4.7.2021

Autoliitto: Suurin osa nuorista liikenteessä vastuullisia

ajo-opetus

Ajokorttilakiuudistukseen liittyen Autoliitto tyrmää alaikäisten ajo-oikeuden rajoittamisen. ”Valtaosa nuorista ja uusista kuljettajista toimii liikenteessä vastuullisesti muut tienkäyttäjät huomioiden.”

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti maaliskuussa 2021 hankkeen ajokorttilain muuttamiseksi. Taustaksi on tuotu esiin tarve parantaa erityisesti nuorten kuljettajien liikenneturvallisuutta. Liikenne- ja viestintäministeriö on valmistellut arviomuistion ajokorttilain mahdollisista muutoksista. Arviomuistion tarkoituksena on esitellä ja arvioida erilaisia nuorten liikenneturvallisuutta parantavia vaihtoehtoja.

Arviomuistio on nyt jätetty eri tahojen arvioitavaksi – eikä palaute ole yksinomaan kiittävää.

Ajokorttilakiuudistukseen liittyen Autoliitto tähdentää lausunnossaan, että valtaosa nuorista ja uusista kuljettajista toimii liikenteessä vastuullisesti muut tienkäyttäjät huomioiden eivätkä aiheuta liikenneturvallisuudelle erityistä vaaraa.

Autoliitto tuo myös esiin, että ajokorttilakiuudistuksesta on kulunut vielä liian lyhyt aika, jotta sen vaikutuksista voitaisiin tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä. ”Varsinkin kun seurantatutkimus on kesken eikä alustavissa selvityksissä ole ilmennyt merkittäviä tai olennaisia muutoksia huonompaan suuntaan, päin vastoin”, toteaa Autoliitto lausunnossaan.

Liikenneturvallisuus on kehittynyt koko ajan parempaan suuntaan myös nuorten osalta, Autoliitto muistuttaa.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

17-vuotiaille lupa suorittaa ajokortti

Ajokortin poikkeusluvan kriteerien keventäminen on johtanut alle 18-vuotiaiden ajokortillisten määrän voimakkaaseen kasvuun, huomioi Autoliitto, eikä näe kehityksessä merkittäviä uhkia.

”Nuorten liikenneturvallisuus on kuitenkin jatkanut parantumistaan ja ajokorttimääriin suhteutettuna liikennerikoksia tapahtuu aiempaa vähemmän”, kiteyttää Autoliitto, jonka mukaan on myös hyvä huomioida, että 17-vuotiaana ajokortin suorittanut on jo huomattavasti kokeneempi kuljettaja 18-vuotiaana ja siten riski joutua vaaratilanteisiin on tuolloin pienempi.

”Tämä seikka voi vaikuttaa 18- ja 19-vuotiaiden liikenneturvallisuuden voimakkaampaan paranemiseen.”

Autoliitto tuo esiin, että poikkeuslupamenettelystä luopuminen mahdollistaisi kaikille halukkaille nuorille ajokortin suorittamisen jo EU:n ajokorttidirektiivin minimi-iässä eli 17-vuotiaana.

Tyrmäys ajo-oikeuden rajoittamiselle

Autoliitto ei kannata ideaa alle 18-vuotiaiden nuorten ajo-oikeuden rajoittamisesta. Kyse on liikkumisen vapaudesta.

”Kesäyöt ja viikonloput ovat riskialtteinta aikaa erityisesti nuorten miesten keskuudessa liikenteessä. Tähän riskikäyttäytymiseen pitää kuitenkin pyrkiä vaikuttamaan muilla keinoin kuin rajoittamalla koko ikäluokan liikkumisen vapautta.”

Autoliitto huomauttaa, että ajokorttilain seurantatutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa kävi ilmi, että alle 18-vuotiaana ajokortin ajavat nuoret saavat kortin tarpeeseen. Tätä itsenäisen liikkumisen tarvetta on töiden ja harrastusten takia myös myöhään illalla, aikaisin aamulla ja viikonloppuisin, joten ajo-oikeuden rajaaminen sotisi poikkeuslupakäytännön tarkoitusta vastaan, Autoliitto huomauttaa.

”Rajoituksen noudattamisen valvominen olisi myös hyvin vaikeaa ja moni riskihakuisesti muutenkin käyttäytyvä nuori jättäisi todennäköisesti noudattamatta määräystä pienen kiinnijäämisriskin takia.”

Tällainen kehitys olisi Autoliiton mukaan omiaan myös vaikuttamaan myös muiden sääntöjen kunnioituksen heikkenemiseen.

Joukkosimputus ei ole ratkaisu

Autoliitto ottaa lausunnossaan kantaa eri ikäluokkien käsityksiin toistensa tekemisistä, kyvyistä sekä haluista myös laajemmin. Autoliitto kiteyttää osuvasti, että ”uudet nuoret sukupolvet käyttäytyvät kuitenkin keskimäärin vastuullisemmin kaikilla elämän alueilla, myös liikenteessä, vaikka se tuntuukin välillä olevan vanhemmille sukupolville vaikea asia myöntää.”

Näillä perusteilla rajoittavat toimenpiteet ja lisääntyvät vaatimukset tulisi Autoliiton mukaan kohdistaa ongelmaan, eikä niitä tulisi toteuttaa simputuksenomaisina, omaan ja muiden tielläliikkujien turvallisuuteen vastuullisesti suhtautuviin kuljettajiin.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Nuorten kimppakyydit sallittava

Kyydissä matkustavien ikää tai lukumäärää ei pidä niitäkään rajoittaa.

Autoliton perustelut kielteiselle suhtautumiselle ovat selkeät: ”Kuten arviomuistiossa todetaan, vanhemman kanssa ajaminen ei vastaisi nuorten liikkumistarpeeseen, vaan vastaisi opetuslupaopetusta, ja nuorten pitää pystyä kulkemaan esimerkiksi harrastukseen toisen nuoren kanssa kimppakyydillä.”

Uuden kuskin merkki = ei jatkoon

Uuden kuljettajan merkki ei Autoliiton mukaan ratkaise ongelmia, eihän se estä ylinopeuksia, rattijuoppoutta eikä muitakaan hölmöilyjä liikenteessä – kuten ei 80 km/h -lätkäkään aikoinaan. Merkin käyttöä olisi myös hyvin vaikea valvoa ja sen pois jättämiseen voisi olla suuri kiusaus.

Ajatus voisi johtaa ojasta allikkoon, sillä merkki voisi johtaa muiden tienkäyttäjien käytökseen kielteisesti, mikä olisi uuden vähäisellä kokemuksella liikkuvan sääntöjä noudattavan autoilijan kannalta hyvin haitallista.

”Yleisten rikosoikeudellisten periaatteiden mukaan merkin käyttämättä jättämisestä ei voisi myöskään määrätä kovin merkityksellistä seuraamusta.”

Teksti: Marko Jokela Kuvat: Moottorin arkisto Lähde: Autoliitto

a:6:{i:0;s:5:"87364";i:1;s:5:"33564";i:2;s:5:"42308";i:3;s:5:"37893";i:4;s:5:"83180";i:5;s:5:"79808";}

Luetuimmat