17.1.2021

Liikenneturva muutoksesta: Moottorikelkkailureitit jatkossa moottorikelkoille

Moottorikelkkailureitit – Ville-Veikko Heinonen / Liikenneturva

Liikenneturva haluaa huomauttaa, että jatkossa lumipeitteen aikaan viralliset moottorikelkkailureitit ovat tarkoitettuja pääsääntöisesti vain moottorikelkoille. Säännöt ovat juuri muuttuneet.

Talvella viralliset moottorikelkkailureitit on varattu jälleen jatkossa pääsääntöisesti vain moottorikelkoille. Kesäkuussa alussa voimaan astuneessa tieliikennelaissa sallittiin kelkkareittien käyttö esimerkiksi polkupyörällä tai eläinvaljakoilla, mutta tämä ei enää täysin päde. Lakia on tämän osalta muutettu.

Liikenneturvassa tätä turvallisuusperusteista muutosta kiitellään. Yksi keskeinen muutos selkeytti sitä, millä välineellä virallisilla moottorikelkkareiteillä saa kulkea. Virallisille kelkkailureiteille ei ole lumiseen aikaan asiaa moottorittomilla ajoneuvoilla, kuten polkupyörillä tai eläinvaljakoilla, ellei reitinpitäjä ole erikseen tätä lisäkilvellä sallinut.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Moottorikelkkailureitit vain kelkoille

Kesäkuun alussa voimaan tulleeseen tieliikennelakiin on tänään tullut voimaan muutoksia moottorikelkkailun osalta. Laki ehti jo sallia sen, että virallisilla kelkkailureiteillä voisi kulkea polkupyörien ja eläinvaljakoiden kaltaisilla moottorittomilla ajoneuvoilla myös lumiseen aikaan. Tämä on jo muutettu.

Liikenneturvan mielestä muutos on askel turvallisempaan suuntaan. Liikenneturvan yhteyspäällikkö Petri Niska Rovaniemeltä pitää korjausliikettä tarpeellisena liikkujien turvallisuuden kannalta.

– Lumipeitteen aikaan viralliset moottorikelkkareitit ovat tarkoitettuja vain moottorikelkoille. Voi olla turvallisuuden kannalta riski, jos kelkkailureiteillä kulkee samaan aikaan moottorikelkkoja, eläinvaljakoita ja polkupyöriä. Reitinpitäjä voi erikseen katsoa, mille reiteille on turvallista sallia koiravaljakoiden tai polkupyörien pääsy. Tästä on kerrottava erillisellä lisäkilvellä, Niska selventää.

Lisäkilvellä muutakin

Virallista moottorikelkkailureittiä osoittavan liikennemerkin lisäkilvellä voidaan sallia eläimen vetämän ajoneuvon tai polkupyörän käytön lisäksi myös mönkijän käyttö.

– Sitä, onko reitti turvallinen myös muille kuin moottorikelkoille, on arvioitava turvallisuustekijät edellä. Moottorikelkkailureiteillä liikkuvalla on oltava mahdollisuus turvalliseen kohtaamiseen, mihin vaikuttavat reitin leveys, korkeuserot sekä näkyvyys jyrkissä nousuissa ja mutkissa, Niska täydentää.

Jatkossa virallista moottorikelkkailureittiä osoittava liikennemerkki on voimassa vain lumipeitteen aikaan eli silloin, kun moottorikelkkailureiteillä kelkkaillaan. Sulan maan aikana moottorikelkkailureiteillä noudatetaan normaaleja maastossa ja metsässä liikkumista koskevia sääntöjä ja periaatteita. Esimerkiksi polkupyörällä voi reittiä pitkin polkea.

Moottorikelkkailureitti – liikennemerkki
Kuvassa on moottorikelkkailureittiä osoittava liikennemerkki.

Lapset turvallisesti kelkan tai reen kyytiin

Liikenneturva muistuttaa myös, että lasta moottorikelkalla tai sen reessä kuljetettaessa on tärkeä huomioida lapsen turvallisuus. Jos moottorikelkan reessä kuljetetaan alle 135 senttimetriä pitkää lasta, on käytettävä turvavyötä tai turvalaitetta - jos turvavyöt tai lasten turvalaite on muuten rekeen asennettavissa. Nykyisiin moottorikelkan rekiin ei kuitenkaan tarvitse asentaa tai rakentaa turvavöitä lapsille.

Siirtymäaika on myös lasten kelkkailukypäriä koskevassa pykälässä. Uusi tieliikennelaki velvoittaa lapsetkin käyttämään moottorikelkkailuun hyväksyttyä kypärää. Alle 7-vuotiaat voivat kuitenkin käyttää laskettelukypärää 1.6.2021 asti.
Niska korostaa, että lasten kuljettamisessa on moottorikelkkailussakin mentävä lasten tarpeet edellä.

– Vanhemmat voisivat miettiä, missä vaiheessa on paikallaan ottaa pieni lapsi mukaan vapaa-ajan kelkkailuun ja missä vaiheessa lapselle parempi vaihtoehto on vaikkapa pulkkailu, sanoo Niska.

Kuvat: Liikenneturva, Väylävirasto; Lähde: Liikenneturva

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy