Varo väsymystä liikenteessä

Liikenne Uutinen 30.12.2019

Tiedätkö mitä autosi tietää sinusta – ja ajotavoistasi?

Nykyautot tallentavat monenlaista dataa kuten ajoneuvon paikkatietoja ja ajomatkojen pituuksia – mutta kuka omistaa tiedot?

Nykyaikaiset autot keräävät runsaasti tietoa, jotka tallentuvat ja ne on mahdollista välittää eteenpäin autonvalmistajalle. Tämä on huolettanut eri maiden autojärjestöjä.

Autot tallentavat muun muassa ajoneuvon paikkatietoja ja ajomatkojen pituuksia – muistiin jäävät myös muun muassa äkkijarrutuksiin viittaava turvavyön esikiristimen toiminta, navigaattorin kohdetiedot, moottorin suurimmat käyntinopeudet, mittarilukemat, sijainnit missä sähköautoa on ladattu ja viimeisimmät paikat, missä auto on pysäköity.

”Kuluttajilla tulisi olla oikeus päättää”

Marraskuussa Autoliiton 100-vuotisseminaarissa esiintynyt Kansainvälisen autoliitto FIA:n eurooppalaisia autoilijoita edustavan alue 1:n johtaja Thomas Møller Thomsen linjasi, että eri maiden autoliitoilla on tärkeä tehtävä kuluttajien eli liikkuvien kansalaisten etujen varmistamisessa.

Autoliitto 100

– Kuluttajilla tulisi olla oikeus päättää, kuka pääsee kiinni tähän tietoon. Tarvitsemme kyberturvallisuuteen sääntelyä, joka kattaa koko auton käyttöiän. Kuluttajien etujen turvaamiseksi tarvitaan FIA:n ja autojärjestöjen vaikutustyötä EU:n päätöselimissä.

My Car My Data

Yksi keino turvata autoilijoiden oikeuksia on My Car My Data -kampanja, jossa Suomen Autoliitto on mukana FIA:n alue 1:n ja eurooppalaisten sisarjärjestöjensä kanssa. Huoli on todellinen, sillä FIA:n alue 1:n teettämän kuluttajatutkimuksen mukaan 90 prosenttia autoilijoista haluaa, että datan omistus kuuluu kuljettajalle tai ajoneuvon omistajalle. Vastaajia huoletti eniten yksityisyystietojen paljastuminen (88 %), henkilökohtaisten tietojen kaupallinen käyttö (86 %) sekä ajoneuvon hakkerointi ja seuranta.

Tiedot kaikkien käyttöön

Myös vakuutusala on herännyt kiinnittämään aiheeseen huomiota. Vakuutusalan eurooppalainen yhdistys Insurance Europe on allekirjoittanut lukuisten eurooppalaisten autoalan järjestöjen kanssa vetoomuksen ajoneuvojen tuottaman tiedon avaamisesta kaikkien alan toimijoiden käyttöön.

Vetoomuksen mukaan tietojen laajempi hyödyntäminen turvaisi kuluttajien valinnanvapauden, vahvistaisi kilpailua ja mahdollistaisi innovaatioita. Vetoomuksessa vaaditaan Euroopan Komissiota takaamaan datan saatavuus lainsäädännöllä. Tällä hetkellä ajoneuvoista kertyvä data on autonvalmistajien hallussa.

Tärkeä avaus keskustelulle

Liikennevakuutuskeskus pitää vetoomusta tärkeänä keskustelunavauksena.

– Eurooppalaisten autoalan järjestöjen yhteinen vetoomus ajoneuvojen tuottaman datan saamisesta laajemmin hyötykäyttöön on hyvä aloite. Nyt tarvitaan yhteiset pelisäännöt, että ajoneuvon omistaja voi itse päättää, kenelle autonsa tietoa jakaa, Liikennevakuutuskeskuksen johtaja Janne Jumppanen kiteyttää.

Tietoja voitaisiin käyttää kattavammin

Uudet ajoneuvot tuottavat tarkkaa tietoa esimerkiksi ajoneuvon toiminnasta kuten valojen ja jarrujen häiriöistä, matkamittarin lukemasta, järjestelmien toiminnasta nestetasoista rengaspaineisiin sekä ajotiedoista ja ajotavasta. Liikennevakuutuskeskuksen johtaja Janne Jumppanen pohtii ajoneuvojen tuottaman tiedon laajempaa hyödyntämistä.

– Ajoneuvojen välittämän tiedon määrä on huomattavan suuri ja siitä käytetään tällä hetkellä vasta murto-osa ja viiveellä. Ajoneuvoihin on myös mahdollista välittää informaatiota huomattavasti nykyistä enemmän, Jumppanen taustoittaa.

Avuksi onnettomuustilanteissa

Autoliitto on tuonut esiin, että autot, joissa on antureita sekä paikannus- ja viestintälaitteita, pystyvät lähettämään yhä enemmän tietoja kuljettajista kuten heidän ajokäyttäytymisestään ja -tavoistaan.

Huomisen autot pystyvät myös parantamaan turvallisuutta. Nyt saatavilla olevat verkotetut ajoneuvojärjestelmät voivat auttaa pelastuspalveluja pelastamaan onnettomuuden jälkeen tai varoittaa auton huoltotarpeista.

Myös Liikennevakuutuskeskus, vakuutusala ja Finanssiala ry näkevät jaetun tiedon mahdollistavan monia asioita.

– Liikenneturvallisuutta voidaan parantaa esimerkiksi uudenlaisen, ajoneuvotietoihin perustuvan tutkimuksen kautta. Lisäksi liikennevakuutuksen hinnoittelua voidaan kohdentaa aiempaa tarkemmin ja tuoda uusia palveluja autonkäyttäjien ulottuville.

Ajoneuvojen tuottaman tiedon hyödyntämiseen liittyvän lainsäädännön tarpeellisuudesta käydään keskustelua koko Euroopassa. Liikennevakuutuskeskus toivoo, että myös Suomi osallistuu keskusteluun aktiivisesti.

Jaa artikkeli