29.4.2023

Kuluttajaviranomainen saanut yhteydenottoja Toyota-autojen vikoihin liittyen – ”Kyse on ennenaikaisesta vikaantumisesta”

Hybridihaaste Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid

Tietynikäisistä Toyota Corolla -merkkisistä hybridiautoista menee jäähdytysjärjestelmän lämmönvaihdin rikki jo hyvin pienellä kilometreillä.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvonta on saanut jonkun verran yksittäisiä yhteydenottoja Toyota Corolla -merkkisten autojen lämmönvaihtimien rikkoutumiseen liittyen.

Tiedon kuluttajien yhteydenotoista Moottorille vahvistaa kuluttajaneuvonnan johtava asiantuntija Mikko Saastamoinen.

Moottori kertoi aiemmin, kuinka useista tietyn ikäisistä Toyota Corolla -merkkisistä autoista rikkoutuu jäähdystysjärjestelmän lämmönvaihdin. Lämmönvaihtimen hitsaussauma pettää, jonka vuoksi auton jäähdtysjärjestelmässä kiertävää jäähdytysnestettä vuotaa pakoputkistoon. Tämä puolestaan aiheuttaa autossa käyntihäiriöitä. Moottorin tietojen mukaan vian korjaaminen maksaa noin 2 400–2 500 euroa.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Vika voi ilmetä vähän ajetuissa autoissa

Monella autoilijalla vika on ilmennyt autoissa myös hyvin pienillä kilometreillä. Esimerkiksi Moottoriin yhteydessä olleen kuluttajan autossa lämmönvaihtimen vika ilmeni, kun autossa oli kilometrejä mittarissa vain 54 000.

Vika on poikinut yhteydenottoja kuluttajaneuvontaan siksi, että monet kuluttajat ovat sitä mieltä, että vian korjaaminen pitäisi tehdä Toyotan laskuun, koska vika vähän ajetuissa autoissa. Moottoriin yhteydessä olleelle autoilijalle on myös Toyotan merkkihuollosta myönnetty, että kysymyksessä on Toyotan valmistusvika.

Kuluttajaneuvonnan johtava asiantuntija Mikko Saastamoinen sanoo Moottorille, että kuluttajien yhteydenotoista päätellen kysymyksessä on ennenaikainen vikaantuminen.

– Hybridi-Toyotan lämmönvaihdinvika näyttää ilmenneen verrattain uusissa ja vähän ajetuissa autoissa. Vian korjauskustannukset ovat varsin suuret. Pitäisin selvänä, että kyse on sellaisesta ennenaikaisesta vikaantumisesta ja korjaustarpeesta, joka voidaan lähtökohtaisesti virheeksi katsoa. Virhearviointi on kuitenkin tehtävä tapauskohtaisesti, Saastamoinen sanoo.

Saastamoisen mukaan tapauksissa on hyvä ottaa huomioon se, että kuluttajasuojalain virhesäännökset uudistuivat vuoden 2022 alussa ja kaupantekoajankohta vaikuttaa sovellettaviin virhesäännöksiin, sillä ennen ja jälkeen uudistuksen virhesäännökset poikkeavat jonkin verran toisistaan. Saastamoisen mukaan molemmissa tilanteissa virhesääntely lähtee kuitenkin siitä, että tavaran ja sen osien tulee kestävyydeltään vastata sitä, mitä saman tyyppisillä tavaroilla yleensä on ja joita kuluttaja voi kohtuudella odottaa.

Vika korjattu marraskuusta 2020 eteenpäin

Toyota Corolla -autojen tapauksissa lämmövaihdin on rikkoutunut varsin pienillä kilometreillä. Vika on myös niin valmistajan kuin Toyotan maahantuojankin tiedossa. Toyota Auto Finland Oy:n lehdistöpäällikkö Pekka Karvinen sanoi aiemmin Moottorille, että vuoden 2020 marraskuun tuotannosta lähtien vikaa autoissa ei ole enää havaittavissa, koska se on nimenomaan autojen tuotannossa korjattu.

Moottoriin yhteydessä ollut Toyota-autoilija kertoi kuitenkin, että hän on saanut Toyotalta vastauksen, että Toyotalla ”ei ole käytössä mitään olettamia komponenttien kestosta tai käyttöiästä”. Moottori on nähnyt kyseisen sähköpostin.

Kuluttajaviraston johtava asiantuntija Mikko Saastamoinen kuitenkin sanoo, että tavaralle on kuitenkin määritelty sen oletettava kestoikä.

– Myyjän ja aikaisemman myyntiportaan vastuu ei pääty takuuajan päättyessä, vaan ne vastaavat virheestä tämänkin jälkeen. Lakisääteisen virhevastuun kestolle ei ole säädetty takarajaa vaan se määräytyy tavaran oletettavissa olevan kestoiän perusteella, Saastamoinen sanoo.

Käytetyssä autossa vaatimus virheestä osoitettava myyjälle

Moottoriin yhteydessä ollut Toyota Corollan omistaja on autolle jo toinen omistaja eli hän osti auton käytettynä. Myyjänä autossa toimi autokauppaketju, joka ei ole Toyotan niin sanottu merkkiketju. Laki katsoo, että tällaisessa tapauksessa asia on myyjäliikkeen ja kuluttajan välinen.

