Taksi_kuvituskuva_8_2022_MJ

Liikenne Uutinen 12.8.2022

Taksien villi hinnoittelu korpeaa – mikä ratkaisuksi?

Kuluttajien kannalta taksialan haasteista pienimpiä eivät ole kyytihintojen epäselvyys ja ryöstöhinnoittelu.

Taksikyytien hinnat, etenkin ikävät yllätykset eli ryöstöhintaiset kyydit puhuttavat asiakkaita – ja alaa. Kuluttajien kannalta taksialan haasteista pienimpiä eivät ole kyytihintojen epäselvyys ja ylihinnat.

Jos kuluttaja haluaa varmistua siitä, ettei taksitolpalta tai lennosta taksikyytiä ottaessaan sorru ylihintaisen taksin kyytiin, tulisi hänellä jo ennen taksin penkille istahtamista olla tulevan ajoreitin kyytihinnasta realistinen ennakkokäsitys – ja/tai mahdollisuus sopia kyytihinta pitävästi ennen liikkeelle lähtöä. Etenkin kiiretilanteissa harvempi kuluttaja kuitenkaan haluaa järjestää taksitolpalla kyytihintojen huutokauppaa.

Ja usein taksia tarvitaan juuri silloin, kun ollaan itselle tuntemattomassa kaupungissa, joten kuluttajalla ei voi ollakaan paikallistuntemusta kohdeosoitteen sijainnista, saati järkevimmästä reitistä perille.

Moottori on käsitellyt jo aiemmin taksitoiminnassa havaittuja epäkohtia muun muassa artikkelilla, jonka otsikko on: Karsastatko takseja, epäiletkö kyytihintoja? – toiveissa maineen palautus.

Taksamittari tai kiinteä hinta

Taksimatka on voitava maksaa käteisellä, pankkikortilla sekä yleisimmillä luottokorteilla, jos muusta ei ole etukäteen sovittu. Maksusta on tarjottava asiakkaalle aina kuitti.

Suomen Taksiliiton kotisivuilla muistutetaan, että taksimatkat voi hinnoitella kahdella tapaa: Hinta voi määräytyä ajan ja matkan mukaan tai vaihtoehtoisesti hinta on ennalta sovittu kiinteä hinta.

Jos hinnoittelu perustuu ajan ja matkan mittaamiseen, on taksissa oltava taksamittari.

Ajan ja matkan perusteella hinnoiteltaessa voidaan käyttää myös lähtömaksua, avustamislisää ym. vastaavia ennalta ilmoitettuja lisämaksuja. Nämä kaikki on kuitenkin aina kirjattava taksamittariin.

Puutteelliset hintatiedot tai hyvin kirjavat hintojen esittämistavat ovat kuluttajan näkökulmasta merkittävä epäkohta: selkeä, yhtenäinen ja nopeallakin vilkaisulla sisäistettävä taksissa nähtävillä oleva hintojen esitystapa helpottaa hintavertailujen tekemistä.

Hinnat oltava nähtävillä

Taksitoimintaa valvovan viranomaisen eli Liikenne ja viestintävirasto Traficomin asiantuntija muistuttaa, että taksialan vapaampi kilpailu mahdollistaa aiempaa vapaamman hinnoittelun.

– Kuluttajilta vaaditaankin tarkkaavaisuutta erityisesti hinnoittelun osalta. Taksien hinnoittelua varten virasto on antanut erillisen määräyksen ja määräyksen noudattamista valvotaan, Traficomin asiantuntija Eetu Mattila toteaa.

Määräykset ovat olemassa

Taksiliikenneluvan haltijan on vastattava ja huolehdittava muun muassa siitä, että taksiliikenteessä matkustajan nähtävillä ovat asianmukaiset hintatiedot, luvanhaltijan nimi- ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi, kuten Moottori aiemmin kertoi.

Selkeästi näkyvillä olevassa keltamustassa hinnastossa on oltava muun muassa esimerkkimatkan hinta ja hinnastosta on käytävä ilmi, jos erityisryhmille tarjotaan lisäpalveluita. Hinnastovaatimus koskee taksiasemalta alkavia taksimatkoja sekä muutoin ennalta tilaamatta tai varaamatta alkavia matkoja.

Taksi_hinnat_Traficom_8_2022

63 % kokenut rahallista turvattomuutta

Moottori käsitteli 9.8. uutisessaan taksin käyttäjien kokemaa turvattomuutta, jonka osatekijäksi tuoreessa kyselytutkimuksessa nousi rahallinen turvattomuus eli se ettei kuluttajalla ole luottamusta taksien hinnoitteluun. Rahallista turvattomuutta oli kokenut 63 % viimeisen vuoden Uudellamaalla taksia käyttäneistä vastaajista. Taksikyydit: 64 % kokee turvallisuuden heikentyneen Uudellamaalla. 

