Veho_Bil_

Liikenne Uutinen 23.10.2021

Auton huolto voi olla riitaisa kokemus – näin ongelmia yritetään ehkäistä

Moottoriajoneuvojen uudistetut huolto- ja korjausehdot luovat aiempaa selkeämmät pelisäännöt sopimuksentekoon sekä asiakkaan ja korjaamon vastuuseen eri tilanteissa.

Auton huollattaminen ja korjauttaminen voi olla ikävä kokemus kummallekin osapuolelle – asiakkaalle ja huoltoyritykselle – jos tarvittavista toimista ja kustannuksista ei ole sovittu riittävän tarkoin jo ennakolta.

Esimerkiksi mahdollisten yllättävien lisätöiden teettäminen tai tarvittavien varaosien hankinta tulisi hoitaa niin, etteivät nämä työt ja lisäkustannukset tule yllätyksenä autoaan huollosta hakevalle vasta maksutiskillä.

Kun moottoriajoneuvon huollosta ja korjauksesta sovitaan selkeästi, sekä korjaamot että asiakkaat välttyvät monelta ongelmalta. Tähän haasteeseen on nyt puututtu.

Moottoriajoneuvojen uudistetut huolto- ja korjausehdot luovat aiempaa selkeämmät pelisäännöt sopimuksentekoon sekä asiakkaan ja korjaamon vastuuseen eri tilanteissa.

Moottoriajoneuvojen huolto- ja korjausehtoja uudistettiin, jotta ne vastaisivat paremmin todettuja tarpeita ja tämän päivän toimintaympäristöä. Ehtoja on valmistellut Autoalan Keskusliitto (AKL) yhdessä Autotuojat ja -teollisuus ry:n, kuluttaja-asiamiehen ja kuluttajariitalautakunnan kanssa.

– Keskeinen lähtökohta ehdoissa on, että jo työtilausta tehdessä osapuolet kommunikoivat avoimesti suoritettavasta työstä ja kaikista tiedossa olevista asioista, jotka työhön vaikuttavat, lakiasiainjohtaja Timo Niemi Autoalan Keskusliitosta taustoittaa.

Hinnoitteluun selkeyttä

Uusissa ehdoissa on myös selkeät ohjeet työn hinnoitteluun ja lisätöihin. Itse työ on suoritettava sovitussa ajassa huolellisesti ja ammattitaitoisesti noudattaen valmistajan kyseistä automallia varten laatimia, Suomen olosuhteisiin tarkoitettuja huolto- ja korjausohjeita.

Etämyynnin säännökset tehdään myös tutuiksi. Uusissa ehdoissa on huomioitu erityisesti se, että sopimus korjaus- ja huoltotöistä tehdään nykyään usein puhelimitse tai sähköisesti. Tällöin on sovellettava etämyynnin säännöksiä, joiden perusteella töille on lähtökohtaisesti 14 päivän peruuttamisoikeus. Korjaamon on myös annettava asiakkaalle tietyt asiakirjat, kuten tilausvahvistus ja peruuttamisohjeet.

Korjaamoille näyttövastuuta

Tärkeä pääperiaate on, että ajoneuvoaan huollattavan tai korjauttavan kuluttajan tulee olla jo ennakolta luottavaisin mielin siitä, huolto- tai korjaustyön tulee vastata sitä, mitä on suoritetun työn yhteydessä aihetta olettaa.

Uusissa ehdoissa määritellään myös erilaiset virhe- ja viivästystilanteet ja niihin liittyvät vastuut. Korjaamon on tarvittaessa osoitettava, että työ on tehty sovitulla tavalla, ammattimaisesti ja huolellisesti sekä asiakkaan edut huomioon ottaen.

 

Kuluttajallakin on vastuunsa

Vastuuta on toki myös kuluttajalla itsellään.

Asiakkaan velvollisuus on ennen korjaamisen aloittamista ilmoittaa virheestä ja varmistaa, ettei hän omalla toiminnallaan aiheuta enempää vahinkoa esimerkiksi jatkamalla ajoneuvon käyttöä vian ilmettyä. Jos asiakas ei noudata tätä velvoitetta, korjaamon vastuu lisävahingoista on vain rajallinen tai voi poistua kokonaan.

renkaanvaihto

Tavoitteena ennaltaehkäisy

Ongelmat autohuolloissa ja -korjauksissa ovat yksi yleisimpiä aiheita, joista kuluttajat ovat yhteydessä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvontaan.

Uudet jo kesäkuussa voimaan tulleet ehdot perustuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön ja ne auttavat korjaamoa palvelemaan ja ohjaamaan asiakasta oikein. Ehtojen tavoitteena on myös lisätä kuluttajien tietoisuutta oikeuksistaan.

– Toivomme, että uusien ehtojen avulla voidaan ehkäistä jo etukäteen erimielisyyksiä, kuluttaja-asiamies Katri Väänänen kiteyttää.

Jaa artikkeli