Liikenne Autoilu Liikennepolitiikka Liikenneturvallisuus Uutinen 11.6.2023

Norja kaukana edellä liikennekuolemien ehkäisyssä – kolme oppia Suomelle

Norja on noussut 2010-luvun kuluessa kärkimaaksi, kun tarkastellaan tieliikenteessä kuolleiden määrää suhteessa asukaslukuun.

Norja on Suomea edellä liikenneturvallisuuden toteutumisessa, kun tarkastellaan tieliikenteessä kuolleiden määrää suhteessa asukaslukuun. Suomessa turvallisuuskehitys on jäänyt jälkeen muista Pohjoismaista.

Moottori uutisoi kehityskulusta jo aiemmin otsikolla Suomi jää jälkeen pohjoismaista tiekuolemien ehkäisyssä.

– Suomi on Norjaa perässä erityisesti nuorten turvallisuudessa, henkilöautoilun ja pyöräilyn turvallisuudessa sekä suistumis- ja risteysonnettomuuksissa, erityisasiantuntija Riikka Rajamäki Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista kiteyttää.

Moottori on kertonut aiheesta muun muassa joulukuussa 2022 otsikolla Norjan liikenteessä kuolee alle sata, Suomessa yli kaksisataa ihmistä vuosittain

sekä otsikolla Liikenteen kuolemat eivät taltu kuten Norjassa, jossa alle sata kuolemaa vuodessa.

Suomea ei niin mairittelevien arvioiden taustalla on uusi tutkimus, joka valottaa mitä Suomessa voidaan oppia Norjalta. Tieliikenteen turvallisuuden parantamisen tulisi olla strategisempaa ja pitkäjänteisempää. Konkreettisiksi toimiksi on tunnistettu muun muassa nopeuksiin vaikuttaminen ja pienemmät tieverkon kehittämistoimenpiteet.

Tutkimuksen ovat rahoittaneet Traficom, Väylävirasto ja Liikenneturva.

Monia eri toimia

Pitkällä aikavälillä tieliikenteen turvallisuuden paraneminen on seurausta suuresta määrästä eri tekijöitä. Norjassa tämä on omaksuttu tieliikenteen turvallisuustyön perustaksi.

– Tämä heijastuu kokonaisvaltaisena tieliikenteen turvallisuuden kehittämisenä, jolle on vahva kansallinen tahtotila ja johon liittyy selkeät ja säännöllisesti seurattavat tavoitteet, tutkimushankkeen projektipäällikkö, lehtori Markus Pöllänen Tampereen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Vernestä kertoo.

Kolme suositusta Suomelle

Tutkimuksessa nostetaan kolme tärkeintä suositusta Suomen tieliikenteen turvallisuuden kehittämiseksi Norjan oppien mukaisesti:

  • Asetetaan tieliikenteen turvallisuus koko liikennejärjestelmän kehittämisen keskeiseksi tavoitteeksi
  • Vahvistetaan pitkäjänteistä, systemaattista, tutkimus- ja tietoperusteista ja tavoiteohjattua työskentelytapaa
  • Asetetaan enemmän ja konkreettisempia tavoitteita, jotka ohjaavat työtä ja määrittävät toimenpiteitä

Konkreettisina toimina tieliikenteen turvallisuuden parantamiseksi Suomessa voidaan tutkimuksen perusteella tunnistaa mm. nopeuksiin vaikuttaminen, pienemmät tieverkon kehittämistoimenpiteet sekä huomion suuntaaminen nuorten ja erityisesti nuorten miesten turvallisuuteen.

Norjalla rahaa tieverkkoon

Norjassa tieliikenteen turvallisuuden kehittämisen suuri painoarvo näkyy mm. turvallisiin teihin ja turvallisiin nopeuksiin ohjaavissa välitavoitteissa. Esimerkiksi tavoitteena on, että vuoteen 2028 mennessä valtateiden liikennesuoritteesta 60 % ajetaan teillä, joilla ajosuunnat on rakenteellisesti erotettu, kun nopeusrajoitus on 70 km/h tai korkeampi.

– Tällainen tavoite ohjaa merkittävästi tieverkon kehittämistä ja nopeusrajoitusten asettamista, Väyläviraston johtava asiantuntija Noora Airaksinen toteaa.

Vaikka Norjassa tieverkon kehittämiseen suunnataan huomattavasti enemmän rahoitusta kuin Suomessa tai Ruotsissa, uusien teiden rakentamisen sijaan suurempi turvallisuusvaikutus on Norjassa ollut pienemmillä tieverkon turvallisuuden kehittämistoimenpiteillä, kuten jalankulun ja pyöräilyn infrastruktuurin parantamisella, kiertoliittymillä ja suojakaiteiden asentamisella.

Liikennekäyttäytyminen keskiössä

Tutkimuksesta kertovan tiedotteen mukaan liikennekäyttäytyminen on parantunut sekä Suomessa että Norjassa 2000-luvun kuluessa, kun tarkastellaan esimerkiksi turvavyön ja pyöräilykypärän käyttöä.

Suomessa turvalaitteiden käyttö ei kuitenkaan ole yhtä yleistä kuin Norjassa. Norjassa liikennekäyttäytymiseen on pyritty vaikuttamaan mm. nopeus- ja turvavyökampanjoinnilla, päihteiden käyttöä koskevia säädöksiä uudistamalla, tieympäristöä ja liikennevalvontaa kehittämällä sekä liikennerikkomuksien seurauksia kiristämällä.

– Yksi merkittävä ero maiden välillä on, että Norjassa nopeusrajoitukset ovat alemmat ja nopeusrajoituksia noudatetaan paremmin, Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Marja Pakarinen toteaa.

Lisää aiheesta

Jaa artikkeli