Liikenne Uutinen 29.1.2022

Traficomilta sähkö- ja kaasupakettiauton hankintaan tukea – jopa 6 000 euroa

Uuden sähkö- tai kaasukäyttöisen paketti- tai kuorma-auton tai sähkökäyttöisen perävaunun hankintaan voi saada rahallista tukea.

Uuden sähkö- tai kaasukäyttöisen paketti- tai kuorma-auton tai sähkökäyttöisen perävaunun hankintaan voi saada rahallista tukea Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta. Tuen määrä on 2 000–50 000 euroa riippuen ajoneuvosta.

Tuen edellytyksenä on, että hankittava paketti- tai kuorma-auto on täyssähköinen tai sen pääasiallisena käyttövoimana on kaasu. Perävaunun on oltava sähkökäyttöinen. Lisäksi ajoneuvon on oltava uusi ja ensirekisteröimätön ja sen voi hankkia, kun Traficom on antanut tuesta myönteisen päätöksen.

Tukimäärä riippuu ajoneuvosta

Sähkö- tai kaasukäyttöisen pakettiauton hankintaan tukea voi saada 2 000–6 000 euroa. Kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintaan voi saada tukea 2 000–14 000 euroa. Sähkökäyttöisen kuorma-auton hankintaan tukea voi saada 6 000–50 000 euroa. Tuki maksetaan hankintatukipäätöksen mukaisesti ensirekisteröinnin jälkeen.

Vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintatuet ovat osa fossiilittoman liikenteen tiekartan toimenpidekokonaisuutta.  Fossiilittoman liikenteen tiekartan tavoitteena on kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2005 ja päästöjen poistaminen kokonaan vuoteen 2045 mennessä.

Pakettiautojen kontolla kolmasosa Helsingin pienhiukkaspäästöistä

Moottori kertoi aiemmin, että pakettiautojen aiheuttama pienhiukkaspäästöjen osuus on peräti kolmasosa Helsingin kaupungin alueen tieliikenteen pienhiukkaspäästöistä, vaikka pakettiautojen ajosuorite on noin 10 prosenttia koko Helsingin kaupungin alueen tieliikenteen ajosuoritteesta.

– Helsingin kaupungin alueella liikkuvien dieselpakettiautojen hiilidioksidipäästöt ovat vain 7 prosenttia kaikista alueen tieliikenteen päästöistä, mutta pienhiukkasten suhteen tilanne on toinen, VTT:n sähköisten voimalinjojen tutkimustiimin päällikkö Marko Paakkinen kertoi uutisessa.

Hakemus ennen hankintaa

– Hankintatukihakemus tulee tehdä Traficomille ennen ajoneuvon sitovaa hankintaa. Sitovalla hankinnalla tarkoitetaan tilaus-, kauppa- tai pitkäaikaisvuokrasopimuksen tekoa, asiantuntija Antti Hänninen kertoo.

Hankintatukea voidaan myöntää yksityishenkilöille ja yrityksille. Jos tuen hakija on yksityishenkilö, pitää ajoneuvon tulla hakijan omaan käyttöön.

Tuen saaja sitoutuu ensirekisteröimään hankittavan ajoneuvon Suomeen. Ajoneuvon pitää olla rekisterissä vähintään yhden vuoden ensirekisteröinnistä.

– Ajoneuvon hankkija myös sitoutuu pitämään ajoneuvon omistuksessaan tai hallinnassaan vähintään vuoden ajan. Pitkäaikaisvuokrattava auto sitoudutaan vuokraamaan ja pitämään omistuksessa tai hallinnassa liikenneasioiden rekisterissä vähintään kolmeksi vuodeksi, Hänninen tarkentaa.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on myös, että valtion talousarviossa avustuksen maksamista varten varattua määrärahaa on käytettävissä ja että tuen tarkoitus ja tavoitteet täyttyvät valtionavustuslain mukaisesti.

Yrityksille tuki useamman ajoneuvon hankintaan

Traficomista kerrotaan, että hankintatuki voidaan myöntää saman ajoneuvon hankintaan ainoastaan kerran. Tukea voidaan myöntää kalenterivuoden aikana yksityishenkilölle yhteen sähkö- tai kaasukäyttöisen pakettiautoon ja yhteen kaasu- tai sähkökäyttöiseen kuorma-autoon tai perävaunuun.

Yrityksille voidaan kalenterivuoden aikana myöntää tukea enintään viidelle sähkö- tai kaasukäyttöiselle pakettiautolle. Lisäksi yritys voi hakea tukea enintään viidelle kaasu- tai sähkökäyttöiselle kuorma-autolle tai perävaunulle.

Lisää aiheesta

Jaa artikkeli