Uusi tieliikennelaki voimaan 1.6.2020

Liikenne Uutinen 10.8.2018

Uusi tieliikennelaki voimaan 1.6.2020

Viiden vuoden valmistelun jälkeen uusi tieliikennelaki on saavuttanut pisteen, jossa sen käyttöönottoa voidaan suunnitella kesälle 2020.

2013 aloitettu tieliikennelain uudistaminen on edennyt vaiheeseen, että hallitus esitti uuden lain vahvistamista 9.8., ja laki astuisi voimaan 1.6.2020. Tällä hetkellä voimassa oleva tieliikennelaki on vuodelta 1981.

Seuraavassa vaiheessa viranomaiset aloittavat lain toimeenpanon valmistelun. Ennen lain voimaantuloa alkaa kohdennettu viestintäkampanja käytännön muutoksista. Lain voimaantulon jälkeen sen vaikutuksia seurataan luonnollisesti tarkasti.

Nykyaikaisempi lakikokonaisuus

Uudessa laissa on keskitytty liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen sekä valmistauduttu digitalisoitumis- ja automaatiokehitykseen. Laki sisältää myös uudistuksia oikeusturvaan ja uudistaa liikennerikkomuksia koskevan rangaistusjärjestelmän. Samalla se luo puitteet myös liikennevirhemaksuille, joilla korvattaisiin nykyiset liikenteen rikesakot.

Myös turhasta sääntelystä on haluttu päästä eroon. Yksittäisten säännösten määrä on vähentynyt kokonaisuutena ja niiden kirjoitustapaa on täsmennetty ja nykyaikaistettu.

– Liikenne muuttuu nyt nopeasti. Siksi on tärkeää, että tieliikenteen sääntely päivitetään ajanmukaiseksi ja samalla varaudutaan automaation ja digitalisaation mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

– Uudistettu tieliikennelaki luo puitteet liikenteen sujuvuudelle ja turvallisuudelle myös tulevaisuudessa. Tieliikennelain uudistaminen sujuvoittaa säädöksiä ja on merkittävä norminpurkuhanke, jatkaa ministeri Berner.

Muutosten taustalla on myös valtioneuvoston 2016 tekemä periaatepäätös tieliikenteen turvallisuuden parantamisesta. Samalla se on osa hallituksen norminpurkuhanketta.

Lähde: Liikenne- ja viestintäministeriö Kuva: Moottorin arkisto

 

Jaa artikkeli