Liikenne Uutinen 10.12.2015

Huolestuttavia tuloksia katsastusten onnistumisesta

Katsastuksista pääsee läpi autoja, joita olisi syytä hylätä vakavien vikojen vuoksi, paljastaa Trafin tuore valvontaisku.

Trafi teetti lokakuussa 2015 tutkimuksen, jossa katsastettaviksi vietiin kaksi bensiinimoottorista Honda Accordia vuosimallia 2004–2006. Autoille tehtiin 75 koekatsastusta mystery shopping -menetelmällä eli valvontakohteiksi valikoituneet katsastuspaikat eri puolilla Suomea eivät tienneet katsastavansa Trafin testiautoja.

Trafi kunnostutti testiautojen muut viat, mutta teetätti niihin tietyt viat tai rakenteelliset muutokset, joiden löytymistä valvontaiskussa koeteltiin.

– Näitä sokkokatsastuksia on tehty Trafin toimesta vuosikausia, mutta tämä tuorein tulos on kehnoin kautta aikain, Trafin osastopäällikkö Toni Pallaspuro taustoittaa.

– Kyllä, huono tulos huolestuttaa. Nyt on syytä selvittää, mistä tulos johtuu.

Vakavatkin viat jäivät löytymättä

Testiautojen kuudesta viasta kolme oli liikenneturvallisuuden kannalta vakavia ja sellaisia vikoja, että jokaisen niistä olisi tullut johtaa auton hylkäykseen. Katsastuksissa (75) testiauto tuli hylätyksi 50 kertaa ja hyväksytyksi 25 kertaa.

Pallaspuron mukaan kaikkein huolestuttavinta on se, että useissa sokkokatsastuksissa testiauto oli läpäissyt katsastuksen puhtain paperein. Näitä tapauksia oli 9 kaikista 75:stä.

– Viranomaisvalvontaa on kehitettävä ja terävöitettävä, mutta katsastusalan tulee myös itse havahtua omien laatujärjestelmien edelleenkehittämiseen.

Katsastusten onnistumisia arvioitiin pisteytyksellä. Auton kaikkien kuuden vian löytyminen olisi tuonut 9 pistettä. Valvontaiskun keskiarvo oli 2,7 pistettä.

200 tarkastusta vuodessa

Trafi tekee vuosittain noin 200 tarkastuskäyntiä, joissa valvotaan katsastuksen suorittamista ja varmistetaan oikeiden tarkastusmenetelmien käyttöä.

– Näistä käyneistä kerrotaan toimipaikoille hieman ennakolta. Tarkastuksissa löydettävät epäkohdat käydään katsastajan kanssa aina lävitse.

Trafi valvoo katsastuksia myös tilastollisin menetelmin. Jos esimerkiksi jonkun katsastuspaikan hylättyjen tai hyväksyttyjen autojen määrä poikkeaa merkittävästi keskiarvotuloksista, ottaa Trafi toiminnan syyniin, ja selvittää mistä poikkeavuus johtuu.

– Poikkeavuus ei välttämättä tarkoita huonoa laatua, vaan kyse voi olla esimerkiksi siitä, että vuoden aikana jossakin katsastuspaikassa on käynyt erityisen paljon hyvin iäkkäitä autoja, josta syystä hylkäyksiäkin on ollut tavallista runsaammin, Pallaspuro kertoo.

Uusia valvontatapoja

Pallaspuro kertoo, että juuri katsastetun auton uudelleenkatsastus on osoittautunut toimivaksi uudeksi valvontatavaksi.

– Uudelleenkatsastuksia tullaan ensi vuonna lisäämään ja ottamaan jatkuvan valvonnan keinovalikoimaan.

Uudelleenkatsastus on yllätysisku katsastustoimipaikalle. Sen teho perustuu myös välittömään palautteeseen.

– On tuloksellista, että valvojamme voi osoittaa mahdolliset puutteet heti tuoreeltaan paikan päällä.

Trafi vaatii aina katsastustoimipaikalta jälkikäteen raportointia siitä, mitä korjaustoimenpiteitä on tehty uudelleenkatsastuksessa havaittujen epäkohtien poistamiseksi.

Vika ja sen havaitsemisprosentti:

Testiautoihin tehtiin vikoja, jotka olisi pitänyt havaita katsastuksissa. Viat ovat vakavuusjärjestyksessä.

Välyksellinen taka-akselin ylätukivarren pallonivel. 60 %
Rikkoutunut etualatukivarren etummainen laakerointi. 4 %
Ajoneuvossa muutoskatsastamaton alustasarja (madallusjouset). 9 %
Vetonivelen ulompi suojakumi vaurioitunut. 27 %
Etuvalojen hyväksymättömät led-polttimot. 19 %
Toimimaton peruutusvalo. 79 %

Lähde Trafi, kuvituskuva Antti Hentinen

 

Jaa artikkeli