20.1.2022

Kauas tavoitteet karkaavat – 219 kuoli liikenteessä viime vuonna

Tieliikenteessä kuolleiden määrän vähentämistavoitteista ollaan yhä kaukana, eikä alle kahdensadan vuosittaisen kuolonuhrin tunnuta päästävän.

Suomessa tieliikennekuolemien määrä laski alle kolmensadan ensimmäisen kerran nykyaikana vuonna 2009, kertovat Tilastokeskuksen tilastot.

Vuosien 2009–2020 välillä onnettomuudet tieliikenteessä ovat vaatineet vuosittain keskimäärin 252 ihmisen hengen.

Välillä on ollut parempia vuosia, välillä kehnompia. Kuten torstaina julkitulleet tuoreimmat Tilastokeskuksen liikenneturvallisuustilastot kertovat, vuonna 2020 tieliikenteen kolareissa kuoli 223 ihmistä, ja viime vuonna ennakkotietojen mukaan 219 ihmistä.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Tavoitteisiin ei olla ylletty

”Pitkän tähtäimen tavoite on, että vuoden 2025 paikkeilla vuosittainen liikennekuolemien mää on enintään 100.”

Tästä kunnianhimoisesta tavoitteesta kerrottiin muun muassa vuonna 2004 julkaistussa Tiehallinnon Tieliikenteen turvallisuus vuoteen 2020 -selvityksessä, jossa tuotiin esiin, että valtioneuvoston asetettaman tavoitteen mukaan liikennekuolemien määrän tulee olla alle 250 vuonna 2010.

Välitavoitteeseen ei ylletty, sillä vuonna 2010 tieliikenne vaati 272 ihmisen hengen.

Edistystäkin on tapahtunut

Edistystä on toki tapahtunut roimastikin, sillä selvityksen ilmestymisvuonna 2004 tieliikenteessä kuoli 375 ihmistä.

Tavoitteista ollaan silti yhä kaukana, eikä alle kahdensadan vuosittaisen kuolonuhrin tunnuta päästävän.

Kuinka käy uusien tavoitteiden?

Vuoden 2004 selvityksessä tuotiin esiin, että liikenteen turvavisioksi on määritelty ”tieliikennejärjestelmän suunnittelu siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä”.

Se kuulostaa tutulta määritelmältä, sillä samainen tavoite löytyy myös liikenne- ja viestintäministeriön johdolla valmisteltavasta valtakunnallisesta liikenneturvallisuusstrategiasta vuosiksi 2022–2026.

Strategian keskeinen ydin on kunnianhimoinen tavoite eli nollavisio, jonka mukaisesti kaikkien liikennemuotojen tulisi olla vuoteen 2050 mennessä niin turvallisia, ettei kenenkään tarvitsisi kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Välitavoitteena kuolemien puolitus

Nollavisiota on tavoiteltu jo vuosia. Välitavoite on puolittaa tieliikennekuolemat vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteisiin otti vastikään kantaa myös Onnettomuustietoinstituutin liikenneonnettomuuksien tutkinnan johtaja Kalle Parkkari.

– Onnettomuusmäärien jämähtäminen korostaa tarvetta vaikuttavan liikenneturvallisuusstrategian käynnistämiselle. Tavoite puolittaa tieliikennekuolemat vuoden 2020 tasosta vuoteen 2030 mennessä on muuttumassa entistä haastavammaksi, ja tulee vaatimaan entistä vaikuttavampia toimenpiteitä, Parkkari arvioi.

Seitsemän päälinjausta

Tällä hetkellä ei ole voimassa olevaa liikenneturvallisuusstrategiaa tai liikenneturvallisuutta koskevaa valtioneuvoston periaatepäätöstä. Aikaisemmat suunnitelmat ja periaatepäätökset on tehty vuosina 1993, 1997, 2001, 2006, 2012 ja 2016.

Nyt valmisteltavassa liikenneturvallisuusstrategiassa on tehty seitsemän strategiset linjausta:

  • Liikenneturvallisuus on koko yhteiskunnan yhteinen asia
  • Päätöksenteon on perustuttava tietoon
  • Eri toimijoiden liikenneosaamista on lisättävä
  • Asenteiden on muututtava liikenteessä
  • Liikennejärjestelmän ja sen kaikkien osien on oltava turvallisia
  • Teknologinen kehitys tuo turvallisuutta
  • Lainsäädännön on edistettävä turvallista liikkumista

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Strategiasta määrä päättää keväällä

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) on todennut liikenneturvallisuutta kohentavista tavoitteista, että teknologian kehitys vauhdittaa liikenneturvallisuutta, mutta inhimilliset tekijät lopulta ratkaisevat – asenne, ennakointi ja osaaminen.

– Strategiset linjaukset johtavat konkreettisiin toimiin, joilla liikenneturvallisuuden haasteita ratkotaan. Jokainen onnettomuus on liikaa.

Tuoreimman strategian valmistelu aloitettiin marraskuussa 2019. Pian olisi määrä tulla valmista, sillä Luonnos valtioneuvoston periaatepäätökseksi liikenneturvallisuusstrategiasta on lausuntokierroksella tammikuun loppuun saakka. Valtioneuvoston periaatepäätös on tarkoitus antaa keväällä 2022.

Teksti: Marko Jokela Kuvat: Onnettomuustietoinstituutti Lähteet: Liikenne- ja viestintäministeriöValtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuusstrategiasta (luonnos), Tiehallinnon selvityksiä 10/2004 Markus Pöllänen–Jorma Mäntynen: Tieliikenteen turvallisuus vuoteen 2020Onnettomuustietoinstituutti, Tilastokeskus: Tieliikenneonnettomuustilasto, vuosina 2004–2021 tieliikenteessä kuolleet, Lausuntopalvelu.fi 

Luetuimmat