autokauppa

Liikenne Liikennepolitiikka Uutinen 15.8.2022

Riittääkö sähköauton hankintatukea kaikille? – rahat ehtymässä syyskuussa

Autoala kummeksuu: tuki on päättymässä määrärahojen loppumiseen etuajassa. Hankintatuelle on tarvetta, sillä hintaero keskimääräisen polttomoottoriauton ja täyssähköauton välillä on vielä noin 20 000 euroa.

Sähköautoilijaksi vaihtavat tukeutuvat 2 000 euron hankintatukeen, jonka saa hyväkseen uuden sähköauton ostava yksityishenkilö alle 50 000 euron hintaisesta autosta – mutta riittääkö valtion kirstusta rahaa kaikille?

Kansalaiset ovat hakeneet henkilöautojen hankintatukia ahkerasti, ja aitona uhkana on, ettei hankintatukea riitä kaikille halukkaille eli tukeen tarkoitetut määrärahat ovat ehtymässä.

Tukiehdoissa tuo asia on muotoiltu seuraavasti: ”Tukia voidaan myöntää niin kauan, kuin valtion talousarviossa avustuksen maksamista varten varattua määrärahaa on käytettävissä.”

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tuoreiden tietojen (tilanne päivitetty tänään 15.8.) mukaan henkilöautojen hankintatukeen varatuista määrärahoista on varattu jo 86 prosenttia. Traficom arvioi, että käytettävissä oleva määräraha varataan loppuun syyskuun 2022 aikana.

Entä jos auton tulo viivästyy?

Entä jos sähköauton tulo Suomeen viivästyy kuukausikaupalla? Saako tukiehdot täyttävän sähköauton yksityisostaja hankintatuen varmasti hyväkseen, vaikka auton ensirekisteröinti viivästyisi ostajasta riippumattomista syistä?

Kysymykset ovat oleellisia, sillä täyssähköautojen kauppaa on tahmannut autonvalmistajia kurittava globaali komponenttipula. Sen seurauksena monen jo tilatun sähköauton Suomeen saapuminen on viivästynyt kaupantekohetkellä arvioidusta. Viivästymiset ovat voineet olla useiden kuukausien mittaisia.

Ratkaisevaa on määrärahavaraus

Asiantuntija Antti Hänninen Traficomista kertoo, että sähköhenkilöautojen hankintatukea voi hakea, kun hakija on ostanut auton eli tehnyt sitovan tilaus- tai kauppasopimuksen tai pitkäaikaisvuokrasopimuksen.

Onko jo tukea hakeneet varmasti saamassa hakemansa tuen (jos hankintavan sähköauton hinta ja muut tukiehdot täyttyvät)?

– Määrärahavaraus tehdään saapuneen hakemuksen perusteella, eli jos tukea on haettu, niin hakemukselle on tehty määrärahavaraus, toppuuttelee Hänninen jo tukea hakeneiden huolia.

– Hankintatuen myöntämisestä voidaan tehdä päätös vasta auton ensirekisteröinnin jälkeen, kun hakija on merkitty hankitun auton omistajaksi tai haltijaksi. Jos kaikki hankintatuen myöntämisen edellytykset täyttyvät ja hankintatuki myönnetään, tuki maksetaan hankintatukipäätöksen mukaisesti.

Miten ostajan tulisi toimia, jos hakemuksessa ilmoitettu ja arvioitu täyssähköauton ensirekisteröintipäivämäärä viivästyy?

– Jos ensirekisteröinti viivästyy hakemuksessa ilmoitetusta arvioidusta ensirekisteröintipäivästä yli kaksi kuukautta, tulee tuen hakijan ilmoittaa asiasta Traficomille ja perustella miksi ensirekisteröinti viivästyy.

Voidaanko jo tehty määrärahavaraus vapauttaa?

– Jos tuen myöntämisen edellytykset eivät täyty ensirekisteröinnin jälkeen, niin tehdään hylkäävä päätös ja määrärahavaraus vapautetaan.

– Jokaiselle sähköisen hakemuksen tehneelle hakijalle lähetään sähköpostikuittausviesti hakemuksen vastaanottamisesta, jossa ohjeistetaan yksityiskohtaisesti mihin viivästymisestä pitää ilmoittaa.

Autoala kummeksuu

Vaikka täyssähköisten henkilöautojen suosittua hankintakannustetta voi hakea ensi maaliskuun loppuun asti, tuen määräraha ei arvioidusti riitä kevääseen asti, autoala kummeksuu ja tuo esiin, ettei hallituksen hankintatukien jatkoa koskevassa esitysluonnoksessa sähkökäyttöisten henkilöautojen 2 000 euron hankintakannusteelle ole suunnitteilla jatkokautta ja tuki on päättymässä määrärahojen loppumiseen etuajassa – käytännössä jo syksyn aikana.

Autoalan arvion mukaan syynä muutokseen on se, että Suomi on saamassa EU:n elpymisvälineestä vähemmän tuloja, kuin aiemmin odotettiin. Autoala oudoksuu vahvasti hankintatuen alasajoa.

