Taksi_kuvituskuva_8_2022_MJ

Liikenne Uutinen 27.10.2022

Taksialalla mätää – verottaja löysi 8,7 miljoonan euron pimeät tulot

Verohallinnon taksialan tehovalvonnan karut tulokset: 8,7 miljoonalla eurolla kirjanpidon ulkopuolelle jääneitä tuloja. 4,3 miljoonalla eurolla muita virheellisyyksiä ja pimeitä palkkojakin liki 3 miljoonalla eurolla.

Verottajan tuore tehoisku paljasti, kuinka harmaa talous jyllää taksialalla. Verohallinnon syyskuun lopussa päättyneen taksialan tehovalvonnan tulokset eivät alaa mairittele: verottaja löysi 8,7 miljoonalla eurolla kirjanpidon ulkopuolelle jääneitä tuloja ja 4,3 miljoonalla eurolla muita virheellisyyksiä, jotka vaikuttivat verotettavan tulon määrään. Verokarhun ulottumattomiin jääneitä palkkojakin löytyi valvonnassa liki 3 miljoonan euron edestä.

Taksialalla on siis paljon korjattavaa niin asiakaskokemusten kuin lakien noudattamisenkin näkökulmasta, kuten Moottori on useaan otteeseen alkusyksystä kertonut esimerkiksi otsikoilla Syksyn saldo: 1 566 taksin liikennelupaa peruutettu sekä Taksien villi hinnoittelu korpeaa – mikä ratkaisuksi?

850 taksiyrittäjää -ja kuljettajaa kohteena

Verohallinto valikoi riskianalyysin perusteella valvonnan kohteeksi 850 taksiyrittäjää ja -kuljettajaa sekä taksiyritysten kirjanpidosta vastaavaa tilitoimistoa. Valvonta kohdistui sekä alalla pitkään toimineisiin että uusiin yrittäjiin.

– Tyypillinen verovilpin muoto on jättää käteisellä maksettua myyntiä kirjaamatta yrityksen kirjanpitoon tai jättää esimerkiksi kokonaan kirjaamatta jonkin kuukauden ajot. Taksamittaria saatetaan käyttää myös tarkoituksella väärin, jotta kirjanpitoon kirjautunut myynti jää todellisuutta pienemmäksi, ylitarkastaja Jarmo Lahdenperä Verohallinnosta kertoo.

Verohallinto löytämä pimeä myynti ja maksamattomat palkat paljastuivat tehovalvonnassa keväästä 2021 syyskuun 2022 loppuun.

Verohallinto tarkasti lisäksi yhdessä Poliisin, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja aluehallintoviraston ulkomaalaisvalvonnan kanssa 500 taksitoimijaa viranomaisten yhteisissä valvontaiskuissa eri puolilla Suomea.

Kolmasosa rikostapausharkintaan

Tehovalvonnan aikana taksiyrityksiin tehtiin kaikkiaan 250 verotarkastusta. Lisäksi Verohallinto valvoi taksialan toimijoiden tulo- ja arvonlisäveroilmoitusten oikeellisuutta. Osana valvontaa Verohallinto tarjosi myös ohjausta ja neuvontaa taksiyritysten kirjanpidosta vastaaville tilitoimistoille.

Niistä yrityksistä, joihin verotarkastukset kohdistuivat, 30 prosenttia siirrettiin rikostapausharkintaan. Rikostapausharkinnassa Verohallinto selvittää, onko tapauksessa perusteita rikosilmoituksen tekemiselle.

Nyt tehovalvonta kohdistui taksiyrityksiin, joissa verottajan analyysin perusteella oli riski väärinkäytöksille.

– Siksi ei ole yllättävää, että vilpillistä ja mahdollisesti rikollistakin toimintaa löytyi. Valtaosa taksiyrittäjistä toimii kuitenkin oikein, Lahdenperä tähdentää.

Viranomaisten yhteisvalvonta jatkuu, vaikka Verohallinnon oma tehovalvonta päättyikin.

Taksamittaritiedot seurantaan?

Taksamittarin tai sitä vastaavan järjestelmän käytöstä tuli uudelleen pakollista syksyllä 2021. Verohallinto käyttää valvonnassaan apuna muun muassa taksamittareista saamaansa tietoa.

