Liikenne Uutinen 27.10.2014

Kaasuidealla 100 000 euroa

Suomen kasvihuonekaasupäästöistä noin viidennes aiheutuu liikenteestä. Energiayhtiö Gasumin mielestä kaasu olisi varteenotettava ratkaisu liikenteen päästöjen vähentämiseksi.

Liikenne tuottaa noin viidenneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Ilmansaasteet aiheuttavat ongelmia: rikkidioksidi, typen oksidit ja pienhiukkaset ovat haitallisia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Energiayhtiö Gasumin mielestä kaasu olisi varteenotettava ratkaisu liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Biokaasu on kotimainen ja uusiutuva energianlähde, jonka elinkaaren aikaiset hiilidioksidipäästöt ovat Gasumin mukaan noin 80 prosenttia pienemmät kuin bensiinillä.

Potissa 100 000 euroa

Gasum käynnistää toista kertaa Hyvän ilman lintu -innovaatiokilvan, joka haastaa kehittämään uusia ideoita luonnonkaasun liikennekäyttöön.

Voittaja on selvillä kesäkuussa 2015. Kilpailun palkintoina jaetaan jopa 100 000 euroa 1–3 parhaalle idealle.

– Haluamme vaikuttaa siihen, että päästövähennystavoitteet voidaan saavuttaa, Gasumin strategia- ja yritysvastuujohtaja Sari Siitonen perustelee.

Voittava idea voi Siitosen mukaan olla tekninen ratkaisu, palvelukonsepti tai markkinointi-innovaatio.

–Kilvan painopiste on selkeästi sellaisissa projekteissa ja hankkeissa, jotka voidaan käynnistää nopealla aikataululla yritysvetoisesti tai perustamalla uusia startupeja.

Kovat EU-tavoitteet

Euroopan komissio julkisti tammikuussa 2013 puhtaiden polttoaineiden strategian, joka sysii rakentamaan Euroopan laajuisen vaihtoehtoisten polttoaineiden tankkausasemaverkoston. Tankkausasemia tulisi olla 150 kilometrin etäisyydelle toisistaan. Tähän tähdätään jo vuoteen 2020 mennessä.

Suomella on pitkä taival kuljettavanaan yhteiserooppalaisten tavoitteiden täyttämiseen. Meillä on vasta 24 kaasuautojen julkista tankkausasemaa, joista 18 on Gasumin omistamia.

Yrityksiä, tutkijoita tai yksityishenkilöitä

Kilpailu on avoinna vähintään kolmen hengen ryhmille, jotka voivat koostua yrityksistä, tutkijoista ja yksityisistä henkilöistä.

Ideoita kerätään vuoden loppuun asti, ja niitä jatkokehitetään asiantuntijoiden kanssa ensi kevään mittaan.

Kilpailun arviointiraatiin kuuluvat Gasumin hallintoneuvoston puheenjohtaja, vuorineuvos Juha Rantanen, professori Petri Parvinen (Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitos), professori Kalevi Ekman (Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu), Mighty Eagle Peter Vesterbacka (Rovio Entertainment), Dodo ry:n hallituksen jäsen Jaakko Lehtonen ja Gasumin edustajina toimitusjohtaja Johanna Lamminen, strategia- ja yritysvastuujohtaja Sari Siitonen ja liiketoiminnan kehityspäällikkö Jussi Vainikka.

www.gasum.fi/hyvanilmanlintu

www.facebook.com/hyvanilmanlintu

www.gasum.fi/puhtaampiliikenne

Jaa artikkeli