Liikenne Uutinen 12.2.2017

Menneisyys ei ole tae tulevaisuudesta

Lentämisen turvallisuustilastot eivät kerro ihan kaikkea.

Lentoyhtiön turvallisuuskulttuuri, henkilöstön koulutus sekä lentokaluston laatu ja huolto ovat keskeisiä asioita turvallisuudessa.

Turvallisuuteen vaikuttavat myös monet muut tekijät: esimerkiksi lentoyhtiön raportointikulttuurin avoimuus, ulkoistettujen toimintojen laatu (esimerkiksi huollot ja korjaukset), viranomaisvalvonnan ja lennonvarmistuksen taso, lentoasemien toiminnan taso ja infrastruktuuri, maapalvelut ja ympäristö, turvatarkastusten perusteellisuus, sää, maasto, ja monet muut tekijät, esimerkiksi rikollisuus.

Turvallisuuslupaus lunastettava joka päivä

Menneisyys ei ole tae tulevaisuudesta: ilmailuturvallisuus ei ole pysyvä tila. Turvallisuuslupaus täytyy lunastaa joka päivä joka lennolla uudestaan. Tarkastuslistat on käytävä huolellisesti läpi ennen jokaista lentoa.

Jos miehistö on kiireinen ja väsynyt, voi jotain oleellista jäädä tarkastamatta, mikä lisää vaaratilanteen ja onnettomuuden riskiä. Myös taloudellisen paine voi aiheuttaa turvallisuusriskin, mikäli yhtiön turvallisuuskulttuuri ei ole kunnossa.

Edellä mainitusta kritiikistä huolimatta turvallisuustilastot ja –selvitykset antavat matkustajalle hyödyllistä tietoa siitä, mitä lentoyhtiöitä kannattaa välttää ja mitä suosia.

Jaa artikkeli