Epäkohtien karsinta työllistää

Moottori kysyi näkemyksiä taksien kyytihinnoittelun nykykäytännöistä ja haasteista taksialan asiantuntijoilta, joiden mukaan työtä on edessä, jotta taksialan rapautunut luottamus palautuisi. Kysymyksiin vastasivat Suomen Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen (TK), Lähitaksi Oy:n viestintäpäällikkö Sakari Lauriala (SL) ja Taksi Helsinki Oy:n toimitusjohtaja Juha Pentikäinen (JP).

 

Mitä mieltä väitteestä, että taksialalla vallitsee ryöstöhinnoittelu eli tilanne, jossa a, hinnat ovat kohonneet kipurajalle, b, kyytihinnat eivät ole ennen asiakkaan kyytiin astumista järkevästi hahmotettavissa?

(TK, Suomen Taksiliitto):

”Yksittäisissä tapauksissa valitettavasti joku yrittäjä/kuljettaja käyttää asiakkaan ymmärtämättömyyttä hyväkseen ja veloittaa merkittävän suuriakin summia palveluistaan. Taksipalvelu on yksilöllistä palvelua, jossa pääsääntöisesti asiakas maksaa siitä alkaen, kun kyytiin nousee ja hinnoittelu päättyy siihen hetkeen, kun hän jää pois kyydistä.”

Taksiliiton Timo Koskinen ottaa avukseen vertauksen.

”Kun verrataan tätä hinnoittelumallia mihin tahansa kotiin tulevaan palveluun, esimerkiksi pesukoneenkorjaajaan, niin hänen hinnoittelunsa alkaa pääsääntöisesti siitä, kun hän lähtee liikkeelle ja hän veloittaa useimmiten myös kovemman kilometrihinnan kuin taksi, samoin hänen hinnoittelunsa perustuu usein vähintäänkin alkaviin puolen tunnin jaksoihin. Näin ajateltuna yksilöllinen kotiin tulevaa taksipalvelua ei voida pitää erityisen kalliina – poikkeuksia tietysti valitettavasti on, kun puhutaan näistä tilannetta hyväksi käyttävistä yksittäisistä toimijoista.”

 

(SL, Lähitaksi Oy):

”Osa taksitoimijoista viljelee yhä ryöstöhinnoittelua. Hinta voi varioida esimerkiksi Helsingin Rautatientorilta Helsinki–Vantaan lentoasemalle mitä mielikuvituksellisimmissa määrin.”

Lähitaksin Sakari Laurila suosittelee hinnan ennakkoon selvittämistä.

”Luotettavien brändien ja sovellusten kautta hinnan voi kuitenkin selkeästi varmistaa ennen taksiin nousua – samoin tilauskeskukseen soittamalla. Kannattaa siis oikeasti katsoa, mihin taksiin nousee. Luotettavissa brändeissä on yhä taksamittarit ja hinnan saa esimerkiksi sovelluksissa tietää etukäteen.”

 

(JP, Taksi Helsinki Oy):

”Yleisesti ottaen en ole samaa mieltä, mutta hinnoittelun ollessa vapaata, on tätäkin ilmiötä valitettavasti olemassa. Sinällään laki on kaikille sama ja yksiselitteinen, hinnat pitää ilmoittaa Traficomin määräämällä tavalla auton ulkopuolella. Suurin ongelma on se, ettei näitä asioita käytännössä valvota millään lailla.”

 

Vastaajien taustat

Suomen Taksiliitto on taksiyrittäjien edunvalvontajärjestö, jolla on 70 vuoden kokemus ammattiliikenteestä. Liitto valvoo taksiyrittäjyyden tasapuolisten toimintaedellytysten toteutumista Suomessa.

Lähitaksi Oy on taksiyrittäjien vuonna 1965 perustama taksien tilausvälitysyhtiö ja taksikeskus, jolla autoja on noin 1 400 ja kuljettajia lähes 4 000.

Taksi Helsinki Oy on perustettu vuonna 1989, ja on nykyisin Suomen suurin taksien välitysyhtiö. Yrityksen omistavat noin 800 helsinkiläistä taksiyrittäjää sekä Helsingin Taksiautoilijat ry.

Lisää aiheesta

Jaa artikkeli