Liikenne Uutinen 30.12.2016

Leasingautojen verotus yksinkertaistuu

Muutos tuskin kuitenkaan tuo suurta mullistusta automarkkinoille – siitä pitää huolen arvonlisäverotus.

Suomessa määräaikaisesti käytettävien leasing- ja vuokra-autojen verotusmenettelyä muutetaan vuoden 2017 alussa siten, että oston yhteydessä ei peritä autojen koko elinkaaren veroa, vaan ainoastaan osuus, mikä vastaa niiden arvioitua käyttöaikaa Suomessa. Laki koskee sekä ulkomailta tuotavia, että Suomesta hankittuja leasingautoja.

Käytännössä ensirekisteröinnin yhteydessä leasing- ja vuokra-autosta voi nyt hakea ennakkoon ajoneuvojen viennistä ulkomaille maksettavaa palautusta, joka vähennetään maksettavasta autoverosta.

Kun ajoneuvo viedään maasta vuokrasopimuksen päättyessä, tasataan kaavamaisesti laskettu ennakkopalautus siihen todelliseen veron määrään, joka ajoneuvon arvossa on jäljellä vientihetkellä.

– Se tarkoittaa, että vientihetkellä autosta voi joutua maksamaan lisää autoveroa. Jos auto taas jää Suomeen, ostaja joutuu maksamaan siitä autoveron loppuosan sekä lisäksi korot päälle. Nähdäkseni lainmuutos ei anna uusia mahdollisuuksia kiertää autoveroa, koska auto on joka tapauksessa rekisteröitävä Suomeen ja Suomessa oloaikaa vastaava osuus autoverosta on maksettava, Autotuojat ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio sanoo.

Yksinkertaisempi järjestelmä

Tähän saakka on ollut mahdollista hakea autoveron vientipalautusta vasta siinä vaiheessa, kun auto viedään maasta ja se on rekisteröity toiseen maahan. Näitä tapauksia on ollut muutama sata vuosittain.

Kallion mukaan auton omistaja on pahimmillaan joutunut tilapäisesti maksamaan autoveron sekä Suomeen että toiseen maahan.

– Vientipalautusta on voitu hakea vasta, kun mahdolliset verot on maksettu toiseen maahan ja auto on todistettavasti kilvissä. Vientipalautuksen kaksivaiheisuus poistuu uuden lain myötä eli jatkossa pelkkä ilmoitus maastaviennistä riittää vientipalautuspäätöksen saamiseksi, hän sanoo.

Yli kymmenen vuotta vanhasta autosta ei vientipalautusta edelleenkään makseta ja vientipalautus koskee vain 1.4.2009 jälkeen Suomessa ensirekisteröityjä autoja. Leasingauto, joka on ennakkopalautusjärjestelmän piirissä, voi olla Suomessa enintään viisi vuotta.

Vähäinen muutos – ainakin alkuun

Autoliiton toimitusjohtajan Pasi Niemisen mielestä uuden järjestelmän heikkoutena on se, että autoveron lopullinen määrä määräytyy vasta leasingkauden päätyttyä.

– Siinä mielessä voidaan kysyä, että onko se vieläkään yhteisöoikeuden mukainen, koska veron määrään sisältyy merkittäviä epävarmuustekijöitä leasingsopimusta tehtäessä, hän sanoo.

Niemisen arvion mukaan lainmuutos ei tule merkittävästi vaikuttamaan normaalihintaisten leasingautojen kuukausivuokrien tasoon.

– Vasta kalliiden ja paljon autoveroa sisältävien autojen kohdalla leasingvuokra voi hieman alentua. Mutta vasta vuoden 2017 aikana nähdään miten leasingmarkkinat muuttuvat, ja lisääntyykö esimerkiksi ulkomainen kilpailu leasingmarkkinoilla, Nieminen sanoo.

Tero Kallio arvelee, että leasingkilpailu voisi lisääntyä Suomessa jos yksityisleasingin suosio kasvaisi voimakkaasti. Mutta yhtenä esteenä tälle on leasingvuokrasta kannettava 24 prosentin arvonlisävero.

– Arvonlisäverovelvolliset yritykset voivat vähentää sen kirjanpidossaan, mutta eivät yksityishenkilöt. Siksi osamaksukauppa, joka rakenteeltaan voi muistuttaa leasingiä hyvin paljon, on ollut dominoiva rahoitusmuoto yksityishenkilöiden kohdalla, hän sanoo.

Kun Tanska muutti leasingautojen verotuskäytäntöään saman suuntaiseksi kuin Suomi nyt, kasvoi etenkin yksityisleasingin osuus selvästi.

– Järjestelmissä on kuitenkin yksi oleellinen ero; Suomessa täsmäytetään jatkossakin auton arvo oikeaan arvoon vientipalautusta haettaessa, kun taas Tanskassa mennään taulukon mukaan. Suomalaisille leasingyrityksille tämä luo huomattavan jäännönarvoriskin, joka näkyy vuokrissa, Kallio sanoo.

Lähteet: Trafi, Autotuojat ry, Verohallinto, Tulli

Katso myös jutut ”Autovero pienenee vuoden alussa”,  ”Polttoainevero ja vuotuinen ajoneuvovero nousevat” ja ”Veneilijöilletulossa 100–300 euron vuosivero”.

Jaa artikkeli