23.9.2022

Motoristille törmäys hirveen on aina hengenlähdön uhka

Kymmenen vuoden aikana liikenteessä tapahtui kaikkiaan 22 kuolemaan johtanutta hirvionnettomuutta. Moottoripyörä oli osallisena yli puolessa onnettomuuksista.

Pimeys ja hirvi tiellä on ikävä yhtälö – etenkin jos toisena osapuolena on moottoripyörä. Motoristille törmäys hirveen on aina hengenlähdön uhka.

Kymmenen vuoden aikana liikenteessä tapahtui kaikkiaan 22 kuolemaan johtanutta hirvionnettomuutta: moottoripyörä oli osallisena yli puolessa onnettomuuksista.

Nämä onnettomuudet tapahtuivat useimmiten hämärässä tai pimeällä.

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat tutkivat kaikki kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet Suomessa. Vuosina 2011–2020 tapahtuneissa, lautakuntien tutkimissa 22 hirvionnettomuudessa oli mukana 12 moottoripyörää, kahdeksan henkilöautoa ja kaksi pakettiautoa.

Hirvionnettomuuksien lisäksi liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimia muita eläinonnettomuuksia tapahtui kymmenvuotisjaksolla viisi. Kolme onnettomuutta oli törmäyksiä ohjastamattomaan, vauhkoontuneeseen hevoseen, yksi poroon ja yksi tunnistamattomaksi jääneeseen hirvieläimeen.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Ylinopeudet harvinaisia

Lähes kaksi kolmesta hirvionnettomuudesta tapahtui hämärän tai pimeän aikaan. Yleisin onnettomuusajankohta oli illalla kello 18–24.

Tutkijalautakuntien arvion mukaan ylinopeudet olivat harvinaisia onnettomuustilanteissa. Nopeusrajoitus onnettomuuspaikalla oli kaikissa onnettomuuksissa vähintään 80 km/h. Sitä alemmilla nopeusrajoituksilla ei tapahtunut yhtään kuolemaan johtanutta hirvionnettomuutta.

Odottamaton yllätys

Hirvionnettomuuksista alle kolmannes tapahtui hirvivaara-alueella.

– Hirven tulo tielle oli monissa tapauksissa odottamaton, koska onnettomuus ei tapahtunut hirvien normaaleilla kulkureiteillä ja siten liikennemerkein osoitetulla hirvivaara-alueella, liikenneturvallisuuspäällikkö Esa Räty Onnettomuustietoinstituutista kertoo.

Rädyn mukaan tutkijalautakunnat olivat todenneet usein riskitekijäksi sen, että kuljettajat eivät alentaneet ajonopeuttaan näkyvyyden ollessa rajoittunut esimerkiksi pimeyden vuoksi.

Kuinka estää hirvien pääsy tielle?

Lautakunnat esittävät, että liikenneturvallisuuden parantamiseksi hirvien pääsy tielle tulee estää rakentamalla riista-aitoja sekä riistalle sopivia teiden ylitys- ja alituspaikkoja. Hirvien havaitsemisen helpottamiseksi tienvarsien raivausta tulee tehostaa.

Lisäksi kuljettajia tulee valistaa hämärässä ja pimeässä ajamisen vaaroista.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Liki viisituhatta vahinkoa korvattu

Liikennevakuutuksesta korvataan vuosittain satoja eläinten aiheuttamia vahinkoja. Vuosina 2011–2020 liikennevakuutuksesta korvattiin 4 805 eläinvahinkoa, jotka olivat pääasiassa henkilövahinkoja. Ajoneuvoihin ja muuhun omaisuuteen kohdistuneita vahinkoja on voitu lisäksi korvata vapaaehtoisista autovakuutuksista.

Korvatuista eläinvahingoista 59 % tapahtui hämärän tai pimeän aikaan. Eniten vahinkoja tapahtui kello 17–20. Maakunnittain tarkasteltuna eniten eläinvahinkoja sattui Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa, yhteensä 28 % kaikista eläinvahingoista.

Teksti: Marko Jokela Kuvat: Onnettomuustietoinstituutti Lähde: Onnettomuustietoinstituutti

Luetuimmat