11.2.2021

Onnettomuustutkijat kaipaavat poliisilta liikennevalvontaa – ”valvonnalle on edelleen tarve”

Vuoden 2019 tutkituista kuolonkolareista yli puolet oli tapauksia, jotka nostivat esiin tarpeen kohentaa poliisin liikennevalvontaa.

Suomessa tutkitaan kaikki tieliikenteen kuolonkolarit. Vuonna 2019 tutkituista kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvo-onnettomuuksista joka toisen (53 %) yhteydessä tutkijalautakunnat esittivät liikennevalvontaan liittyviä parannusehdotuksia.

Vastaavasti samana vuonna tutkituista jalankulkijan tai polkupyöräilijän kuolemiin johtaneista onnettomuuksista joka kolmannen (36 %) yhteydessä tutkijalautakunnat esittivät liikennevalvontaan liittyviä parannusehdotuksia.

Parannustoiveet käyvät ilmi Onnettomuustietoinstituutin (OTI) lausunnosta, joka liittyy valmisteilla olevaan poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuuden toimintaohjelmaan vuosille 2021–2024.

Toimintaohjelman tavoitteena on liikennekuolemien ja vakavien loukkaantumisten vähentäminen. Sisäministeriön linjaamana liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin visiona on, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Valvontaa tien päällä

OTI nostaa lausunnossaan esille poliisin tien päällä suorittaman liikennevalvonnan merkityksen. ”Keskeistä poliisin toiminnalle on rikoksia ja onnettomuuksia ennaltaehkäisevä vaikutus, joka liikenteessä tarkoittaa käytännössä sitä, että poliisi toiminnallaan tukee liikennesääntöjen noudattamista ja puuttuu havaittuun sääntöjen vastaiseen toimintaan.”

Esimerkiksi automaattisen nopeusvalvonnan avulla poliisi ei pysty puuttumaan kuin osaan liikenneturvallisuutta vaarantavasta autoilusta.

OTI:n mukaan tutkijalautakuntien parannusehdotukset liittyivät tyypillisesti kuljettajien ajotaidon ja ajokyvyn valvonnan, riskikuljettajien tunnistamisen sekä liikennepäihtymyksen ja nopeusvalvonnan kehittämiseen ja tehostamiseen.

”Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien tutkinnan perusteella myös turvalaitteiden käytön valvonnalle on edelleen tarve”, OTI linjaa.

OTI huomauttaa myös, että autoilijoiden ajoterveyteen liittyvä poliisien osaamis- ja valvontatarve on lisääntynyt. Lausunnossa korostetaan, että nykyisessä liikenneympäristössä ”tunnistettuihin riskitekijöihin puuttumisen ja ennaltaehkäisyn kannalta on tärkeää ylläpitää poliisin osaamista.”

Nopeusvalvonta liikennemerkki

Autoliiton lausunnossa samaisesta toimintaohjelmasta huomautetaan, että automaattisella kameravalvonnalla ei voida kompensoida liikennepoliisien suorittamaa valvontaa. Näkemyksen taustalla on, ettei automaattinen kameravalvonta auta havaitsemaan liikenteestä esimerkiksi humalassa tai huumeissa autoilevia tai muutoin kuin peltipoliisin kohdilla vaarallisen holtitonta nopeutta ajavia.

Autoilijoiden etujärjestön mukaan poliisin liikennevalvontaan ei ole hyväksyttävää luoda sellaisia mittareita, jotka ohjaavat tulospaineessa panostamaan esimerkiksi automaattivalvontaan paikoissa, joissa saadaan helposti suoritteita sen sijaan, että keskitettäisiin sama resurssi liikenneturvallisuuden kannalta vaikuttavampaan työhön.

Teksti: Marko Jokela Kuva: OTI Lähde: Onnettomuustietoinstituutin lausunto

Luetuimmat