1.7.2021

Tutkija: Tieliikenteen automaatio voi keskeisesti kohentaa liikenneturvallisuutta

Kaistavahti suojelee jopa ärsyttävyyteen saakka.

Kuljettajaa avustavat järjestelmät ja kehitysvaiheessa olevat automaattiautot voivat tulevaisuudessa vähentää merkittävästi liikenneonnettomuuksien määrää.

Uusissa autoissa yleistyvät kuljettajaa avustavat järjestelmät ja kehitysvaiheessa olevat automaattiautot voivat tulevaisuudessa vähentää liikenneonnettomuuksien määrää huomattavasti. Tähän arvioon päätyy tutkija Roni Utriainen, joka on Tampereen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Vernen huomassa tehdyssä väitöskirjassaan tarkastellut avustavien järjestelmien ja automaattiautojen vaikutusta liikenneturvallisuuteen.

Haasteitakin on, sillä useat ihmisten käyttäytymiseen ja teknologian kehittymiseen liittyvät tekijät kuitenkin vaikeuttavat täsmällisten turvallisuusarvioiden tekemistä.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Suuria odotuksia

Euroopan unioni on asettanut tavoitteen puolittaa tieliikenneonnettomuuksissa kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden määrän vuoteen 2030 mennessä ja poistaa ne kokonaan vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteiden toteutuminen vaatii konkreettisia toimenpiteitä turvallisuuden parantamiseksi.

Utriaisen väitöskirjan mukaan liikenteen automaation turvallisuusodotukset ovat suuret. Toimenpiteille onkin tarvetta, sillä onnettomuudet eivät ole vähentyneet toivotusti.

Kuolema korjaa Suomessa kuitenkin raskasta satoa, sillä tieliikenteessä kuolee vuosittain yli kaksisataa ihmistä. Suomi on liikenneturvallisuudessa vain keskikastia Euroopassa. Ja kuten Moottoriin aiemmin haastateltu Onnettomuustietoinstituutin (OTI) liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari on todennut, on liikenneturvallisuuskehitys Suomessa ollut viimeisen viiden vuoden aikana ollut vähäistä. Euroopassakin on esimerkkejä maista, joissa viime aikoina on onnistuttu vähentämään onnettomuuksia voimakkaasti.

Liikenteen automaatio keskeistä

Utriaisen mukaan turvallisemmat ajoneuvot ja liikenteen automaation edistäminen kuuluvat keskeisimpien toimenpiteiden joukkoon.

– Parhaimmillaan esimerkiksi ajokaistalla pysymisessä avustavat ja törmäyksen uhatessa automaattisesti jarruttavat järjestelmät olisivat voineet estää lähes joka kolmannen kuolemaan johtaneista henkilöauto-onnettomuuksista, mikäli nämä järjestelmät olisivat olleet kaikissa henkilöautoissa käytössä, Roni Utriainen kertoo.

Kuljettajan käyttäytymiseen liittyvät riskitekijät, järjestelmän toimintakykyyn nähden liiallinen ajonopeus ja kaistamerkintöjen huono näkyvyys tai niiden puuttuminen olivat tyypillisiä tekijöitä, jotka olisivat estäneet avustavien järjestelmien tarkoituksenmukaisen toiminnan.

Kuljettaja yhä vastuussa

Utriainen tähdentää, että kuljettajaa avustavien järjestelmien toiminnasta puhuttaessa on huomioitava, että kuljettaja on edelleen vastuussa ajamisesta ja ympäristön havainnoinnista, sillä ”järjestelmät nimensä mukaisesti vain avustavat ajamisessa.”

– Järjestelmät eivät aktivoidu kaikissa olosuhteissa ja liikennetilanteissa, vaikka tarvetta avustavalle toiminnalle olisikin. Kaista-avustimet ja automaattijarrutusjärjestelmät ovat melko harvinaisia vanhoissa autoissa, mutta autokannan uusiutuessa järjestelmiä on käytössä yhä enemmän. Turvallisuuden parantuminen tutkimustulosten mukaisesti edellyttää järjestelmien yleistymistä ja niiden oikeanlaista käyttöä, Utriainen korostaa.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Olisivatko automaattiautot ratkaisu?

Automaattiautoissa (robottiautoissa) kuljettajaa ei tarvita välttämättä ollenkaan, joten vaikutukset turvallisuuteen voivat ainakin teoriassa olla tukijärjestelmiä suuremmat. Olennaista on autojen toimintavarmuus vaativissakin liikennetilanteissa.

Automaattiautot voivat parantaa turvallisuutta huomattavasti, mikäli ne ovat toimintavarmoja vaihtelevissa liikennetilanteissa ja liikennesääntöjä noudatettaisiin ihmiskuljettajia tarkemmin.

Utriainen tuo esiin, että automaattiautot ovat tällä hetkellä kehitys- ja testausvaiheessa, joten tarkempi ymmärrys niiden toiminnasta ja turvallisuusvaikutuksista erilaisissa liikenneympäristöissä on vielä puutteellinen.

– Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuden kannalta oleellista on vuorovaikutuksen muuttuminen, sillä kuljettajan puuttuessa esimerkiksi katsekontaktia ei voitaisi jatkossa enää muodostaa kohtaamistilanteissa. Automaattiautot voivat ainakin teoriassa havaita jalankulkijat ja pyöräilijät kamera- ja tutkajärjestelmiensä avulla ihmiskuljettajia luotettavammin, mikä voi parantaa turvallisuutta. Sujuvien kohtaamisten varmistamiseksi tarvitaan myös ennakointia, joka on vaativa tehtävä teknologian kehittämisessä huomioitavaksi, Roni Utriainen kertoo.

Teksti: Marko Jokela Kuvat: Moottorin arkisto Lähde: Roni Utriainen: The Potential of Key Driver Assistance Systems to Improve Road Safety and Automated Driving Systems to Improve Pedestrian and Cyclist Safety  

a:3:{i:0;s:5:"23089";i:1;s:5:"85089";i:2;s:5:"48524";}

Luetuimmat