Lentokone

Liikenne Uutinen 19.2.2017

Lentokoneiden laserhäirintä lisääntynyt myös Suomessa

Sokaistuminen kriittistä lentojen nousuissa tai laskuissa.

Viime vuonna Suomessa ilmoitettiin 49 laserhäirintätapausta. Tapausmäärissä on laskua vuodesta 2015, joka on ollut tämän vuosikymmenen huippuvuosi (74 tapausta). Tapausten määrät nousevat erityisesti loppuvuodesta, pimeän ajan lisääntyessä.

Yli puolet tapauksista oli Helsinki–Vantaan lentokentän läheisyydessä ja kaksi kolmasosaa niistä ajoittui koneen lähestymisen yhteyteen.

Lasersäteiden ei ole raportoitu aiheuttaneen lento-onnettomuuksia, mutta laserhäirinnästä johtuvien vaaratilanteiden määrä kasvaa jyrkästi eri puolilla maailmaa.

Säde yltää jopa 18 kilometriin

Laserhäirinnän lisääntyminen johtuu osaksi teknologian kehityksestä ja toisaalta silkasta ymmärtämättömyydestä. Suomessa tapausten määrä on ollut muihin maihin verrattuna vähäinen, mutta kehitys näyttää samansuuntaiselta.

Käsikäyttöiset laserosoittimet ovat edullisia ja helposti saatavilla, joten monet pitävät niitä leluina. Viiden milliwatin, joka on toimistoissa käytettävien laserosoittimien maksimiteho, vihreä laser häiritsee lentäjiä vielä kolmen kilometrin etäisyydeltä.

Teholtaan 125 mW:n laserilla häirintä voi ulottua jopa yli 18 kilometrin päähän. Silmä reagoi selvästi herkemmin vihreään valoon kuin punaiseen tai siniseen.

Laserilla osoittaminen rangaistavaa

Laserosoittimien käyttö ilma-aluksen ohjaamomiehistöä kohtaan on rangaistavaa jo sellaisenaan, vaikka mitään todellista vahinkoa eikä konkreettista vaaraa ilma-alukselle, sen miehistölle tai matkustajille seuraisi.

Mikäli esimerkiksi säteellä todella osutaan ohjaamomiehistön silmiin lennon kriittisessä vaiheessa eli nousun tai laskeutumisen aikana siten, että ohjaaja häikäistyy ja jopa menettää osittain näkökykynsä, on vaaratilanne tällöin todellinen ja vakava.

Tällöin voi kyseessä olla ”vaaran aiheuttaminen” -nimikkeellä varustettu rikos tai tietyissä tilanteissa ”liikennetuhotyö” tai ”yleisvaaran tuottamus”.

Vaarallista sokaistumista

Jos laserosoittimen käytöllä aiheutetaan todellista vahinkoa, tilanne arvioidaan luonnollisesti täysin toisin. Tällöin sovellettavaksi tulevat mm. kaikki ne rikoslain säädökset, joilla turvataan ihmisten henkeä ja terveyttä, kuten ruumiinvamman tuottamusta ja kuolemantuottamusta koskevat säännökset. Vahingon aiheuttaja joutuisi luonnollisesti vastuuseen myös huomattavista taloudellisista vahingoista.

Lentokoneiden ja helikoptereiden häirintä laserilla on kasvava riskitekijä lentoliikenteessä. Lasersäteet voivat haitata näkemistä lennon kriittisissä vaiheissa, kuten lentoonlähdön ja laskun aikana tai muutoin matalalla lennettäessä.

Laserosoittimet vaikeuttavat lentäjän keskittymistä ja aiheuttavat näköhäiriöitä, kuten väliaikaista sokaistumista, näön hämärtymistä tai jopa pysyviä vaurioita verkkokalvolle.

Jaa artikkeli