Verohallinto toivoo kuitenkin lakimuutosta, joka mahdollistaisi taksamittaritiedon paremman seurannan.

Nykyisellään viranomaisilla on näkymä vain pieneen osaan kaikkien taksamittareiden tuottamasta datasta. Dataa pitäisi Lahdenperän mukaan kerätä ja varastoida keskitetysti kaikista taksamittareista, ja siihen pitäisi olla pääsy kaikilla asianomaisilla valvontaviranomaisilla. Tämä vaatisi muutoksia lainsäädäntöön. Ruotsissa viranomaiset voivat lähes reaaliaikaisesti seurata taksien taksamittareiden kautta kertyvää tietoa ja hyödyntää sitä toimialan valvonnassa.

– Kun taksialan valvonta saataisiin digiaikaan, Verohallinto saisi taksamittareista luotettavaa, kattavaa ja tarpeeksi laadukasta tietoa verovalvonnan tueksi. Samalla voisimme kohdistaa valvontaa juuri niihin tapauksiin, jotka sitä edellyttävät, Lahdenperä tähdentää.

Taksiala itse huolissaan

Ala itsekin on huolissaan omasta maineesta kuten selviää artikkelista Taksien nykymeno ei vetele – näin taksiala korjaisi ongelmat.

Alan päteviä toimijoita ja asiansa säännösten mukaan hoitavia taksialan yrittäjiä korpeaa ja huolettaa, että villit käytännöt, ryöstöhinnoittelu ja huono asiakaspalvelu vievät asiakkaita ja aiheuttavat kehnoja kuluttajakokemuksia.

Yhden toimijan teettämä tutkimus paljasti vastikään senkin, että moni asiakas kokee taksimatkojen muuttuneen aiempaa turvattomammiksi, kuten Moottori kertoi otsikolla Taksikyydit: 64 % kokee turvallisuuden heikentyneen Uudellamaalla.

Taksi_hinnat_Traficom_8_2022

Näkyvillä olevassa keltamustassa hinnastossa on oltava mm. esimerkkimatkan hinta ja hinnastosta on käytävä ilmi, jos erityisryhmille tarjotaan lisäpalveluita. Hinnastovaatimus koskee taksiasemalta alkavia taksimatkoja sekä ennalta tilaamatta tai varaamatta alkavia matkoja.

Epäily sosiaalietuvilpeistä

Tehovalvonnassa huomattiin myös tapauksia, joissa taksinkuljettajalle oli maksettu pimeää palkkaa samanaikaisesti, kun hän on saanut työttömyys- tai sosiaalietuutta.

– Havaintojemme mukaan työntekijän palkka muodostuu tällaisissa tilanteissa pienestä virallisesta palkasta, pimeästä palkasta ja väärin perustein haetusta etuudesta. Tällaisissa väärinkäytösepäilyissä Verohallinnolla on lain mukaan oikeus antaa epäilystä tieto etuuden myöntävälle taholle ja näin olemme myös tehneet, Lahdenperä kertoo.

Myös vuokratyövoiman käyttö on tehovalvonnan perusteella viime vuosina lisääntynyt taksialalla. Työvoiman vuokrausjärjestelyissä on riskinä, että työnantajasuoritukset jäävät hoitamatta.

Luvattomista takseista ei voi raportoida

Nykylait eivät salli sitä, että Verohallinto voisi raportoida valvonnassa paljastuneesta luvattomasta taksiajosta taksialaa valvovalle Traficomille, joka myöntää taksiluvat.

Luvattomasta taksiliikenteen harjoittamisesta säädetty maksimirangaistus on enintään kuusi kuukautta vankeutta. Verohallinnon oikeus ilmoittaa tietoja edellyttää, että epäillystä rikoksesta säädetty maksimirangaistus on enemmän kuin kuusi kuukautta vankeutta.

– Jotta viranomaiset voisivat vaihtaa tietoja sujuvasti, maksimirangaistusta luvattoman  taksiliikenteen harjoittamisesta pitäisi korottaa vähintään yhdellä päivällä, Lahdenperä toteaa.

Lisää aiheesta

Jaa artikkeli