– Nyt on kysymys siitä, mille kasvu-uralle liikenteen sähköistyminen asettuu. Mikäli sähköistyminen ei etene nykyistä kasvukäyrää selvästi rivakammin, on Suomen täytettävä päästötavoitteensa korottamalla entisestään biopolttoaineiden jakeluvelvoitetta. Tämän tien päässä häämöttävät valtavat polttoaineiden hintojen nousut, Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio uumoilee.

– Tämä olisi raskas isku niin kotitalouksille kuin kuljetuksia tarvitsevalle elinkeinoelämällekin. Sähköautot kalliitta, tuki välttämätön

Henkilöautojen hankintatuelle on autoalan mukaan edelleen suuri tarve, sillä hintaero keskimääräisen Suomessa myydyn polttomoottorikäyttöisen auton ja täyssähköauton välillä on vielä noin 20 000 euroa.

Tukea tarvitaan liikenteen sähköistymisen jatkamiseksi kipeästi, sillä autoalan mukaan käyttövoimamurroksen alkuvuosiin suunnatun hankintatuen vaikutus sähköistymiseen on merkittävä. Tästä ovat esimerkkeinä Norjan ja Ruotsin autokannan kehitys.

– Merkittävän suuruinen sähköautojen hankintakannustin on vähävaraisen polttomoottoriautoilijan paras kaveri, sillä nopeampi sähköistyminen vähentää painetta jakeluvelvoitteesta ja siten ehkäisee hallitsematonta polttoaineen hinnan kohoamista, Kallio erittelee.

Autoliitto: miksei tukea myös käytettyihin?

Monissa muissa maissa kuten Saksassa on käytössä merkittävästi Suomea suurempia uusien täyssähköautojen hankintatukia.

Suomessa autoilijoiden suurin etujärjestö Autoliitto on ehdottanut, että sähköhenkilöautojen hankintatuki tulisi ulottaa myös käytettyihin sähköautoihin. Moottorin artikkelissa Autoliitto perusteli kantaansa sillä tosiasialla, että Suomessa tehdään yhtä uuden auton kauppaa kohden kuusi käytetyn auton kauppaa.

Ulottamalla tuki myös käytettyihin sähköautoihin, useammalla suomalaisella olisi mahdollista hankkia sähköauto joko kotimaan käytettyjen autojen markkinoilta tai tarjonnaltaan huomattavasti runsaammilta ulkomaiden markkinoilta.”

Irti öljyriippuvuudesta

Autoalan näkemyksen mukaan sekä liikenteen vihreän siirtymän että Venäjän öljyriippuvuudesta irtautumisen kannalta olisi lyhytnäköistä politiikkaa leikata hankintatukimäärärahoja. Autoala muistuttaa, että juuri henkilöautokannan sähköistyminen on avainasemassa vuoden 2030 päästötavoitteiden saavuttamisessa.

– Valtioneuvosto ei ole esittänyt määrärahaa henkilöautojen hankintatuen jatkamiselle, vaikka hankintatuki on yksi fossiilittoman liikenteen tiekartan avaintoimenpiteistä, Autoalan Keskusliiton toimitusjohtaja Pekka Rissa oudoksuu.

Vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintatuet ovat osa fossiilittoman liikenteen tiekartan toimenpiteiden kokonaisuutta. Näitä eri toimenpiteitä voi kutsua myös liikenteen vihreäksi siirtymäksi.

Fossiilittoman liikenteen tiekartan tavoitteena on kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2005 ja päästöjen poistaminen kokonaan vuoteen 2045 mennessä.

Lataus_katu_Helsinki_8_2022_MJ

Näillä ehdoin hankintatukea sähköhenkilöautoon

Uuden täyssähköauton ostamiseksi yksityihenkilöille voidaan myöntää hankintatukea niin kauan, kuin valtion talousarviossa avustuksen maksamista varten varattua määrärahaa on käytettävissä. Muita sähköhenkilöautoon haettavan tuen saamisen ehtoja ovat muun muassa seuraavat.

Hankintatuki voidaan myöntää yhden kalenterivuoden aikana yhden täyssähköauton hankintaa varten. Hankittu tai pitkäaikaisvuokrattu sähköauto on uusi ja ensirekisteröimätön. Ostaja tai vuokraaja on yksityishenkilö. Hankittava ajoneuvo ensirekisteröidään Suomeen. Hankittu tai pitkäaikaisvuokrattu auto tulee hakijan omaan käyttöön. Tukiehtojen mukaan tuen hakijan on myös sitouduttava pitämään hankintatuen kohteena oleva auto omistuksessaan tai hallinnassaan vähintään 1 vuoden ajan auton ensirekisteröinnistä.

Ja mikä luonnollista, hankintatuki voidaan myöntää samaa henkilöautoa varten ainoastaan kerran.

Todistaakseen autohankinnan aitouden, ostajan tulee toimittaa hankintatuen hakemiseksi Traficomille autoliikkeeltä joko tilausvahvistus tai kauppasopimus tai pitkäaikaisvuokrasopimus.

Hankintatuen ehdoista lisää Traficomin kotisivuilta.

Lisää aiheesta

Jaa artikkeli