10.5.2020

Uusi tieliikennelaki voimaan ensi kuussa: autoilija, muista ennakointi ja pyöräilijät

Talvipyöräily_2019_AH

Ennakointivelvollisuus on uuden tieliikennelain periaate, jonka mukaan tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä olosuhteiden edellyttämää varovaisuutta. Yksi haaste on pyöräilijän turvallinen ohittaminen maantiellä.

Kesäkuu tuo käyttöön uuden tieliikennelain, johon on uutena periaatteena kirjattu tienkäyttäjän ennakointivelvollisuus. Sen perusteella tienkäyttäjän on, vaaran ja vahingon välttämiseksi, noudatettava liikennesääntöjä sekä olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Tarkkana suojateiden lähellä

Tienkäyttäjän on siis ennakoitava toisten tienkäyttäjien toimintaa vaaran ja vahingon välttämiseksi. Oma toiminta on sovitettava niin, että se edistää sujuvaa ja turvallista liikennettä.

Esimerkkinä uuden tieliikennelain uudistuksesta on toiminta suojatien läheisyydessä.

talvi sähköpyörällä helkama

– Vanhassa laissa oli kirjaus, että kuljettajan on annettava esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai astumassa sille. Uudessa laissa asia on kirjattu siten, että esteetön kulku on annettava jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai valmistautuu menemään sille. Tässä on selkeä sävyero ja tämä vaatii autoilijoilta ennakointia, Traficomin johtava asiantuntija Jussi Pohjonen muistuttaa.

Pohjosen mukaan suojatietä lähestyttäessä autoilijan on noudatettava erityistä varovaisuutta.

– Autoa on ajettava sellaisella nopeudella, että pystyy tarvittaessa pysäyttämään sen ennen suojatietä.

Vastuullisuus kunniaan

Lain mukaan liikenteessä tulee myös käyttäytyä vastuullisesti. Liikennettä ei toisin sanoen saa tarpeettomasti estää eikä haitata.

– Ajoneuvon nopeus ja etäisyys toisiin tienkäyttäjiin on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää. Turvallinen kuljettaminen tarkoittaa sitä, että tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä muut olosuhteet on otettava huomioon, Pohjonen taustoittaa.

Hän kiteyttää, että ajoneuvo on kyettävä hallitsemaan kaikissa liikennetilanteissa.

Ohita pyöräilijä turvallisesti

Kesän pyöräilykauden kynnyksellä Liikenneturva nostaa esiin turvavälin tärkeyden pyöräilijää ohitettaessa. Riittävään etäisyyteen vaikuttavat myös oman ajoneuvon vauhti ja koko.

Liikenneturvan mukaan myös maanteillä liikutaan paljon polkupyörillä. Maantiellä pyöräilijän paikka on pientareella tai niin lähellä tien oikeata reunaa kuin on turvallista. Tiellä ei aina ole piennarta tai se on tärinäraitainen, joten autoilevan on otettava huomioon, että pyöräilijälle turvallisin ajolinja voi kulkea keskemmällä ajokaistaa. Kun pyöräilijän vauhti on muuta liikennettä hitaampaa, ohitustilanteilta ei voi välttyä.

– Hitaampaa ajoneuvoa ohitettaessa pätevät samat periaatteet kuin muissakin ohituksissa: ohita vain silloin, kun voit tehdä sen turvallisesti, Liikenneturvan yhteyspäällikkö Leena Piippa ohjeistaa.

Sopivan ohitustilanteen määrittelee riittävä näkemä ja ohitustila sekä kunnon turvaväli ohitettavaan niin ennen ohitusta, sen aikana kuin sen jälkeen.

– Jos ohitusta ei voi tehdä turvallisesti, on jäätävä ajamaan pyöräilijän taakse riittävän etäälle.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Kyselyn kaksijakoinen tulos

Yli yhdeksän kymmenestä Liikenneturvan kyselyyn vastanneesta autoilevasta kertoo jättävänsä riittävän sivusuuntaisen turvavälin ohittaessaan pyöräilijää. Silti kaksi kolmesta pyöräilijästä kuitenkin kokee, että ohi ajetaan liian liki.

Kyselyn perusteella ohitusnopeuden koki liian kovaksi 61 prosenttia vastanneista pyöräilijöistä.

Piippa pohtii selitystä kaksijakoiselle tulokselle.

– Voi olla, ettei monella autoilevalla ole kokemusta ajoradalla tai maantiellä pyöräilystä. Tällöin arvio riittävästä turvavälistä voi jäädä naftiksi. Ajaessa metrimääräistä etäisyyttä voi olla vaikea arvioida kovin tarkasti, ja turvallisuuteen vaikuttavat myös ajoneuvon vauhti sekä koko.

Piippa huomauttaa myös, että kovassa vauhdissa auton ilmavirta saattaa saada pyöräilijän heittelehtimään ja aiheuttaa vaarallisen tilanteen.

Pyöräliitto: virkistyspyöräily kasvussa

Pyöräilyvuotta ovat muokanneet paikoin lumeton talvi, koronaepidemian rajoitukset ja supistunut joukkoliikenne. Pyöräilykautta on aloiteltu tänä vuonna monin tavoin poikkeusoloissa, ja se on näkynyt kaduilla ja ulkoilureiteillä.

– Koronavirustilanne on vähentänyt työmatkapyöräilyä, mutta virkistyspyöräily on ollut silmämääräisestikin selvässä kasvussa, toiminnanjohtaja Matti Koistinen Pyöräliitosta arvioi.

Ruffian_Sähköpyörä_Helsingissä

 

– Kaupungeissa pyöräilijöiden määrissä on mitattu jopa parinkymmenen prosentin kasvua verrattuna viime vuoteen.

Koistinen uskoo sähköpyöräilyn edelleen yleistyvän pyöräilyilmiönä.

– On mielenkiintoista nähdä, miten pyörämatkailu kehittyy. Aktiivimatkailu voi olla yksi tämän kesän trendejä, ja pyöräily tarjoaa mahdollisuuden vältellä ihmisjoukkoja: tien päällä voi yöpyä esimerkiksi teltassa tai vuokramökissä.

Teksti: Marko Jokela Kuva: Moottorin arkisto Lähteet: Traficom, Pyöräliitto, LähiTapiola, Liikenneturva

Luetuimmat