1.9.2020

LVM valmistelee Wienin katsastussopimuksen mukaisia muutoksia sähkö-, hybridi- ja kaasuajoneuvojen määräaikaiskatsastuksiin

tieliikennelaki 2020

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee Wienin katsastussopimuksen muutosten velvoittamia erityissäädöksiä sähkö-, hybridi- ja kaasuajoneuvojen määräaikaiskatsastuksiin. Näiden autojen osalta tulisi lisätarkastuskohteita ajoneuvojen turvallisuuden varmistamiseksi.

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee Wienin katsastussopimuksen muutosten velvoittamia erityissäädöksiä sähkö-, hybridi- ja kaasuajoneuvojen määräaikaiskatsastuksiin. Käytännössä uudet säädökset edistäisivät liikennetuvallisuutta ja liikenteen ilmastotavoitteita tarkastuskohteita lisäämällä. Kuluttajan ei ole syytä huolestua, sillä näillä ei tulisi olla vaikutusta katsastusväleihin tai -hintoihin.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Wienin katsastussopimuksen mukaan uusi kohteita

Erityissäädösten myötä sähkö-, hybridi- ja kaasuajoneuvojen ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksiin tulisi ajoneuvon turvallisuutta lisääviä uusia tarkastuskohteita. Tällaisia tarkastuskohteita olisivat esimesimerkiksi ajoneuvon sähköinen voimalaite tai kaasulaitteisto. Erityissääntelyn käyttöönotto tukisi myös vaihtoehtoisten käyttövoimien laajempaa hyödyntämistä tulevaisuudessa.

Sopimusmuutosten voimaan saattaminen helpottaisi myös kansainvälistä liikennettä ja kuljetustoimintaa. Wienin sopimukseen liittyessään maat ovat sitoutuneet tunnustamaan sopimusmaissa tehdyt katsastukset vastavuoroisesti, mikä tarkoittaa, että ajoneuvon liikennekelpoisuutta tarvitse osoittaa erikseen muulla tavalla.

Wienin katsastussopimuksen muutosten voimaansaattaminen edellyttää myös Ahvenanmaan suostumusta, koska tieliikenne kuuluu Ahvenanmaan itsehallintolain mukaan maakunnan lainsäädäntövaltaan.

YK:n Euroopan talouskomission Wienin katsastussopimuksen määräaikaiskatsastusta koskevat muutokset ovat tulleet voimaan vuonna 2019. Muutoksia ei ole saatettu Suomessa voimaan oikea-aikaisesti, joten tilanne korjataan oikeustilan selkeyttämiseksi. Suomessa muutosten on tarkoitus tulla voimaan keväällä 2021.

Kuvituskuva: Lauri Ahtiainen/Moottorin arkisto, Lähde: Liikenne- ja viestintäministeriö, Valtioneuvosto

Luetuimmat