7.5.2023

Tutkimus: Autojen käyttövoimat tunnetaan heikosti – erityisesti hybridit aiheuttava hämmennystä

Kuluttajapaneelissa kysyttiin esimerkiksi, että voiko kevythybridiä ladata sähköpistokkeesta. Vain harva tiesi oikean vastauksen.

Hybridiajoneuvot aiheuttavat autokaupoilla hämmennystä. Lisäksi ympäristöystävällisyyden merkitys auton käyttövoiman valinnassa on kuluttajilla suhteellisen vähäistä.

Nämä tiedot käyvät ilmi digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijayhtiö Crasmanin teettämässä tutkimuksessa. Tutkimukseen osallistui kaikkialta Suomesta runsaat tuhat 18 vuotta täyttänyttä kuluttajaa, jotka ovat hankkineet auton tai harkinneet auton hankkimista viimeisten kuuden kuukauden aikana.

– Autoilun sähköistymisen seurauksena markkinoilla vallitsee käyttövoimaviidakko, joka aiheuttaa päänvaivaa kuluttajille ja jonka tuntemus erityisesti hybridien osalta on heikkoa. Vain puolet tutkimukseen vastanneista tuntee hybridin käyttövoimana ja eri hybriditeknologiat kuten kevythybridi, plug-in ja PHEV tunnetaan tätäkin heikommin, Crasmanin suunnittelujohtaja Teemu Korpilahti sanoo.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Voiko kevythybridiä ladata?

Tutkimukseen osallistuneilta kysyttiin muun muassa, voiko kevythybridiä ladata pistokkeesta. Vastaajista vain 21 prosenttia tiesi oikean vastauksen, että ei voi. Vastaajista 47 prosenttia puolestaan ei osannut sanoa oikeaa vastausta. Vastaajista 32 prosenttia puolestaan luuli virheellisesti, että kevythybridiä voi ladata pistokkeesta.

Korpilahti sanoo, että autojen käyttövoiman heikko tuntemus näkyy ennen kaikkea ostajien epävarmuutena sekä myös siinä, että ostopäätöstä lykätään.

– Toisaalta autokauppiaan asiantuntijuudelle on nyt paljon kysyntää erityisesti käytettyjen autojen kaupassa, jossa ostajat eivät voi nojata samalla tavalla valmistajan antamiin ajankohtaisiin vastauksiin ja tietoihin auton käyttövoimasta, Korpilahti sanoo.

Käyttövoima on merkittävä ostopäätöstä tehtäessä

Auton käyttövoima on kuitenkin merkittävä tekijä, kun auto hankitaan tai sen hankintaa harkitaan. Tutkimukseen vastanneista 68 prosenttia piti käyttövoimaa auton valinnassa tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Bensiini on edelleen ylivoimaisesti suosituin vaihtoehto käyttövoimista. Vastaajista 64 prosenttia oli joko harkinnut hankkivansa tai hankkinut vasta bensiinikäyttöisen auton. Uusista käyttövoimista, muun muassa hybridistä oli kiinnostunut 17 prosenttia ja sähköautoista 14 prosenttia vastanneista.

Kaasuautoa harkitsi vain 4 prosenttia tutkimuseen osallistuneista. Dieselauto pitää edelleen pintansa, sillä diesel-auton oli hankkinut tai hankintaa harkinnut 23 prosenttia vastanneista.

Kiinnostus hybrideihin ja sähköautoihin on kuitenkin merkittävästi suurempaa uusien autojen kaupassa kuin käytettyjen autojen kaupassa. Tutkimuksen mukaan uuden auton hankkineista tai hankintaa harkinneista 43 prosenttia valitsi käyttövoimaksi hybridin tai sähköauton. Tässä on myös merkittäviä alueellisia eroja.

– Lähtökohdat ja asenteet sähköistyvälle autoilulle vaihtelevat alueellisesti selkeästi. Uudellamaalla hybridit nousevat 25 prosentilla jo toiseksi suosituimmaksi vaihtoehdoksi dieselien ohi. Vastaava luku esimerkiksi Lapin alueella oli 7 prosenttia, Korpilahti sanoo.

Käytetty auto kiinnostaa myös uuden auton sijaan. Suurin osa auton hankkineista tai hankintaa harkitsevista ilmoitti etsivänsä uuden auton sijasta vaihtoautoa. Harkintavaiheessa olevista kyselyyn vastanneista 62 prosenttia sanoi etsivänsä ensisijaisesti vaihtoautoa. Auton jo ostaneissa vastaava luku oli 68 prosenttia.

Auto ostetaan arjen tarpeisiin

Auton täytyy palvella myös arjen tarpeita. Kun auton hankkineilta tai hankintaa harkitsevilta kysyttiin perusteluja käyttövoiman valinnasta, ympäristöystävällisyyttä pidettiin kaikkein vähiten tärkeimpänä perusteluna. Vain 21 prosenttia vastanneista piti ympäristöystävällisyyttä erittäin tärkeänä asiana auton valinnassa.

Kaikkein tärkein perustelu auton käyttövoiman valinnassa tutkimukseen vastanneille on toimintavarmuus talviolosuhteissa, jota 61 prosenttia piti tärkeimpänä. Toimintamatkan riittävyys oli toiseksi tärkein valinta, sitä korosti 56 vastanneista. Vastaajat kokevat myös, että tankkauksen tai latauksen helppous ja käyttövoiman edullisuus on ympäristöystävällisyyttä tärkeämpänä tekijänä autoa valittaessa.

– Tämä on sähköautojen ja hybridien kauppiaille varmasti kiinnostava tulos ja mietinnän paikka. Vihreiden arvojen rinnalle kuluttajat näyttäisivät kaipaavan hybrideissä ja sähköautoissa esimerkiksi vanhentuneiden ennakkoluulojen kumoamista ja ylipäänsä arjen ymmärrystä sähköisen käyttövoiman käytettävyydestä, Korpilahti sanoo.

Lähde: Crasman

Crasmanin tutkimuksen tulokset ja löydökset perustuvat tammi-helmikuussa 2023 toteutettuun 1 001:n suomalaisen vastaajan kuluttajapaneeliin. Tutkimuksen kohderyhmän muodosti väestöä edustava otanta vähintään 18 vuotta täyttäneistä suomalaisista, tästä otannasta tutkimukseen otettiin vastaajiksi mukaan kuluttajat, jotka ovat hankkineet tai harkinneet auton hankintaa viimeisten 6 kuukauden aikana. Tutkimuksen toteutti Innolink.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Luetuimmat