Liikenne Uutinen 12.12.2015

Katsastusseulan vuoto saa katsomaan peiliin – ala kaipaa lisää valvontaa

Trafin teettämä lokakuinen valvontaisku paljasti, että katsastusseula vuotaa: koekatsastuksissa pääsi useasti lävitse auto, jonka vakavien vikojen olisi tullut johtaa hylkäykseen. Katsastusala on ottanut havaitut epäkohdat vakavasti ja haluaa lisää valvontaa.

Trafi koekatsastutti lokakuun lopulla kaksi bensiinimoottorista Honda Accordia vuosimallia 2004–2006. Autot katsastutettiin 75 kertaa, mutta katsastuspaikat eivät tienneet, että kyseessä oli Trafin testiautot.

Autoihin oli teetetty vikoja tai rakenteellisia muutoksia. Kuudesta viasta kolme oli liikenneturvallisuuden kannalta vakavia vikoja, joista jokaisen olisi tullut johtaa auton hylkäykseen. Katsastuksissa testiauto tuli hylätyksi 50 kertaa ja hyväksytyksi 25 kertaa.

”Tulokset yllättivät”

Valvontaiskun tulokset yllättivät alan ja K1 Katsastuksen teknisen johtajan Timo Ojalan.

– Kyllä. Tulokset ovat vaihdelleet vuosien varrella, mutta yleensä ei ole näin huonoja tuloksia.

Ojala on valmis aloittamaan Trafin kanssa keskustelut vikojen arvosteluperusteista.

K1-Katsastajat Oy:n ketjusssa on lähes 50 katsastusasemaa ympäri Suomen. Yrityksen omistaa espanjalainen Applus-yhtiö, joka on maailman suurin katsastusalan toimija yli 17 miljoonalla katsastuksella.

A-Katsastuksen tekninen johtaja Hannu Pellikka on hänkin hieman kallella kypärin.

– Tällä kertaa meillä ei onnistuttu niin hyvin kuin olisi pitänyt onnistua. Testiautotulokset ovat viimeisen 20 vuoden aikana vaihdelleet melko suuresti, riippuen testiautona käytetystä automallista, tehtyjen vikojen vaikeusasteesta ja niiden toteutustavasta.

Viidessä maassa toimiva A-Katsastus Group kertoo olevansa Pohjois-Euroopan johtava yksityinen alan toimija, jonka katsatusasemilla tehdään noin 1,6 miljoonaa katsastusta. A-Katsastuksen suurin omistaja on brittiläinen pääomasijoitusyhtiö.

Testiautoja ja tilastoja

Pellikan mukaan on syytä huomata, että valvontaiskussa on kyse yksittäisen katsastajan yhtä automallia koskevasta työstä. Tästä syystä valvontaiskusta ei Pellikan mukaan voi vetää yleisempiä johtopäätöksiä koko katsastuksen laadun tasosta.

– Testiauto on yksi hyvä laatumittari, mutta se edustaa otoksena vain yhtä promillea vuotuisesta katsastusmäärästä. Laatumittarina tärkeämpi on tilastollinen valvonta eli kunkin katsastajan havaitsemien vikojen määrä, joita vertaamme tarkastuskohteittain jatkuvasti koko maan keskiarvoihin ja joilla kyetään tunnistamaan kehityskohteet.

Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen on esittänyt tuloksista tiukemman arvion.

– Jos jokin katsastaja, kuten valvontaiskussa selvisi, ei löydä kuudesta testiauton viasta yhtäkään, vaan päästää auton puhtain paperein lävitse, niin onhan se surullisen kehno tulos.

Näitä tapauksia ilmeni Trafin valvontaiskussa 9 kaikista 75:stä katsastuskerrasta.

Ongelmiin tartutaan ripeästi

Valvontaisku havahdutti osaltaan alaa katsomaan peiliin ja toimimaan ripeästi.

– Suhtaudumme vakavasti Trafin laadunvalvonnassa havaittuihin puutteisiin, ja olemme jo aloittaneet selvityksen testiauton heikkoon menestykseen johtaneista syistä kunkin testiin osallistuneen yksittäisen toimipaikan ja katsastajan osalta, Hannu Pellikka kertoo.

