3.5.2022

EVA:n selvitys: ”Korkeat polttoaineiden hinnat rajoittavat kohtuuttomasti ihmisten liikkumisen vapautta”

Yli 60 prosenttia suomalaisista näkee polttoaineiden hintojen nousun ongelmana, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA ry:n tekemästä selvityksestä.

Suomalaisista reilusti yli puolet, peräti 61 prosenttia katsoo, että korkeat polttoaineiden hinnat rajoittavat kohtuuttomasti ihmisten vapautta liikkua ja valita asuinpaikkansa. Suhtautuminen asiaan riippuu myös paikkakunnasta, sillä alle 30 000 asukkaan kaupungin paikkakunnilla yli 70 prosenttia katsoo korkeat hinnat vapautta rajoittavina. Yli 80 000 asukkaan paikkakunnilla näin ajattelee vastaavasti puolet suomalaisista.

– Suhtautuminen polttoaineiden hintoihin jakaa suomalaisia asunpaikan ja puoluekannatuksen mukaan. Mitä pienempi paikkakunta, sen suurempana ongelmana polttoaineiden hinnat nähdään. Vastaukset tukevat näkemystä, että Suomen poliittinen kartta saattaa olla entistä vahvemmin polarisoitumassa asuinpaikan koon mukaan, EVAn ekonomisti Sanna Kurronen sanoo.

Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA ry selvitti suomalaisten valmiutta ryhtyä erilaisiin toimiin, kun polttoaineiden hinnat ovat nousseet.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

44 prosenttia ei muuta liikkumistaan

Selvityksestä käy myös ilmi, että suomalaisista 32 prosenttia aikoo äänestää poliitikkoja, jotka lupaavat laskea polttoaineiden hintaa. Perussuomalaisia äänestävistä näin katsoo jopa 75 prosenttia.

– Kontrasti muiden puolueiden kannattajiin nähden on valtava, sillä yhdessäkään muussa puolueessa enemmistö ei ilmaise haluavansa vaikuttaa polttoaineen hintaan äänestämällä. Tämä kielii asetelmista ja odotuksista tultaessa eduskuntavaalivuoteen 2023”, Kurronen sanoo.

Evan selvityksen mukaan 44 prosenttia suomalaisista ei aio muuttaa liikkumisratkaisujaan polttoaineiden hintojen nousun seurauksena, vaan he ovat valmiit karsimaan muista menoista. Selvityksen mukaan joka kolmas suomalainen sanoo käyttävänsä enemmän julkista liikennettä polttoaineiden nousevien hintojen seurauksena.

Evan tekemän selvityksen tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät Evan kotisivuilta.

Evan selvityksen tulokset perustuvat 2 074 henkilön antamiin vastauksiin. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaa). Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tutkimuksen tiedonkeruu on tehty Ukrainan sodan toisen ja kolmannen viikon aikana, ajalla 4.3.–15.3.2022. Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan.

Lähde: EVA

Luetuimmat