22.4.2021

Mainio idea – Välkky havahduttaa suojatietä lähestyvän autoilijan

välkky suojatievalo Innotrafik

Suojatien liikennemerkkiin asennettu suomalainen keksintö auttaa vilkuttamalla autoilijaa ennakoimaan haastavia liikennetilanteita.

Liikenne on sitä turvallisempaa, mitä säntillisemmin kaikki tielläliikkujaryhmät noudattavat liikennesääntöjä kuten väistämissääntöjä ja nopeusrajoituksia. Poliisi on valvonut viime aikoina tehostetusti suojatieturvallisuutta etenkin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuden näkökulmasta.

Turvallisuutta voidaan kohentaa myös liikenneympäristöön rakennetun tekniikan keinoin. Välkky on yksinkertaisen nerokas liikenneturvallisuutta kohentava oivallus, joka tunnistaa suojatiealueelle tulevan kevyenliikenteen kulkijan ja käynnistää vilkutuksen autoilijalle. Välkky-tehostemerkkikapseli asennetaan suojatieliikennemerkin tolppaan – suojatien kummallekin puolelle.

Tarve kohentaa suojateiden turvallisuutta on ilmeinen, sillä Onnettomuustietoinsituutti OTIn mukaan vuosina 2015–2019 sattui 116 jalankulkijan kuolemaan johtanutta onnettomuutta, joista joka neljäs tapahtui suojatiellä.

Ja toisin kuin jotkut hämärällä aktivoituvat suojatien varoitusvalot, Välkky on aktiivinen 24/7. Se välkyttää myös päiväsaikaan, jolloin kulkijoitakin on yleensä enemmän. Laitteen vilkutus siis näkyy myös valoisalla. Suomalaisen sään kestäväksi rakennetun akkutoimisen laitteen akusto kestää liikennemääristä riippuen jopa 2–3 vuotta ilman vaihtoa.

välkky suojatievalo Innotrafik

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Vaaranpaikkoja riittää

Välkky toimii edukseen taajamissa ja paikoissa, joissa onnettomuuden riski on suuri. Näitä paikkoja ovat koulujen, lastentarhojen, liikuntapaikkojen ja liikuntarajoitteisten hoitokotien lähiympäristöt. Välkky sopii hyvin myös kohteisiin, joissa kevyen liikenteen väylät risteävät.

Valmistaja InnoTrafik Oy:n kotisivuilla tuodaan esiin Destian tekemät kaksi tutkimusta, joiden mukaan Välkky hidastaa ajoneuvojen nopeutta keskimäärin 4–5 %. Nopeustason aleneminen taas vaikuttaa alentavasti onnettomuusmääriin ja lieventää seurauksia.

Palkittu keksintö

Keksintö on jo saanut suitsutusta kuten ”Vuoden Liikenneteko” -liikenneturvallisuuspalkinnon Auto- ja liikennegaalassa tammikuussa 2021.

Suomessa valmistettava Välkky on voittanut myös San Franciscon kaupungin järjestämän Vision Zero 2.0- liikenneturvallisuuskilpailun vuonna 2015. Vision Zero -hankkeen kunnianhimoisena tavoitteena on poistaa kaikki liikenneonnettomuuksista johtuvat kuolemat San Franciscossa vuoteen 2024 mennessä.

näin suomalaiset liikkuvat koronan aikaan

Fysiikan armottomat lait

Liikenneturva puolestaan muistuttaa ajonopeuksien vaarallisuudesta. Liikenneturva on linjannut, että alhaiset nopeusrajoitukset – ja niiden noudattaminen – ovat tärkeä turvallisuustekijä etenkin alueilla, joissa liikkuu paljon kävelijöitä ja pyöräilijöitä ja joissa on paljon valo-ohjaamattomia suojateitä.

Suojatien kaltaisessa liikenneympäristössä törmäysvoimat ovat ratkaisevia.

”Esimerkiksi 30 km/h törmäysvauhdilla yli puolet jalankulkijoista selviää lievin vammoin, viidenkympin vauhdissa enää neljännes”, Liikenneturva vertaa.

Liikenneturvan mukaan törmäysnopeus ratkaisee, millaiset mahdollisuudet jalankulkijalla on selviytyä hengissä. Menehtymisen todennäköisyys kasvaa jyrkästi, kun törmäysnopeus on yli 60 km/h.

Fysiikan lait ovat armottomat, sillä ajoneuvon törmäysenergia nelinkertaistuu, kun törmäysnopeus kaksinkertaistuu. Esimerkiksi jos auto törmää 50 km/h:n nopeudella periksi antamattomaan esteeseen tai toiseen samanlaiseen samalla nopeudella vastakkaisesta suunnasta tulevaan autoon, 80 kg painavan ihmisen aiheuttama ja ihmiseen vaikuttava törmäysvoima on 3 000 kg. Jos törmäys tapahtuu vastaavasti 100 km/h:n nopeudella, törmäysvoima on 12 000 kg.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Jalan & pyöräillen opas kertaa väistämissäännöt

Liikenneturvan laatima Jalan & pyöräillen -opas on kätevä ja seikkaperäinen, informatiivisin grafiikoin kuvitettu kokonaisuus, jonka avulla muistuvat mieleen väistämissäännöt erilaisissa liikennetilanteissa – olipa liikkeellä jalan, pyörällä tai autolla.

Opas on viime vuoden kesäkuussa voimaantulleen uuden tieliikennelain mukainen. Laki toi väistämisiin liittyen joitakin muutoksia ja myös siirtymäaikoja. Tästä syystä liikenneympäristöissä voi näkyä kirjavia toteuttamiskäytäntöjä. Esimerkiksi pyörätien jatkeiden merkitsemiselle uuden lain mukaisiksi on annettu kahden vuoden siirtymäaika.

Opas käy lävitse muun muassa miten toimitaan pyörätaskussa. Pyörätasku on liikennevaloristeyksessä pyöräilijöille varattu odotustila. Risteyksestä vasemmalle kääntyvä ryhmittyy pyörätaskun vasempaan reunaan ja oikealle kääntyvä oikeaan reunaan. Autolla odotetaan omaa vuoroa pyörätaskun takana.

Pyöräilijän tienylityspaikan käytännöt on tielläliikkujien hyvä mieltää – yhteiseksi turvallisuudeksi. Pyöräilijän ajoradan ylityspaikka voi näkyä usealla eri tavalla. Käytössä voi olla merkitty pyörätien jatke, pelkät suojatiemerkinnät tai sitten ajorata voi olla ilman merkintöjä. Pyörätien jatke merkitään vain, jos ajorataa ajaville on osoitettu väistämisvelvollisuus liikennemerkillä: väistämisvelvollisuus risteyksessä, pakollinen pysäyttäminen tai väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa. Viimeksi mainitun kohdalla pyörätien jatkeen on oltava korotettu.

Myös liikenneympyrässä liikkuminen turvallisesti edellyttää tietoa oikeaoppisesta ryhmittymisestä, vilkuttamisesta ja väistämissäännöistä.

Teksti: Marko Jokela Kuvat: valmistaja, Moottorin arkisto Grafiikat: Liikenneturva Lähteet: Liikenneturva, Onnettomuustietoinsituutti OTI, InnoTrafik Oy, Destia

a:1:{i:0;s:5:"93201";}

Luetuimmat