Pellikka lupaa, että välittömät korjaavat toimenpiteet kullakin testiin osallistuneella asemalla tehdään heti syiden analysoinnin jälkeen.

– Lisäksi teemme tarvittaessa tarkemmat ohjeet vastaavien tilanteiden välttämiseksi, ja niiden noudattamista seurataan erityisellä tarkkuudella, Pellikka lisää.

Kilpailija on samoilla linjoilla.

– Viat käydään koulutusorganisaatiomme kanssa läpi. Tämän jälkeen katsastajille opetetaan, miten tällaisia vikoja havaitaan autosta, Timo Ojala kertoo jatkotoimista.

”Valvontaa tulisi lisätä paljon”

Vaikka kumpikin katsastustoimija on vakuuttunut omien laatujärjestelmiensä pätevyydestä, eivät ne korvaa tiukkaa ulkopuolista valvontaa.

A-Katsastuksen Pellikka lisäisi testiautovalvontaa.

– Pidämme viranomaisvalvontaa erittäin tarpeellisena ja tärkeänä alan laadullisen kehityksen kannalta. Valvonta on kehittynyt viimeisen 20 vuoden aikana hyvään suuntaan. Mielestämme testiautolla suoritettavaa valvontaa saisi kasvattaa nykyisestä, Pellikka linjaa.

K1 Katsastuksen Ojalan mielestä Trafi ei ole onnistunut valvontatehtävässään niin hyvin kuin on ajateltu.

– Trafi on panostanut viestintään, ja se näkyy hyvin. Mutta laadun valvonnan tehokkuus on kärsinyt Trafin ulkoistettua toimintoja. Nykyinen sanktiojärjestelmä ei ole selvä ja tehokas. Viranomaisen itsensä tekemää valvontaa tulisi lisätä paljon, Ojala toivoo.

Katsastusten vähentäminen olisi haaste

Nykyisin katsastuksessa hylätään noin neljännes autoista. Katsastuskertojen harventamista voidaan Timo Ojalan mukaan toki tutkia, mutta sillä olisi seurauksensa.

– Nykyisen järjestelmän etuja on ollut vähäiset liikenneonnettomuuteen johtaneet tekniset viat.

– Katsastusvälin harvennus tarkoittaisi sitä, että katsastettavia autoja on vähemmän. Se nostaa katsastusten hintoja ja vähentää palvelun saatavuutta. Jos uusien autojen katsastusväliä harvennetaan, niin silloin vanhoilla autoilla ajavat joutuisivat maksamaan enemmän katsastuksesta, Ojala uumoilee.

Pellikka nostaa esiin maamme iäkkään autokannan ja haastavat olosuhteet.

– Suomessa on yksi Euroopan vanhimmista autokannoista ja muusta Euroopasta poikkeavat keliolosuhteet. Suomi on silti liikenneturvallisuusasioissa Euroopan kärkikastia, mikä on osin lähes sata vuotta voimassa olleen katsastusjärjestelmämme ansiota. Teknisten vikojen osuus kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa on Suomessa erittäin pieni.

Pellikan mukaan katsastusten harvennus voi olla perusteltua aivan uusimpien autojen osalta.

Turvaa ja vähäpäästöisyyttä

K1 Katsastuksen Timo Ojalan mielestä katsastuksen tärkein tehtävä ylisummaan on luoda tekniset edellytykset turvalliseen liikkumiseen – ja pyrkiä vähentämään liikenteen aiheuttamia päästöjä.

A-Katsastuksen Pellikka listaa katsastuksen keskeiset tehtävät seuraavasti: ajoneuvo on turvallinen liikenteessä, päästöt ovat riittävän alhaiset, ajoneuvo on varusteineen säädösten edellyttämässä kunnossa, pakolliset maksut ja vakuutukset on suoritettu.

Teksti Marko Jokela Kuva Antti Hentinen

Lue lisää aiheesta: Autoliitto: katsastusten laatuongelmiin on puututtava ja Huolestuttavia tuloksia katsastusten onnistumisesta

 

Jaa artikkeli