9.8.2022

Taksikyydit: 64 % kokee turvallisuuden heikentyneen Uudellamaalla

Taksi_kuvituskuva_8_2022_MJ

Taksien turvallisuus koetaan tärkeäksi. Epäkohtina kuljettajien holtiton ajotapa ja epäluottamusta herättävä hinnoittelu, paljastaa tuore kyselytutkimus.

Taksin käyttäjät kokevat turvallisuuden heikentyneen viime vuosien aikana. Kokemus on yhteinen varsin monelle, sillä tuoreessa Uuttamaata koskevassa kyselytutkimuksessa liki 2/3 vastaajista (64 %) oli tätä mieltä.

Ihmisten koettu turvattomuuden tunne kohdistui etenkin liikenneturvallisuuteen kuten kuljettajan ajotapaan. Turvattomuutta aiheuttava ajotapa voi Lähitaksi Oy:n viestintäpäällikkö Sakari Laurialan mukaan olla esimerkiksi ylinopeutta ajaminen ja muut liikennesääntöjen noudattamatta jättämiset sekä turhat ja ärhäkät jarrutukset, kiihdytykset tai alituiset kaistanvaihdot.

Peräti 70 prosenttia vastaajista oli taksimatkoillaan kokenut turvattomuutta liikenneturvallisuuden suhteen.

– Toisaalta taksimatkustaminen koetaan yhä verrattain turvalliseksi, Laurila toteaa.

Kyselytutkimuksen mukaan yli viidennes vastaajista (22 %) koki taksimatkustamisen erittäin turvalliseksi, vain 2 prosenttia erittäin turvattomaksi.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Fyysinen kajoaminen hirvittää

Kaikkein ikävin ja vakavin turvattomuuden tunnetta aiheuttava haaste on taksikyydin aikana koettu fyysinen ja psyykkinen turvattomuus.

Turvattomuutta kokeneista vastaajista yli kolmannes on kokenut myös fyysistä ja psyykkistä turvattomuutta: naiset fyysistä 14 % ja psyykkistä turvattomuutta 16 % miehiä enemmän.

Hinnoittelu epäilyttää

Kyselyssä nousi epäkohtana esiin myös taloudellinen turvallisuus eli se, ettei taksikyydin hinnoitteluun voi luottaa: 63 prosenttia vastaajista oli kokenut näin.

Miehistä kokemuksen jakoi 69 prosenttia, naisista 58 prosenttia.

Moottori käsitteli taksialan ongelmia kattavasti vastikään artikkelissa, jossa puidaan myös kyytihinnoittelun epäkohtia kuluttajan näkökulmasta.

Turvallisuus tärkeä valintaperuste

Vastaajat pitivät taksien turvallisuutta kohentavina asioina eniten kuljettajan koulutusta ja lupia, matkan hintatietoa etukäteen, taksiyhtiön brändin selkeää tunnistamista esimerkiksi taksiauton teippauksin sekä tietoa auton saapumisajasta etukäteen.

Kyselyn perusteella ihmiset kokevat turvallisuuden erittäin tärkeäksi tekijäksi taksia valittaessa. Näin vastasi 57 prosenttia osallistujista. Naisille turvallisuus oli selvästi miehiä tärkeämpi taksin valintakriteeri prosenttiluvuin 67–48.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Keskeistä kuljettajan ammattitaito

– Tärkeimpinä turvallisuuden tunteeseen vaikuttavina tekijöinä pidetään kuljettajan ammattitaitoa, taksiyrityksen mainetta ja alkuperää, luotettavaa mobiilisovellusta sekä taksiyhtiön omaa laadunvalvontaa, Lauriala toteaa ja kertoo ettei tiedä vastaavaa muuta Uuttamaata koskevaa tutkimusta. Aiemmat tutkimukset ovat olleet valtakunnallisia.

