21.10.2022

Autoliitto polttoaineiden hintapaineista: jakeluvelvoitteen nostoa lykättävä

Dieselin pumppuhinnan nousupaine jopa 0,23 e/litra. Autoilijoiden etujärjestö muistuttaa, että ”Polttoaineiden hintatasolla on suuri merkitys kotitalouksien toimeentuloon sekä elinkeinoelämän kuljetuskustannuksiin.”

Suomen suurin autoilijoiden etujärjestö tähdentää, että jakeluvelvoitteen laskulla on todellista merkitystä polttoaineiden kuluttajahintojen kurissa pitämissä.

Autoliitto muistuttaa, että polttoaineiden hintatasolla on suuri merkitys kotitalouksien toimeentuloon sekä elinkeinoelämän kuljetuskustannuksiin.

Autoliitto kannattaa jakeluvelvoitteen alentamista vuonna 2023.

Tieliikenne Suomessa on Autoliiton mukaan henkilö- ja tavaraliikenteen tarpeiden kannalta elintärkeä, ja sitä kautta sen kustannusvaikutukset ovat koko kansantalouden kannalta merkittävät.

”Tieliikenne kattaa yli 90 prosenttia henkilöliikenteestä sekä lähes 90 prosenttia tavaraliikenteestä”, tuo Autoliitto esiin tuoreessa lausunnossaan Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle.

Lausunto ylisummaan liittyy hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Jakeluvelvoitteen korotusta tulisi lykätä

Autoliiton näkemyksen mukaan kaavailut, että vuosilta 2022 ja 2023 jakeluvelvoitteen alentamisen johdosta toteutumattomat päästövähennykset kirittäisiin kiinni vuodesta 2024 alkaen aiempaa suurempina jakeluvelvoitteen korotuksina sekä vuoden 2030 velvoitteen korottaminen 30 prosentista 34 prosenttiin, on linjaus, jota tulisi lykätä.

Korotukset eivät Autoliiton lausunnon mukaan ”tässä vaiheessa vaikutuksiltaan arvioitavissa ja siksi siitä päättäminen pitäisi lykätä myöhemmin tehtäväksi.”

Etujärjestö tuo esiin realiteetin, että epävakaa maailmanpoliittinen tilanne aiheuttaa polttoaineiden hintoihin sekä raaka-aineiden saatavuuteen suurta epävarmuutta eikä tulevaisuuden ennustaminen ole tästä syystä luotettavalla pohjalla.

Dieselin hinnan nousupaine jopa 0,23 e/l

Lakiesityksen mukaan jakeluvelvoitteen nosto 28 prosenttiin jo reilun vuoden päästä vuonna 2024 vaikuttaisi dieselin pumppuhintaan noin 23 senttiä litralta.

Autoliitto karsastaa ylioptimistisia arvioita.

”Esityksessä arvioidaan kuitenkin dieselin pumppuhinnan olevan korotuksen jälkeen polttoaineiden hintojen yleisen laskun vuoksi 1,9 euroa litralta. Hintaennuste vaikuttaa hyvin optimistiselta, sillä kukaan ei voi tietää, miltä polttoainemarkkina reilun vuoden päästä näyttää.”

Autoliiton mukaan on yhtä hyvin mahdollista, että dieselin hinta nouseekin korotusten jälkeen selvästi tänä vuonna nähtyjä ennätyshintoja korkeammalle.

”Tällä olisi kohtalokkaita vaikutuksia suomalaisten yritysten ja kotitalouksien talouteen. Vielä enemmän epävarmuutta on vuoden 2030 hintaennusteissa.”

Autoliitto olisi hyvin varuillaan tulevien vuosien suhteen, sillä kukaan ei pysty sanomaan mikä on fossiilisten polttoaineiden tai biokomponenttien hintataso 2024 vuodesta 2030 puhumattakaan.

”Sanomattakin on selvää, että kymmenien senttien, jopa 50 sentin hinnannousu, muun negatiivisen hintakehityksen lisäksi aiheuttaa kotitalouksille ja yrityksille merkittäviä toimeentulovaikeuksia.”

Riittävätkö biokomponentit?

Lausunnossa tuodaan esiin myös perusteltu huoli biokomponenttien saatavuudesta. Niukkuus raaka-aineista ja globaalin kysynnän lisääntyminen nostaa jakeluvelvoitteen täyttämiseksi tarvittavien biokomponenttien hintoja entisestään.

Autoliiton mukaan jakeluvelvoitteen nostamisen yhteydessä tulisi huolehtia siitä, että raaka-aineita on todellisuudessa saatavana ja, että niiden tuotannossa on riittävästi kilpailua. Aiemmissa lausunnoissa muun muassa merkittävät polttoaineiden jalostajat ovat esittäneet huolensa raaka-aineiden saatavuudesta.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Verotusratkaisut osaksi harkintaa

Liikenteen verotusratkaisut tulisi Autoliiton mukaan ottaa osaksi lakiharkintaa.

Polttoaineveroja sekä käyttövoimaveroa tulisi olla valmius alentaa liikkumiskustannusten nousun hillitsemiseksi.

”Myös siirtymää vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivaan autokantaan tulisi kiihdyttää aiempaa vaikuttavammilla tuilla.”

Ja vaikka päästöjen vähentäminen on erittäin tärkeä asia, Suomen ei Autoliiton näkemyksen mukaan pidä luoda varsinkaan tässä maailmantilanteessa itselleen tiukempia tavoitteita kuin mitä Euroopan unioni meiltä edellyttää ja mihin keskeiset kilpailijamaamme ovat sitoutuneet.

Teksti: Marko Jokela Kuvat: Moottorin arkisto Lähde: Autoliitto

a:11:{i:0;s:5:"97329";i:1;s:6:"120551";i:2;s:6:"106639";i:3;s:5:"83403";i:4;s:6:"121231";i:5;s:5:"88556";i:6;s:5:"94871";i:7;s:6:"110554";i:8;s:6:"110434";i:9;s:6:"107258";i:10;s:6:"116538";}

Luetuimmat