– Käytetyn auton kaupassa maahantuoja ja valmistaja eivät vastaa takuun ulkopuolelle jäävistä auton virheistä. Jos auto siten on käytettynä autoliikkeestä ostettu ja takuu on jo päättynyt, voi kuluttaja esittää virheeseen perustuvat vaatimuksensa ainoastaan myyjäliikkeelle. Etenkin jos kyse on selkeästä valmistusvirheestä, maahantuoja/valmistaja usein ainakin osallistuu korjauskuluihin ns. goodwill-periaatteella, Saastamoinen sanoo.

Moottorin tietojen mukaan Toyota on tässä tapauksessa lupautunut osallistua kustannuksiin niin sanotun goodwillin nimissä.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Kuluttajariitalautakunta on ratkaissut useita tapauksia

Moottori perehtyi myös sellaisiin kuluttajariitakunnan antamiin ratkaisuihin, joissa autoon on tullut Saastamoisen mainitsema niin sanottu ennenaikainen vika.

Yhdessä tapauksessa auton jakoketju katkesi kun autolla oli ajettu runsas 76 000 kilometriä. Auto oli ostettu kesäkuussa 2016 ja se korjattiin elokuussa 2019 eli auto oli tuolloin noin kolme ja puoli vuotta vanha. Auton takuu oli viisi vuotta tai 100 000 kilometriä. Tässä tapauksessa kuluttaja oli kohdistanut vaatimuksen auton määräaikaishuollot tehneeseen korjaamoon sekä maahantuojalle. Maahantuoja ei suostunut takuukorjaukseen, sillä se katsoi, että auton takuuta ei voitu myöskään todentaa ja auton huoltotiedot olivat puutteelliset. Myöskään korjaamo ei suostunut hyvittämään mitään.

Kuluttajariitalautakunta suositti tapauksessa, että auton maahantuoja korvaa jakoketjun korjaamisesta aiheutuneet kulut kokonaan, sillä auton huollot oli tehty huolellisuutta noudattaen. Jakoketju ei myöskään kuulu auton huolto-ohjelmaan eikä se ole huolto-ohjelman mukaan vaihdettava osa. Kuluttajariitalautakunta katsoi päätöksessään, että kuluttajansuojalain 5 luvun 20 §:n 1 momentin mukaan ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen vuoksi. Lautakunta katsoi myös, että takuuaikana tehdystä virheen korjauksesta ei saa veloittaa kuluttajaa, joten maahantuojan tulee korvata auton korjaus- ja vianmäärityskulut.

Kolmen vuoden ajojen jälkeenkin suositettiin vahingonkorvaus

Toisessa kuluttajariitalautakunnan ratkaisemassa tapauksessa kuluttaja oli ostanut käytetyn auton autoliikkeestä. Auto oli ostohetkellä vajaa pari vuotta vanha ja sillä oli ajettu noin 32 000 kilometriä. Kolme ja puoli vuotta myöhemmin, kun autolla oli ajettu jo runsas 94 000 kilometriä, autosta rikkoutui turboahdin.

Turboahtimen korjauskulut olivat 1 798 euroa. Kuluttajan mielestä auton turboahtimen kuului kestää pidempään. Turbon korjanneen korjaamon mukaan turbon rikkoutuminen ei johtunut siitä, että auton huollot olisi laiminlyöty.

Kuluttaja esitti asiassa vaatimuksen auton myyneelle liikkeelle, joka kiisti vaatimuksen, koska autolla oli myyntihetken jälkeen ajettu yli 60 000 kilometriä ja autokaupasta oli lisäksi kulunut jo yli kolme vuotta.

Kuluttajariitalautakunta katsoi päätöksessään, että auton turboahdin kestää autoa tavanomaisesti käytettäessä selvästi pidempään kuin tässä tapauksessa on tapahtunut. Asiassa ei näytetty tai edes väitetty, että rikkoutuminen olisi johtunut ostajan puolella olevasta syystä. Myyjän kuluttajansuojalain mukaista virhevastuuta ei puolestaan ole ajallisesti rajoitettu, vaan virhevastuu kestää tavaran oletetun käyttöiän ajan. Lautakunta totesi, että autossa on ollut ennenaikaisen rikkoutumisen vuoksi virhe ja tämän vuoksi kuluttajariitalautakunta suosittaa, että auton myyjäliikkeen tulisi maksaa kuluttajalle vahingonkorvauksena 800 euroa.

Tapaus, jossa kuluttaja otti Moottoriin yhteyttä, Toyotan kilometrit oli vain 54 000 kilometriä. Vika jäähdytysjärjestelmän lämmönvaihtimessa ilmeni autoon tehdyn huollon yhteydessä, kun autoilija oli ehtinyt ajaa käytettynä ostamallaan autollaan vain muutama sata kilometriä.

Kuluttajariitalautakunnan päätökset ovat ainoastaan suosituksia eikä niillä ole oikeudellista velvoittavuutta. Kumpikaan osapuoli ei voi valittaa päätöksestä, mutta se ei estä asian käsittelemistä yleisessä tuomioistuimessa. Kuluttaja-lehti listaa kuitenkin yritykset, jotka eivät noudata kuluttajariitalautakunnan antamia suosituksia, mustalle listalle.

Teksti Manu Tuppurainen Kuvat Moottorin arkisto

Lisää aiheesta

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Luetuimmat