Turvallisuutta ovat Laurialan mukaan takaamassa säntillisen ajotavan lisäksi kuljettajan paikallistuntemus, käyttäytyminen asiakaspalvelijana sekä kielitaito. Taksikuskin ammattitaidon osasia on taitaa suunnat, pääväylät ja kaupunginosat – sekä näppärät reitit eri vuorokauden aikoihin.

Laadunvalvonnan päällikkö Ville Tuovinen kertoo, että vaarallisesta ajotavasta kiinni jäänyt Lähitaksin kuljettaja ohjataan liikenneopettajan pakeille, joka tekee ajoarvion, joka on läpäistävä. Vakavissa tapauksissa holtiton ajotapa voi johtaa suoraan Lähitaksilta erottamiseen.

Taksi_kuvituskuva_8_2022_MJ

Viisi valttia ratkaisuksi

Lähitaksilla on viisi ratkaisuehdotusta taksialan turvallisuuden ja yleistilanteen parantamiseksi.

  • Valvonta. Viranomaisvalvonnan tehostus ja Taksitarkastajayksikön perustaminen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin yhteyteen. Kansalaisaloite ideasta löytyy täältä.
  • Taksinkuljettajan ajoluvan edellytysten tiukentaminen, taksinkuljettajakokeen vaatimusten kehittäminen.
  • Taksinkuljettajakurssi pakolliseksi kaikille alalla toimiville.
  • Erityisryhmäkoulutus kaikille pakolliseksi.
  • Taksialan yrittäjäkoe tulisi standardisoida B-ajokortin teoriakokeen tavoin ja suorittaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin alaisuudessa Ajovarman toimipisteellä. Tämä ehkäisisi julkisuudessakin esillä olleita vilppiyrityksiä.

Mobiilisovellusten käyttö kasvanee

Laurialan arvion mukaan kyselytutkimus osoitti, että mobiilisovelluksen merkitys kasvaa edelleen: vastaajista yli puolet oli tilannut taksin sovelluksella.

Reilu kolmannes oli kuitenkin yhä tilannut taksin puhelimitse soittamalla.

– Puhelutilaus on varmasti käytössä vielä vuosikausia, vaikka sovellusten käyttö lisääntyykin, Lauriala arvioi.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Vapautuminen toi haasteet

Lähitaksin vt. toimitusjohtaja Pasi Rokosa tuo esiin, että ennen taksiuudistusta 1.7.2018 taksialan tutkimusten suurimmat haasteet liittyivät matkustajien mielestä lähinnä taksin saatavuuteen ruuhkahuippuina, kuten pikkujoulujen aikaan sekä taksien hintatasoon.

– Turvallisuutta ei koettu yleisesti ongelmaksi, vaan päinvastoin; suomalaista taksia pidettiin maailman turvallisimpana. Toivottavasti tämä Uuttamaata koskeva tutkimus johtaa osaltaan toimenpiteisiin erityisesti lainsäädännön ja viranomaisvalvonnan osalta sekä avaa päätöksentekijöiden silmiä, Rokosa lähettää terveisiä.

Näin taksikokemuksia tutkittiin

Lähitaksin teettämän tutkimuksen kohderyhmän muodostivat viimeisen vuoden aikana taksilla matkustaneet, Uudellamaalla asuva väestö. Tutkimus toteutettiin Norstat Finland Oy:n Paneeli.net -kuluttajapaneelissa 9.–16. kesäkuuta 2022. Tutkimukseen vastasi 1 071 kohderyhmään kuuluvaa vastaajaa.

Lähitaksi Oy on taksiyrittäjien vuonna 1965 perustama taksien tilausvälitysyhtiö ja taksikeskus, jolla autoja on noin 1 400 ja kuljettajia lähes 4 000.

Teksti ja kuvituskuvat: Marko Jokela Lähde: Lähitaksi 

a:4:{i:0;s:6:"118897";i:1;s:6:"106451";i:2;s:6:"100357";i:3;s:6:"107449";}

Luetuimmat