21.5.2024

Sähköpyöräilijä, tiedätkö tulisiko kulkupelisi vakuuttaa kesäkuun tullen?

Kuva Moottorin arkisto

Liikennevakuutuslain uudistus koskee myös sähköpolkupyöriä. Monet eri ominaisuudet ja niiden yhdistelmät ratkaisevat, luokitellaanko sähköpyörä vakuutettavaksi ajoneuvoksi.

Sähköpyörien monet eri ominaisuudet ja niiden yhdistelmät ratkaisevat, luokitellaanko pyörä vakuutettavaksi ajoneuvoksi kesäkuun tullen. Muutoksen taustalla on voimaan tuleva liikennevakuutuslain uudistus, joka koskee myös sähköpolkupyöriä.

Osa pyöristä tulee vakuutusvelvollisuuden piiriin, vaikka käytännössä lakiuudistuksen vaikutus nykytilaan on vähäinen.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Nopeus ja teho vaikuttavat

Liikennevakuutusta ei tarvitse ottaa sellaiselle sähköavusteiselle pyörälle, joka edellyttää liikkuakseen myös polkemista, jonka moottori kytkeytyy pois päältä viimeistään 25 km/h -nopeudella, ja jossa moottorin teho on enintään 250 W. Pyörän painolla ei tässä tapauksessa ole merkitystä.

Sähköisten polkupyörien vakuuttamiseen liittyy liikennevakuutuslain lisäksi myös ajoneuvolaki. Uusi liikennevakuutuslaki toteaa selkeästi, että ajoneuvolakiin kirjattu sähköavusteinen polkupyörä ei ole liikennevakuutettava moottoriajoneuvo.

25/25-sääntö ratkaiseva

Jos pyörä ei täytä kaikkia edellä mainittuja sähköavusteisen polkupyörän määritelmiä, vakuuttamisvelvollisuutta tarkastellaan uuden liikennevakuutuslain 25/25-säännön perusteella. Sen mukaan vakuutettavia ovat kaikki ne sähköpolkupyörät, jotka painavat yli 25 kg tai joiden moottori ei kytkeydy pois päältä, kun nopeus saavuttaa 25 km/h.

Ja jotta säännökset eivät olisi liian yksinkertaisia, pyörän moottorin teho ei kesäkuusta eteenpäin vaikuta vakuuttamisvelvollisuuteen, kuten nykyisin. Jotkut nykyisin vakuutettavat sähköpyörät eivät siis ole jatkossa vakuuttamisvelvollisia. 

Liikennevakuutuskeskuksen vakuutuspäällikkö Lauri Linna tähdentää, että sähköisten pyörien vakuuttamisen osalta muutos nykytilaan on kuitenkin pieni eli valtaosa pyöristä ei jatkossakaan kuulu liikennevakuutuksen piiriin.

– Niiden vakuuttaminen on kuitenkin erilainen kokonaisuus kuin muiden sähköisten liikkumisvälineiden, joiden osalta noudatetaan pelkästään painoon ja nopeuteen perustuvaa 25/25-sääntöä. Ensin kannattaa selvittää, kuuluuko oma pyörä siihen sähköavusteisten pyörien luokkaan, joka jää vakuuttamisen ulkopuolelle – valtaosa kuluttajien pyöristä on sellaisia. Jos ei kuulu, vakuuttamisvelvollisuus määräytyy pyörän painon ja nopeuden perusteella, Linna selventää.

Uudistettu liikennevakuutuslaki tulee voimaan kesäkuun alusta. Lakiuudistus pohjautuu EU:n liikennevakuutusdirektiivin kansalliseen täytäntöönpanoon. Lain mukaan vakuutettavia ovat moottoriajoneuvot, joiden paino on enemmän kuin 25 kg tai rakenteellinen nopeus ylittää 25 km/h.

Rakenteellinen nopeus tarkoittaa laitteen valmistajan tai maahantuojan laitteelle asettamaa nopeutta. Lisäksi vakuutettavia ovat kaikki vuokrattavat sähköpotkulaudat.

Vakuuttamisvelvollisuuden ulkopuolelle on rajattu sellaiset sähköavusteiset pyörät, jotka edellyttävät liikkuakseen myös polkemista, ja joissa moottorin avustus kytkeytyy pois, kun ajonopeus saavuttaa 25 km/h, ja moottorin suurin sallittu teho on 250 W.

Mistä tiedän? Tee verkkotesti!

Liikennevakuutuskeskuksen kotisivuilla on paljon lisätietoa vakuutusvelvollisuuksista.  Kuluttajan avuksi on myös tehty verkkotesti, joka kertoo, mitkä ajopelit tulee vakuuttaa.

Kun lomakkeella vastaa omaa ajopeliä koskeviin kysymyksiin, saa tiedon siitä, kuuluuko laite vakuuttamisvelvollisuuden piiriin. Vakuuttamisvelvollisuuden ulkopuolelle jääville laitteille ei voi ostaa liikennevakuutusta, vaan niille voi hankkia vapaaehtoisen vastuu- ja tapaturmavakuutuksen. 

Uudistettu lakikokonaisuus on aiempaa tilannetta selkeämpi, sillä uusi liikennevakuutuslaki kirjaa lakiin sen, mitkä laitteet tulee vakuuttaa.

– Lakiin on nyt kirjattu se, mikä aiemmin on ollut laista tehtyä tulkintaa, eli ajoneuvolain määrittelemät sähköavusteiset polkupyörät rajataan yksiselitteisesti vakuuttamisvelvollisuuden ulkopuolelle. Käytännössä muuttuu se, että tehokkaampien ja raskaampien sähköpyörien vakuuttamisvelvollisuus määräytyy liikennevakuutuslain uuden 25/25-säännön mukaan pyörän painon ja nopeuden perusteella, Liikennevakuutuskeskuksen johtaja Janne Jumppanen taustoittaa.  

Nämä sähköiset polkupyörät eivät kuulu liikennevakuutettaviin:

Sähköavusteiset polkupyörät, joiden nopeus avustettuna on enintään 25 km/h ja teho enintään 250 W. Pyörän painolla ei ole merkitystä.

Sähköpyörät, joiden moottori kytkeytyy pois päältä viimeistään 25 km/h nopeudessa ja joiden paino on enintään 25 kg.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Kommentoi artikkelia