31.3.2021

Kolaritutkimus: turvavyö olisi säästänyt 22 nuoren hengen

Vuosien 2015–2019 kolareissa henkilöautoissa kuolleista 18–24-vuotiaista nuorista hieman yli puolet ei käyttänyt turvavyötä.

Turvavyö olisi pelastanut monen nuoren hengen, käy ilmi Onnettomuustietoinstituutin (OTI) Nuorisoraportti 2021 -tutkimuksesta. Siinä on tarkasteltu nuorten eli 18–24-vuotiaiden osallisuutta liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien vuosina 2015–2019 tutkimissa kuolemaan johtaneissa tieliikenneonnettomuuksissa.

OTIn tutkimuksen perusteella vuosina 2015–2019 kaikista 163 kuolemaan johtaneessa moottoriajoneuvo-onnettomuudessa mukana olleesta nuoresta henkilöauton kuljettajasta 44 % ei käyttänyt turvavyötä. Turvavyötä käyttämättömien osuus korostui etenkin aiheuttajakuljettajilla, joista puolet ei käyttänyt turvavyötä.

Yhteenajojen vastapuolena olleista nuorista kuljettajista kaksi ei käyttänyt turvavyötä. Vanhempien aiheuttajakuljettajien ikäryhmässä turvavyön käyttämättömyys oli yhtä yleistä kuin nuoremmilla.

Henkilöautoissa kuolleista 142 nuoresta hieman yli puolet (54 %) ei käyttänyt turvavyötä. Vastaavasti kuolleista kuljettajista 52 % ei käyttänyt turvavyötä. Yleisintä turvavyön käyttämättömyys oli takamatkustajilla, joista peräti 89 % ei käyttänyt turvavyötä.

Onnettomuuksien tutkijalautakunnat ovat arvioineet, että turvavyön käyttö olisi voinut pelastaa kyseisen viiden vuoden tarkastelujakson aikana joka kolmannen turvavyöttömän eli 22 nuorta, joista 17 kuljettajaa ja viisi matkustajaa.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Rattijuopumus mukana tiuhaan

Nuorista kuoleman johtaneen moottoriajoneuvo-onnettomuuden aiheuttaneista kuljettajista 36 % ajoi onnettomuushetkellä alkoholin vaikutuksen alaisena (vähintään 0,50 ‰). Kaikista rattijuopumuksista törkeiden rattijuopumusten (yli 1,2 ‰) osuus oli peräti 71 prosenttia.

OTIn raportin perusteella rattijuopumukseen ja erityisesti törkeään rattijuopumukseen syyllistyneitä kuljettajia oli paljon etenkin yksittäisonnettomuuksissa, joissa rattijuoppojen osuus oli 55 prosenttia ja näistä törkeitä 78 prosenttia. Yhteenajojen aiheuttajista rattijuoppojen osuus 21 prosenttia ja näistä törkeitä 56 prosenttia.

Alkoholin vaikutuksen alaisena ajaminen oli nuorilla yleisempää silloin, kun kyydissä oli matkustaja/matkustajia (46 % vs. 32 %).

Huumeiden vaikutuksen alaisena nuorista aiheuttajakuljettajista ajoi 16 prosenttia.

Kaksi kolmesta ajoi ylinopeutta

Ylinopeudet olivat nekin läsnä, sillä nuorista aiheuttajakuljettajista kaksi kolmesta (64 %) ajoi onnettomuushetkellä vähintään 10 km/h ylinopeutta. Erityisen yleistä ylinopeudella ajaminen oli nuorilla miehillä, joista 68 % ajoi vähintään 10 km/h ylinopeutta.

On merkillepantavaa, että valtaosa (69 %) yli 10 km/h ylinopeutta ajaneista ajoi yli 30 km/h ylinopeutta.

Teksti: Marko Jokela Kuvat: OTI Lähde: Onnettomuustietoinstituutti (OTI) Nuorisoraportti 2021

Luetuimmat