Liikenne Liikennepolitiikka Uutinen 29.9.2021

Stop ruuhkamaksuille! – autoilijat protestoivat pian Eduskuntatalolla

Ruuhkamaksukaavailuista kimpaantuneet autoilijat kerääntyvät lauantaina Eduskuntatalolle kertomaan terveisensä vallanpitäjille. Taustalla on myös kansalaisaloite, josta uupuu enää 15 000 kannattajaa.

Stop autoilijoiden kuritukselle -kansalaisaktiivien protesti kerää tulevana lauantaina Helsingin ydinkeskustaan mielenilmauksen. Sen pontimena on muistuttaa, että autoilijoiden kurittamisessa on menty liian pitkälle: autoilijat maksavat jo nyt tarpeeksi veroja!

Ryhmä vastustaa tienkäyttömaksuja eli ruuhkamaksuja, ajoneuvoverojen korotuksia, polttoaineiden veronkorotuksia sekä työpaikkapysäköinnin verottamista.

Mielenilmaus tarkoittaa jonossa etenevää autokatrasta. Autoletkan kärki on Kivihaantien risteyksen tuntumassa lauantaina puoliltapäivin keulat kohti Mannerheimintietä. Autot lähtevät noin kello 13 etenemään kohti Eduskuntataloa. Poliittisen vallan linnakkeen edustalla alkaa äänekkäin osuus eli torvien soitto. Odotettavissa on useamman sadan auton kulkue Mannerheimintiellä.

 

Joukkovoiman…

Protestin päämääränä on muistuttaa, että autoilijoiden kukkarolla käyminen saisi jo riittää – olipa pontimena ilmastotoimet tai veroeurojen kerääminen yksityisautoilusta ylisummaan. Joukkovoimaakin on, sillä Stop autoilijoiden kuritukselle -facebook-ryhmässä on tätä kirjoitettaessa liki 283 000 jäsentä. Poliittisesti sitoutumattoman Facebook-ryhmän jäsenyys perustuu vapaaehtoisuuteen.

Autoliitto on suhtautunut myötämielisesti tämänkaltaiseen aktiivisuuteen kuten syksyn 2020 tempaukseen. Autoliiton viestintäpäällikkö Jukka Tolvanen arvioi tuolloin, että ”mielenilmaisu kertoo omalta osaltaan autoilun merkityksestä tavallisille suomalaisille. Suomalaiset harvoin lähtevät barrikadeille, mutta nyt monen mitta alkaa olla täynnä.”

…ja kansalaisaloitteen voimin

Lauantaisen mielenilmauksen juurisyille rinnasteista on myös Stop ruuhkamaksuille! -kansalaisaloite, joka oli tätä kirjoitettaessa kerännyt liki 35 000 kannattajaa.

Kansalaisaloite on laitettu vireille 14.5., joten keräysaikaa on vielä puolitoista kuukautta. Kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi, jos se on kerännyt vähintään 50 000 kannatusilmoitusta kuuden kuukauden kuluessa. Digi- ja väestötietovirasto tarkastaa onko hyväksyttyjä kannatusilmoituksia perustuslaissa säädetty vähimmäismäärä.

Aloitteessa esitetään, että päästöjen vähennystoimiin ja muihin autoilun edellytyksiin kuten verotukseen liittyen ”hallituksen tulee pidättäytyä nyt ja tulevaisuudessa lakien säätämisestä, jotka mahdollistavat ruuhka-, vyöhyke-, ohitustulli-, tietulli-, tienkäyttö-, ja kaupunkiliikennemaksujen tai muiden vastaavanlaisten uusien autoilijoihin kohdistuvien maksujen käyttöönoton.”

Aloitteessa myös uumoillaan, että ruuhkamaksujen voi ajatella olevan siirtymävaihe laajempaan ajosuoriteperustaiseen verotukseen. Aloitteessa muistutetaan, että ruuhkamaksujen käyttöönottoa on suunniteltu muun muassa Helsingin, Tampereen ja Turun seuduille (ns. MAL2019-suunnitelmat).

Ruuhkamaksujen käyttöönotto vaikuttaisi aloitteen tekijöiden mukaan kielteisesti ja syrjivästi erityisesti kehyskunnissa asuviin autoilijoihin: muun muassa työntekijöihin, opiskelijoihin, liikuntavammaisiin, yksityisiin elinkeinoharjoittajiin, yrityksiin ja ruuhkavyöhykkeen sisälle keskitettyjä palveluita tarvitseviin.

”Esimerkiksi Helsingissä työssäkäyvistä 40 % pendelöi Helsinkiin toisesta kunnasta ja vastaavasti 22 % pendelöi Helsingin ulkopuolelle”, aloite kiteyttää.

torviprotesti

Haitta työvoiman liikkuvuudelle

Aloitteen mukaan ruuhkamaksujen asettaminen työmatkaliikennettä rajoittamaan rikkoisi perustuslain kohtaa, jossa julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön. Tietullit heikentäisivät työvoiman liikkuvuutta, työssäkäynnin kannattavuutta, töiden vastaanottamista näiden kaupunkiseutujen alueelta ja autoa käyttävien yrityksien tulosta.

Ruuhkamaksu asettaisi aloitteen mukaan ihmiset perustuslain vastaisesti alueellisesti eriarvoiseen asemaan, onhan auton käytölle olemassa pakottavia syitä kuten julkisen liikenteen puute/aikataulujen epäsopivuus autoilevan kansalaisen arjen mahdollistamisessa.

Aloitteessa myös tuodaan esiin, että Fossiilittoman liikenteen tiekartta -työryhmän loppuraportin mukaan tietullien vaikutukset päästövähenemään olisivat pienet, alle 4 prosenttia vuoden 2030 päästötavoitteesta.

Tämän vuoksi ”hyöty jää vähäiseksi ilmaston ja yhteiskunnan kannalta.” Aloitteessa epäillään, että vaihtoehtoisten reittien käyttö saattaisi jopa lisätä päästöjä reitin kilometrimäärän kasvaessa.

Verotaakka jo nyt raskas

Aloitteen mukaan vuonna 2019 Suomessa autokantaan suhteutettuna veroja kerättiin noin 2 523 euroa autoa kohti, joka on EU-tasolla kolmanneksi eniten. Ruuhkamaksujen käyttöönotto olisi ”käytännössä vain yksi lisävero” autoilijoiden kontolle.

Lisää aiheesta

Jaa artikkeli