Malmi

Liikenne Uutinen 7.3.2017

Trafi: Uusia suosituksia lentoturvallisuuden lisäämiseksi Itämerellä

Jatkoa on luvassa, sillä vuoden 2015 suositukset ovat edistäneet positiivista turvallisuuskehitystä Itämerellä.

Trafi isännöi viime viikolla Itämeren lentoturvallisuutta käsitellyttä asiantuntijakokousta. Tapaaminen järjestettiin yhteistyössä kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAOn kanssa. Kokouksen tavoitteena oli selvittää vuonna 2015 sovittujen lentoturvallisuutta parantavien suositusten toimeenpanoa ja mahdollisten uusien toimenpiteiden tarvetta.

Kokoukseen oli kutsuttu Itämeren rantavaltioiden eli Latvian, Liettuan, Puolan, Ruotsin, Saksan, Tanskan, Venäjän ja Viron lisäksi NATO, Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA ja Euroopan lennonvarmistusjärjestö Eurocontrol. Samat tahot osallistuivat Itämeren lentoturvallisuutta käsitelleen työryhmän työhön vuonna 2015.

Suomi on ollut aloitteellinen lentoturvallisuuskokouksen järjestämiseksi ja edistänyt Itämeren lentoturvallisuutta koskevia keskusteluita.

Vaikutusta turvallisuuteen

Vuoden 2015 suositukset koskivat muun muassa vilkkaimmin liikennöityjen ilmatilan osien sekä valtioiden ilma-alusten toimintamenetelmien (ns. due regard -menetelmät) kokoamista ja julkaisua ICAOn toimesta. Lisäksi suosituksissa käsiteltiin valtioiden ilmaliikennekuvan vaihtoa sekä vakioreittipisteiden julkaisua ja lentosuunnitelmiin liittyvien ongelmien poistamista.

ICAOn laatimaa tiedotetta, johon on koottu aiheeseen liittyvää ohjeistusta ilmailijoille, pidettiin kokouksessa onnistuneena ja hyödyllisenä.

Trafi kertoo, että kansainväliselle merialueelle perustettuja reittipisteitä on alettu käyttää lennonsuunnittelussa, mikä on osaltaan parantanut lentotoiminnan ennakoitavuutta. ICAO on sovitusti julkaissut myös valtioiden ilma-alusten toimintamenetelmiä.

Transpondereiden käyttö lisää turvallisuutta

Tämänpäiväinen kokous päätti, että hyvän ilmailutavan mukaisia toimintamenetelmiä kootaan ja julkaistaan laajasti kansainvälisen ilmailuyhteisön käyttöön.

Kokouksessa keskusteltiin myös transpondereiden käytöstä. Osanottajilla oli yhtenevä näkemys siitä, että transpondereiden käytön lisääminen parantaisi yhtenä elementtinä lennonjohdon tilannekuvaa ja siten lentoturvallisuutta entisestään. Käytännön toimenpiteitä valmistellaan yhteistyössä ICAOn, NATOn, EASAn, Eurocontrolin ja Itämeren valtioiden kesken.

Viime viikon kokouksessa käsitellyt asiat on vielä viimeisteltävä ja lisäksi maiden on sovittava käytännön järjestelyistä, joten Trafi kertoo kutsuneensa osallistujat uuteen kokoukseen touko-kesäkuun vaihteessa.

Lähde: Trafi Kuvituskuva: Moottorin arkisto/Antti Hentinen

Jaa artikkeli