Liikenne

Liikenne Uutinen 4.12.2016

Kyselytutkimus: Puolet autoilijoista suopeita robottiautoilulle

Ajamisesta tulisi taloudellisempaa ja kolarialttius vähenisi, uskovat tuoreeseen tutkimukseen osallistuneet autoilijat.

Itseajavat autot ovat tulevaisuutta, joka muuttaa autoilutapoja ja liikenneympäristöä. Robottiautoilun arkipäiväistymisen ajankohta on vielä arvailujen varassa, mutta autoilijoilla on jo muodostunut selkeitä käsityksiä siitä, mitä tulevaisuus toisi tullessaan.

Tuore tutkimus selvitteli suomalaisten autoilijoiden käsityksiä itseajavista autoista. Teppo Kyheröinen teki Metropolia Ammattikorkeakoulussa Trafin toimeksiannosta insinöörityön, jossa vastaajilta kysyttiin monesta näkökulmasta käsityksiä robottiautoilun hyödyistä ja haitoista.

Vastaajista 53,8 prosenttia oli täysin samaa mieltä tai samaa mieltä, että automaattiautoilun hyödyt ovat suuremmat kuin haitat.

Totta jo 2018?

Kyheröinen on löytänyt kansainvälisen tieteellisen arvion itseajavien ajoneuvojen käyttöönotosta. Sen mukaan itseajavat autot yleistyisivät vuosina 2018–2022.

Hyötyinä suomalaisautoilijat listasivat seuraavat asiat: ajo olisi taloudellisempaa (82 prosenttia piti väittämää erittäin todennäköisenä tai todennäköisenä), inhimillisen erehtymisen mahdollisuus pienenisi (69,8 %), onnettomuuksia olisi vähemmän (62,5 %), liikennesääntöjä noudatettaisiin automaattisesti (62,1 %), onnettomuuksiin reagoitaisiin nopeammin (58,5 %).

Miehet valmiita

Ketkä sitten ovat ensimmäisenä hyväksymässä automaattiautoilun?

– Tutkimustulosten mukaan miehet ja kaupunkilaiset. Miehet suhtautuvat automaattiautoiluun naisia ennakkoluulottomammin, Kyheröinen kertoo.

– Tulosten mukaan miehet ovat valmiimpia hankkimaan automaattiautoja kuin naiset. He myös suhtautuvat naisia luottavaisemmin korkean automaation ajoneuvon toimintavarmuuteen ja turvallisuuteen.

Kyheröisen mukaan kaupunkilaisille automaattiajamisen hyödyt näyttäytyivät myönteisempinä kuin haja-asutusalueella asuville. Kaupunkilaisilla ei juuri ole kynnystä antaa omistamansa automaattiauton asioida itsenäisesti autopesussa tai käyttövoimaan liittyvissä toimissa.

Sää ja hakkerit huolettavat

Suomalaisten autoilijoiden huolenaiheina ovat ennen kaikkea järjestelmän toimiminen vaihtelevissa sääoloissa (83,4 % erittäin huolestuneita tai huolestuneita) ja itse ajavan auton erehtyminen odottamattomassa tilanteessa (79,2 %).

Myös turvallisuusseuraamukset järjestelmävirheen vuoksi huolestuttavat (77,4 %) ja pelko hakkereiden pääsystä auton järjestelmiin vähentää luottamusta (74 %). Niin ikään kuljettajan tai omistajan laillinen vastuu ajoneuvosta ja sen toiminnasta herättää huolta (71,7 %).

Kyheröinen tekee tuloksista johtopäätöksen, jonka perusteella robottiautoilulla on vielä työsarkaa edessään ennen sen arkipäiväistymistä.

– Jotta keskivertosuomalaisen autoilijan voisi vakuuttaa automaattiajamisesta, tarvitaan lisää näyttöä tekniikoiden toimimisesta ja kulkuneuvon turvallisuudesta ennen kuin luottamusta automaattiautoiluun syntyy.

Teksti Marko Jokela Kuvituskuva Moottorin arkisto

Jaa artikkeli