31.5.2024

1.6. liikennevakuutus muuttuu – muista 25/25-sääntö!

Kuva Moottorin arkisto
Sähköskootteri Niu

Liikennevakuutuslain uudistus koskee erityisesti sähköisiä liikkumisvälineitä, joista yhä suurempi osa on jatkossa lakisääteisen liikennevakuutuksen ja sen tarjoaman korvausturvan piirissä.

Kesäkuun alku tuo muutoksia liikennevakuutuslakiin. Merkittävin muutos koskee sähköisiä liikkumisvälineitä, joista yhä suurempi osa on jatkossa lakisääteisen liikennevakuutuksen ja sen tarjoaman korvausturvan piirissä.

Jos kuluttaja mieltää muistisäännön, on nyt käyttöön tuleva muutos helppo ymmärtää: yli 25 kg painavat tai yli 25 km/h kulkevat ajopelit tulee vakuuttaa.

Muutos koskee siis verrattain pientä osaa kuluttajien omistamista liikkumisvälineistä, esimerkiksi markkinoilla myynnissä olevat sähköpotkulaudat jäävät usein vakuuttamisrajojen alle. Lisäksi sähköavusteiset polkupyörät on tietyin edellytyksin suljettu vakuuttamisen ulkopuolelle. Moottori kirjoitti aiheesta otsikolla Sähköpyöräilijä, tiedätkö tulisiko kulkupelisi vakuuttaa kesäkuun tullen?

Vakuuttamisvelvollisuus koskee esimerkiksi nuorten ja ruokalähettien suosimia sähköskoottereita, senioriskoottereita sekä aiemmin vakuuttamisvelvollisuudesta vapautettuja lasten sähköisiä ajoneuvoja.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Sähköisten kulkupelien käyttö kasvanut

Liikennevakuutuskeskuksen johtaja Janne Jumppanen toteaa, että sähköisten liikkumisvälineiden käyttö on kasvanut nopeasti, ja samalla vauhdilla ovat lisääntyneet myös niillä ajetut onnettomuudet.

– Vakuuttaminen vähentää yhteiskunnan maksettavaksi tulevia kuluja, mutta ennen kaikkea se tarjoaa turvaa onnettomuudessa loukkaantuneille, Jumppanen painottaa.

Lain mukaan vakuutettavia ovat siis moottoriajoneuvot, joiden paino on enemmän kuin 25 kg tai rakenteellinen nopeus ylittää 25 km/h. Rakenteellinen nopeus tarkoittaa laitteen valmistajan tai maahantuojan laitteelle asettamaa nopeutta. Lisäksi vakuutettavia ovat kaikki vuokrattavat sähköpotkulaudat. Niiden osalta kuljettajan suojaa vahinkotilanteissa on kavennettu koskemaan vain sairaanhoitokustannuksia. Niiden osalta kuljettajalle itselleen korvataan vain sairaanhoitokustannukset.

Yamaha NEO kaupunkiskootteri koeajo

Koskee senioriskoottereita

Uuden lain myötä vakuutettaviksi tulee myös joitakin hitaita mutta painavia kulkupelejä, kuten senioriskoottereita. Vakuutuksella halutaan varmistaa, että kaiken ikäiset kansalaiset liikkumisvälineineen pääsevät korvausturvan piiriin.

– Loukkaantuneen kannalta ei ole samantekevää, mistä korvaukset maksetaan. Liikennevakuutuksesta lakisääteisesti maksettavat korvaukset hakevat kattavuuden osalta vertaistaan: henkilövahingot korvataan täysimääräisesti, eli ansionmenetyksiä, hoitokuluja, kuntoutusta ja eläkkeitä maksetaan ilman ylärajaa, Jumppanen muistuttaa. 

EU-direktiivi ja kansallinen toteutus

Nyt toteutuva lakiuudistus pohjautuu EU:n liikennevakuutusdirektiivin kansalliseen täytäntöönpanoon. Lakisääteistä liikennevakuutusta säädellään EU-tasolla, mutta direktiivi jättää myös runsaasti kansallista liikkumavaraa.

Direktiivin tavoite on sama kuin suomalaisella liikennevakuutuksella: turvata mahdollisimman kattavasti vahingonkärsineen asema. Kun direktiivi nyt tuodaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, Suomessa ei tyydytä minimitasoon, vaan vahingonkärsineellä on erittäin hyvä turva jopa silloin, kun on itse aiheuttanut vahingon.

Suomalainen liikennevakuutus on kattava.

– Vain harvassa muussa maassa vahingon aiheuttajan omat henkilövahingot korvataan lakisääteisestä liikennevakuutuksesta. Muualla sitä varten on ostettava lisävakuutus, Jumppanen sanoo.

Vakuuttamisvelvollisuuden ulkopuolelle on rajattu mm. vammaisten käytössä olevat sähköpyörätuolit sekä sellaiset sähköavusteiset pyörät, jotka edellyttävät liikkuakseen myös polkemista, ja joissa moottorin avustus kytkeytyy pois, kun ajonopeus saavuttaa 25 km/h, ja moottorin suurin sallittu teho on 250 W.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Kommentoi artikkelia