24.10.2023

Autoilijat seisottivat hybridiautojaan sähköautojen latauspaikalla – kuluttajariitalautakunta ratkaisi pysäköintivirhemaksujen kohtalon

Kaksi autoilijaa pysäköi hybridiautonsa sähköautojen latauspaikalle Turun Logomon pysäköintialueelle. Koska he eivät ladanneet autojaan ja kysymyksessä oli sähköautoille tarkoitettu latauspiste, pysäköinninvalvonta antoi heille pysäköintivirhemaksun.

Turun Logomon parkkipaikka osoittautui kahdelle autoilijalle kohtalokkaaksi pysäköintipaikaksi viime vuoden syyskuussa. Autoilijat olivat pysäköineet autonsa sähköautojen latauspaikalle, joka ei kuitenkaan suostunut toimimaan. Autoilijat jättivät autonsa sähköautojen latausruutuihin parkkiin. He maksoivat pysäköintialueella olevan pysäköintimaksun Parkman-sovelluksella.

Pysäköinninvalvonta vieraili paikalla. Kummallekin autolle annettiin 60 euron suuruinen pysäköinnin valvontamaksu. Valvontamaksun antoi Autoparkki Norden Oy.

Kuluttaja reklamoi valvontamaksusta valvontayhtiölle. Valvontayhtiötä latauspisteen tekninen vika ei kiinnostanut.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Valitukset kuluttajariitalautakuntaan

Kuluttajat eivät pitivät valvontamaksuja perusteettomina. He eivät tyytyneet kohtaloonsa ja tekivät pysäköintivirhemaksuista valituksen kuluttajariitalautakuntaan.

Valituksessaan toinen autoilijoista kertoi, että hän oli maksanut pysäköinnin Parkman-sovelluksella ja yrittänyt käynnistää latausta Virta-sovelluksella. Lataus ei kuitenkaan käynnistynyt.

Kuluttajan mukaan kysymys oli virhetilanteesta, johon hän ei voinut vaikuttaa ja maksamalla pysäköintimaksun hän myös yritti täyttää pysäköintiehdot.

Toinen autoilija puolestaan kertoi, että latauslaite oli vikatilassa eikä minkään muunkaan sähköauton lataaminen olisi ollut samaan aikaan mahdollista. Kuluttajan mielestä pysäköimisen ehto, joka rajoittaa ruudun käytön vain auton lataukseen ei voi olla voimassa, mikäli auton lataaminen ei ole mahdollista.

Pysäköinti latauspaikoilla sallittu ainoastaan sähköautoille

Valvontayhtiön mukaan valvontamaksut olivat aiheelliset, koska pysäköintiehtojen mukaisesti pysäköinti latauspaikoilla oli sallittu ainoastaan sähköautoille. Valvontayhtiön mielestä kyseisten ajoneuvojen eli hybridiautojen ensisijainen käyttövoima on bensiini eikä kysymys ollut sähköautoista. Parkkialueen pysäköintiehtojen mukaisesti pysäköinti oli sallittua vain sähköautoille ja valvontamaksu oli täysin pysäköintiehtojen mukainen. Valvontayhtiön mukaan kuluttajat eivät olisi saaneet pysäköidä lainkaan autoja kyseisille paikoille, koska pysäköinti oli sallittua vain sähköautoille ja hybridiauto ei ole sähköauto.

Kuluttajariitalautakunta lähti selvittämään valvontamaksujen perusteita siitä näkökulmasta, että maanomistaja voi määrätä, millä ehdoilla hänen maalleen saa pysäköidä. Auton pysäköintialueelle pysäköivä henkilö hyväksyy alueen pysäköintiehdot pysäköidessään auton alueelle. Riittävän selkeästi ilmoitetut ehdot tulevat samalla osaksi osapuolten välistä pysäköintisopimusta.

Kuluttajariitalautakunta myös toteaa, että sähköauton latauspaikkaa ei ole tarkoitettu pysäköintiin sähköautoa lataamatta. Toinen autoilijoista oli myös toimittanut kuluttajariitalautakunnalle valokuvan, josta ilmenee, että latauspisteeseen ei ole voinut kiinnittää latauskaapelia. Näin ollen lautakunta katsoo, että kuluttajan olisi pitänyt ymmärtää, että jos sähköauton latauspiste ei ole käytettävissä, auto tulee siirtää pois latauspisteeltä.

Ehtojen vastaista pysäköintiä

Kuluttajariitalautakunta antoi asiassa päätöksen huhtikuussa. Kuluttajariitalautakunnan mukaan kuluttaja oli pysäköinyt auton alueelle pysäköintialueen ehtojen vastaisesti, koska autot oli pysäköity sähköauton latauspaikalle autoa lataamatta – kuluttajariitalautakunta piti siis valvontamaksua aiheellisena.

Toinen kuluttajista vaati valvontayhtiötä toissijaisesti palauttamaan hänelle hänen pysäköinnistä maksaman määrän, koska kuluttajan mielestä valvontayhtiö ei voi veloittaa kuluttajalta parkkimaksua sekä valvontamaksua yhtä aikaa. Kuluttaja oli toimittanut kuluttajariitalautakunnalle selvityksensä ParkMan-sovelluksen tiliotteesta, jonka mukaan hän oli maksanut pysäköinnistään yhteensä 6,94 euroa. Kuluttajariitalautakunta toteaa, että pysäköintialueen ehdoissa ei määrätä, että ehtojen vastaisesta pysäköinnistä seuraisi 60 euron valvontamaksun lisäksi myös pysäköintimaksun menetys ja näin ollen valvontayhtiön tulee palauttaa kuluttajalle pysäköintimaksun määrä, 6,94 euroa. Toinen kuluttajista oli vaatinut kuluttajariitalautakunnalta vain valvontamaksun peruuttamista.

Kuluttajariitalautakunnan päätöksistä kertoi ensin Iltasanomat internet-sivuillaan.

Teksti Manu Tuppurainen Lähde Kuluttajariitalautakunta

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Luetuimmat