26.10.2020

Keskusta: bensiinin ja dieselin veronkorotuksille stoppi, keinoksi myös kilometrivero

Juhannuksesta kesäliikenteeseen

Keskustapuolueen eduskuntaryhmän mukaan liikenteen päästöt saataisiin alas kotimaisilla uusiutuvilla polttoaineilla, etätyöllä ja ajettuihin kilometreihin perustuvalla rahankeruutavalla, jossa maksut porrastuisivat tieluokan ja joukkoliikenteen saatavuuden mukaan. Autoliitto tyrmää satelliittiveron.

Keskustan eduskuntaryhmä on valmistellut oman esityksen poliittisesti kuumaan kysymykseen, joka koskee liikenteen tulevaisuutta: verotusta ja päästöjen suitsimista. Puolue esittää liikennepolitiikan mittavaa uudistusta, jossa kantavana ideana on lisätä tuntuvasti kotimaisten, uusiutuvien polttoaineiden käyttöä ja mahdollistaa etätyö niin, että liikenteen päästöt saadaan vähenemään. Keskustan eduskuntaryhmä esittää myös biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen nostamista tulevina vuosina nykyisestä 30 prosentista jopa 40 prosenttiin. Bensiinin ja dieselin veronkorotukset eivät keskustan mukaan ole ratkaisu päästötalkoissa.

Mutta on eduskuntaryhmän ehdotuksessa muitakin keinoja kuten laajalti julkista keskustelua ja kiistelyä herättänyt kilometrivero eli autolla ajettuihin kilometreihin ja ajokilometrien seurantaan perustuva järjestelmä. Keskustapuolueen eduskuntaryhmän linjauksissa liikenteen verotuksessa siirrytään seuraavan 10 vuoden kuluessa ”bensan ja dieselin litrahintaan perustuvasta verotuksesta kilometripohjaiseen järjestelmään porrastettuna tieluokan ja joukkoliikenteen saatavuuden mukaan.”

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Autoliitto tyrmää satelliittiveron

Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Niemisen kanta kilometriveroon on selkeä.

– Autoilun verotukseen ei tarvita kallista ajamisen paikannukseen perustuvaa satelliittiperusteista järjestelmää. Aluepolitiikka voidaan hoitaa muullakin verotuksella. Aluepolitiikka voidaan hoitaa muullakin verotuksella.

Keskustan ulostulon taustalla on liikenteen kokonaisverouudistus, jota valmistellaan paraikaa valtiovarainministeriön johdolla. Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) toi vastikään oman verotuskantansa julki kertomalla Ylen TV1:n Ykkösaamussa, että hän on ehdottanut työryhmälle, että kannattaisi miettiä pitkällä tähtäimellä paikannukseen perustuvaa verotusta. Työryhmän valmistelusta on määrä syntyä ehdotus ensi kevääksi.

Autoliitto kummeksui tuoreeltaan keskustaministerin ulostuloa idealla, joka on aiemmin moneen kertaan hylätty. Autoliiton mukaan paikantamiseen perustuva tieverotusjärjestelmän hyöty-kustannussuhteessa ei ole mitään järkeä 5,5 miljoonan ihmisen maassa.

Suomea sitoo EU:n sääntely

Autoliitto tuo myös esiin sen, että polttoaineverotus on EU säänneltyä, eikä Suomi voi tehdä kansallisia päätöksiä siitä luopumiseksi. Keskustan nyt esiintuomassa mallissa yhdistellään Autoliiton mukaan polttoaineveroja ja tiemaksuja. Tällä tavoitellaan järjestelmää, joka mahdollistaisi suhteellisesti keveämmän verotuksen asuinpaikan mukaan.

– Tavoitteena on saada kaupungeissa asuvat maksamaan enemmän liikenteen veroja, Autoliiton Pasi Nieminen kiteyttää.

Autoliitto: verojen korotus väärä tie

Hiilettömään liikenteeseen siirtymisessä tulisi Autoliiton mukaan seurata eurooppalaista kehitystä ja hyväksyä se tosiasia, että korkeasta liikenteen verotuksesta ja fossiilittomaan liikkumiseen siirtymisen tavoitteista ei voida pitää kiinni samaan aikaan.

– Kaikki ne maat, jotka ovat edistyksellisimmin siirtyneet uuteen teknologiaan ovat tehneet sen tukemalla muutosta, eivät verottamalla enemmän, Nieminen kummeksuu.

Autoliiton näkemyksen mukaan Suomen ei tule tehdä omia kansallisia kalliita verojärjestelmiä, jotka osana jo nyt kireää liikenteen verotusta nostaisivat kustannuksia entisestään eivätkä pysäyttäisi veronkorotuksia.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Kokoomus poistaisi autoveron 4 vuodessa

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on niin ikään laatinut omat liikenteen päästöihin ja verotukseen liittyvät ehdotuksensa. Puolue on osaltaan sitoutunut puolittamaan liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä, ja linjaa, että tieliikenteemme pitäisi olla täysin hiiletön vuoteen 2045 mennessä.

Puolueen tavoitteena on, että sähköä tai biokaasua käyttävä ajoneuvo on suomalaiselle aina fossiilista polttoainetta käyttävää autoa kilpailukykyisempi vaihtoehto viimeistään 2030-luvulla. Siksi kokoomus esittää autoilun verotukseen rakenteellista muutosta, jossa uusien autojen verotus siirretään asteittain kokonaan auton hankinnan verotuksesta autoilun päästöjen verotukseen.

Kokoomus muistuttaa, että liikenteen päästöt muodostavat viidenneksen Suomen kokonaispäästöistä, josta valtaosa tulee tieliikenteestä.

– Tavoitteeseen pääseminen on vaikeaa, mutta ei mahdotonta, linjaa puolue kannanotossaan.

Kokoomuksen mukaan ongelma ei ole autoissa, vaan fossiilisissa polttoaineissa.

– Päästöjen puolittaminen edellyttääkin ennen kaikkea autokannan nopeampaa uusiutumista. Se on tarkoitus toteuttaa vähäpäästöisiä autoja suosimalla ja lisäämällä biopolttoaineiden osuutta, linjaa puolue.

Kokoomus siirtäisi uusien autojen verotuksen kokonaisuudessaan hankinnan verotuksesta autoilun päästöjen verotukseen. Autovero poistettaisiin portaittain neljän vuoden kuluessa. Puolueen mallissa muutos kompensoidaan korottamalla ajoneuvoveroa enintään puolet nykyisen autoveron määrästä.

Puolueen mukaan Suomen nykyinen verorakenne ylläpitää keski-iältään lähes 10-vuotiaiden suuripäästöisten autojen maahantuontia.

– Suomessa henkilöautokannan keski-ikä on kasvanut 10 prosentilla vuosina 2010–2015 ja ikääntyminen jatkuu, mikäli autoilun vero-ohjaukseen ei tehdä muutoksia, Kokoomus taustoittaa.

Kokoomus poistaisi käyttövoimavero kaasu- ja sähköautoilta. Puolue ottaisi jakeluvelvoitteeseen mukaan synteettiset polttoaineet sekä biokaasun.

Teksti: Marko Jokela Kuva: Moottorin arkisto

Luetuimmat