Vene

Liikenne Uutinen 31.12.2016

Veneilijöille tulossa 100–300 euron vuosivero

Hallituksen esitys uudesta veneverosta kohdistuu niin moottoriveneisiin, purjeveneisiin kuin vesiskoottereihin. Verolta välttyisivät vain alle 9-metriset veneet, joissa on alle 38 kW:n moottori.

Veroa kannettaisiin veneistä, joiden moottoriteho on vähintään 38 kilowattia eli noin 52 hevosvoimaa. Lisäksi veronalaisia olisivat moottoritehosta riippumatta moottori- ja purjeveneet, joiden rungon pituus on vähintään yhdeksän metriä.

Veron suuruus määräytyisi vesikulkuneuvon moottoritehon perusteella siten, että jokainen kilowatti vaikuttaisi veroon. Veron vuotuinen määrä olisi 100 euroa 38 kilowatin tehoiselta moottorilta ja sen ylittävältä osalta vero kasvaisi kahdella eurolla täyttä kilowattia kohden. Veron enimmäismäärä olisi 300 euroa, mikä vastaisi 138 kilowatin eli noin 188 hevosvoiman tehoa.

Veroilmoitus tai rekisteröinti

Veronalaisen vesikulkuneuvon omistajalle tai haltijalle esitetään velvollisuutta antaa veroilmoitus ennen kuin vesikulkuneuvo otetaan ensimmäisen kerran käyttöön Suomessa. Ilmoitusvelvollisuus ei koskisi rekisteröityjä vesikulkuneuvoja, joille vero määrättäisiin rekisteritietojen mukaan.

Vain neljäsosa rekisterissä

Venerekisterissä on reilut 200 000 vesikulkuneuvoa, joista moottoriveneitä on noin 186 000 ja purjeveneitä noin 14 000. Lisäksi rekisterissä on noin 2 000 vesiskootteria, noin 1 200 moottoripurjehtijaa ja yli tuhat muuta vesikulkuneuvoa. Ahvenanmaan rekisterissä on lisäksi 5 700 moottorivenettä.

Vesikulkuneuvoja arvioidaan olevan käytössä yli 800 000, joten nykyinen rekisteröintivelvoite koskee vain noin joka neljättä vesikulkuneuvoa.

Valvonta vesillä satunnaisempaa kuin tieliikenteessä

Veneiden verotuksen ongelmana on aiemmin pidetty venerekisteritietojen puutteellisuutta ja valvonnan vähäisyyttä. Vesikulkuneuvoilla ei ole esimerkiksi pakollista katsastusvelvollisuutta, joten niiden verotuksen valvonta on merkittävästi vaikeampaa kuin tieliikenteen ajoneuvojen, joille on määritelty pakolliset määräaikaiskatsastukset.

Ennen veneveron toteutusta on ratkaistava myös Ahvenanmaan ja muun Suomen venerekistereiden erilaisista sisällöistä johtuvat haasteet.

Voimaan jo toukokuussa?

Esitys veneverosta perustuu valtion vuoden 2017 talousarvioon ja sen arvioidaan lisäävän valtion vuotuisia verotuottoja noin 17 miljoonalla eurolla.

Esitys on lausuntokierroksella 16. tammikuuta asti. Esitys on tarkoitus antaa eduskunnan käsiteltäväksi helmikuussa. Jos eduskunta hyväksyy esityksen, se tulee voimaan jo toukokuussa 2017.

Lähde: Valtiovarainministeriö

Katso myös jutut ”Autovero pienenee vuoden alussa”,  ”Polttoainevero ja vuotuinen ajoneuvovero nousevat” ja ”Leasingautojen verotus yksinkertaistuu”.

Jaa artikkeli