31.1.2021

Autoliitto: Automaattinen kameravalvonta ei korvaa poliisia tien päällä

automaattivalvonta

Sisäministeriössä on valmistella poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuuden toimintaohjelma vuosiksi 2021–2024. Autoliitto kaipaa suunnitelmalta lisää konkretiaa.

Osa autoilijoista on sitä mieltä, että poliisin liikennevalvonnassa nojaudutaan liikaa automaattiseen nopeusvalvontaan, eikä poliisia näy tarpeeksi tien päällä suorittamassa liikenne- ja ajotapavalvontaa. Autoliitto ottaa asiaan kantaa tuoreessa sisäministeriölle lähettämässään lausunnossa.

Sisäministeriössä on valmistelussa Poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuuden toimintaohjelma vuosille 2021–2024. Tämän suunnitelman luonnos on nyt julkisella lausuntokierroksella eli arvioitavana.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Peltipoliisi ei pysäytä huumekuskia

Autoliitto tuo lausunnossaan esiin Valtiontalouden tarkastusviraston vuoden 2019 raportin, jossa todetaan, että liikennevalvontaa ohjataan ja mitataan suoriteperusteisesti. Liitto huomauttaa, että tuloksellisuuden kannalta tärkeämpää on kohdentaa valvonta oikein ja valita oikeat valvontamenetelmät.

”Automaattinen kameravalvonta on nostanut liikennevalvonnan tuottavuutta ja suoritemääriä, mutta kameravalvonnalla ei voida kompensoida liikennepoliisien suorittamaa valvontaa”, Autoliitto muistuttaa.

ratsia poliisi

Näkemyksen taustalla on sekin, ettei automaattinen kameravalvonta auta havaitsemaan liikenteestä esimerkiksi humalassa tai huumeissa autoilevia tai muutoin kuin peltipoliisin kohdilla vaarallisen holtitonta nopeutta ajavia.

Toimien vaikuttavuus tärkeää

Oikein tehtynä automaattinen kameravalvonta tukee poliisin liikenneturvallisuustyötä. Autoilijoiden etujärjestön mukaan poliisin liikennevalvontaan ei ole kuitenkaan hyväksyttävää luoda sellaisia mittareita, jotka ohjaavat tulospaineessa panostamaan esimerkiksi automaattivalvontaan paikoissa, joissa saadaan helposti suoritteita sen sijaan, että keskitettäisiin sama resurssi liikenneturvallisuuden kannalta vaikuttavampaan työhön.

Autoliiton mukaan laadulliset, todellista liikennevalvonnan toiminnan vaikuttavuutta mittaavat arviot ovat tärkeämpiä, mutta määrälliset ovat helpompia toteuttaa.

Konkretiaa uupuu

Poliisin liikennevalvonta on monin osin heikentynyt erityisesti vuonna 2014 tapahtuneen Liikkuvan poliisin lakkauttamisen jälkeen. Autoliitto kaipaa konkreettisempaa toimenpideohjelmaa, sillä se mahdollistaisi valtakunnallisesti yhdenmukaisen liikennevalvontatyön.

”Nyt näin ei ole ja laadulliset ja määrälliset erot liikennevalvonnassa ja liikenneturvallisuustyössä ovat merkittäviä. Yksi konkreettinen esimerkki toiminnan yhdenmukaistamiskeksi olisi sakkokäsikirjan päivittäminen vastaamaan uuden tieliikennelain mukaista tilannetta. Nyt esitetty luonnos ei korjaa näitä ongelmia.”

Kritiikkiä saa myös se, että ”ajotapaan liittyvät rikkomukset ja niiden valvonta puuttuvat toimintasuunnitelmasta kokonaan, vaikka niiden merkitys liikenneturvallisuudessa ja yleisessä turvallisuudentunteessa liikenteessä on suuri.”

Yleisen hyväksyttävyyden kannalta Autoliiton mukaan valvontaa tulee kohdentaa paikkoihin, joissa siitä saadaan suurin todellinen, ei teoreettisilla laskukaavoilla mitattu, turvallisuushyöty. Poliisitoiminnan vaikuttavuus pohjautuu Autoliiton lausunnon mukaan suuressa määrin kansalaisten myötävaikutukseen, yhteistyöhön kansalaisten kanssa ja heidän tukeensa poliisityölle. ”Tämän vuoksi on erityisen tärkeää, että poliisin toiminta näyttäytyy oikeudenmukaisena ja kohdentuu erityisesi asioihin, joista saadaan suurin liikenneturvallisuushyöty.”

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Teksti: Marko Jokela Kuvat: Moottorin arkisto Lähteet: Sisäministeriön julkaisuja, Poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuuden toimintaohjelma vuosille 2021–2024 (luonnos) 

Luetuimmat