Peugeot 308 käyttötesti

Liikenne Uutinen 27.11.2022

Sähköautoilijat kiittävät: Heleniltä yli 150 uutta latauspistettä Helsinkiin

Energiayhtiö Helenin satsaus tarkoittaa 48 henkilöautojen ja kahdeksan taksiautojen latausasemakohdetta, sisältäen yhteensä yli 150 uutta latauspistettä Helsinkiin.

Sähköautoilun suosio kasvaa. Toimiva ja kattava sähköautoilun latausverkosto on edellytys sähköautoilun kasvamiselle – myös pääkaupungissa.

Helsingin kaupunki kilpailutti keväällä sähköautojen julkisen latausverkoston rakentamisen. Kilpailutukseen sisältyi latauslaitteiden asentaminen, ylläpito ja latauspalveluiden operointi.

Kilpailutuksen voitti energiayhtiö Helen. Toteutus tarkoittaa 48 henkilöautojen ja kahdeksan taksiautojen latausasemakohdetta, sisältäen yhteensä yli 150 uutta latauspistettä Helsinkiin.

Päästöjen suitsimista

Kati Andersin, Helenin Head of E-mobility on tyytyväisillä mielin, kuinkas muutoinkaan.

– On hienoa todistaa sähköautoilun suosion kasvua, koska liikenne on yksi merkittävimmistä hiilidioksidipäästöjen aiheuttajista ja liikenteen sähköistyminen on avaintoimenpide päästöjen vähentämisessä.

Andersinin mukaan kattavampi latausverkosto Helsingin kantakaupungin alueella tulee vauhdittamaan entisestään sähköautoilun lisääntymistä Helsingin seudulla.

– Tässä laajennuksessa saamme tuotua täyssähköautoilijoiden kauan toivomia suurteholatauspisteitä, joita tulemme asentamaan myös taksiautoilijoiden käyttöön. Merkittävällä latausverkoston laajennuksella Helsinki mahdollistaa toimivan sähköautoilun ja näyttää hienoa esimerkkiä muille.

Työt alkavat vuoden lopulla

Helenin latausverkoston toteutus alkaa vuoden 2022 lopulla ja se on kokonaisuudessaan valmis 2023 loppuun mennessä. Kokonaisuus on merkittävä laajennus Helsingin kaupungin yleisillä alueilla sijaitsevaan latauspisteverkostoon.

Yli 350 latauspistettä

Latausasemat tulevat julkiseen käyttöön lukuun ottamatta taksiautoille tarkoitettuja asemia. Kohteisiin asennetaan 22 kW:n peruslatauspisteitä sekä lisäksi noin 40 kpl suurteholatauspisteitä. Toteutuksen jälkeen Helenin latausverkosto Helsingissä laajentuu jo yli 350 latauspisteeseen.

Helen vastaa tarvittavan infrastruktuurin rakentamisesta ja latauslaitteiden asentamisesta, laitteiden käyttöönotosta, ylläpidosta ja huollosta sekä latauspalvelun operoinnista. Helen vastaa kaikista hankkeeseen liittyvistä kustannuksista ja maksaa kaupungille vuokraa katutilasta, joihin latauspisteet sijoitetaan.

Hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä

Tämänkin hankkeen taustalla ovat kunnianhimoiset päästötavoitteet, joiden mukaisesti Helsingin kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Helenin mukaan riittävät sähköautojen latausmahdollisuudet edistävät näiden ilmastotavoitteiden saavuttamista.

10 % tarpeesta

Helsinki on päivittänyt sähköautojen julkisten latausasemien yleissuunnitelmaa, jonka mukaan kaupungin julkisten latausasemien osuus on noin 10 % latausasemien kokonaistarpeesta. Suurin osa latausasemista toteutetaan kiinteistöihin, joiden omistajia ovat mm. taloyhtiöt ja yritykset.

Heleniltä tuodaan esiin, että jotta sähköautojen osuus Helsingin autokannasta lisääntyy, latauspisteiden toteuttamista edistetään uudis- ja täydennysrakentamisen yhteydessä.

– Myös olemassa olevan rakennuskannan latauspaikkojen yleistymistä edistetään, projektipäällikkö Mikko Lehtonen Helsingin kaupungilta taustoittaa.

Valtakunnallista kartoitusta

Helen kartoittaa jatkuvasti mahdollisuuksia laajentaa sähköautoilun latausverkostoa valtakunnallisesti.

”Keskitymme erityisesti suurteholatausverkoston laajentamiseen ja tavoitteenamme on avata vuoden 2023 loppuun mennessä yhteensä yli 180 uutta suurteholatauspistettä erityisesti valtateiden läheisyyteen. Ensi vuoden loppuun mennessä Helenin latausverkosto tulee kaksinkertaistumaan palvellen sähköautoilijoita jo yli 700 latauspisteen voimin.” 

Lisää aiheesta

Jaa artikkeli