13.1.2022

Työ- ja elinkeinoministeriö kritisoi tieliikenteen päästökauppaa

liikenne

Tieliikenteen päästökaupan kautta toteutuva polttoaineiden hintojen nousu ”kohtelee eri asemassa olevia ihmisiä ja yrityksiä eri tavoin”, huomauttaa työ- ja elinkeinoministeriö.

Tieliikenteen kansallinen päästökauppa on kaavailu, joka on punainen vaate monelle eri taholle, käy ilmi suunnitelmien keräämän palautteen perusteella.

Esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön Energiaosasto on huolissaan siitä, että tieliikenteen päästökaupan kautta toteutuva polttoaineiden hintojen nousu ”kohtelee eri asemassa olevia ihmisiä ja yrityksiä eri tavoin, ja kompensaatiot voisivat olla perusteltuja erityisesti niissä tapauksissa, joissa yksilöllä tai yrityksellä ei ole mahdollisuutta sopeutua polttoaineiden hinnan nousuun muutoin kuin maksamalla polttoaineesta entistä enemmän.”

Työ- ja elinkeinoministeriön Energiaosaston esittämä epäilys liittyy lausuntoon liikenne- ja viestintäministeriölle arviomuistiosta tieliikenteen kansallisesta päästökaupasta.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Kenelle urkenee rahaa, kenelle ei?

Työ- ja elinkeinoministeriön kriittisen lausunnon mukaan tällaisten tapausten ”identifioiminen järjestelmätasolla” on erittäin haastavaa. Lausunnon mukaan eri ryhmien välillä jouduttaisiin tekemään valintoja sen suhteen, mitkä vaikutukset katsotaan tarpeellisiksi kompensoida.

Kompensointi tarkoittaa käytännössä rahansiirtoja, joiden kohdentuminen on yhteiskunnallisen tasa-arvo näkökulmasta aina haastava savotta. Kompensaatioista päätettäessä jouduttaisiin arvottamaan kenen tai keiden liikkuminen on tärkeämpää kuin toisten eli keille koituvia liikkumiskustannuksia kompensoidaan enemmän, keille vähemmän.

Lausunnossa ongelma nostetaankin tikun nokkaan: ”Käytännössä kompensaatiota on vaikea suunnitella siten, että niitä ei kohdistuisi merkittävästi myös tahoille, joiden ei tulisi niitä perustellusti saada.”

Työ- ja elinkeinoministeriö myös muistuttaa, että oikeudenmukaisen, toimivan ja tehokkaan kompensaatiomallin kehittäminen on haastavaa.

” – – asiasta tarvitaan sekä lisätutkimusta että yhteiskunnallista keskustelua jatkovalmistelun tueksi. Toistaiseksi mitään valmista mallia ei ole ja arviomuistio osoittaa selkeästi millaisia haasteita tällaisen mallin luomiseksi olisi.”

Autoliitto kritisoi päästökauppaa

Autoliiton mukaan kansallisen päästökaupan ”ennakoidaan nostavan polttoaineiden hintoja jopa yli 70 senttiä litralta.”

Etujärjestö on tuonut esiin, että Suomessa polttoaineiden hinnat ovat Euroopan toiseksi korkeimmalla tasolla. ”Euroopan unionin harvimmin asutussa maassa oman auton käyttö on kaikkein perustelluinta koko unionin alueella.”

Suomen suurin autoilijoiden etujärjestö pitää liikenteen haitallisten päästöjen vähentämistä erittäin tärkeänä, mutta se pitää tehdä kestävällä ja sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla.

Autoliiton mukaan Suomessa ei ole tarvetta kansalliselle päästökaupalle. Käytössä olisi muut riittävät taloudelliset ohjauskeinot, eikä Autoliiton mukaan uutta verorahoja kuluttavaa byrokratiaa pitäisi rakentaa niiden päälle.

EU:n harvimmin asutussa maassa tieliikenteen merkitys niin kotitalouksien kuin elinkeinoelämän toimintakyvylle ja toimeentulolle on korvaamaton nyt ja tulevaisuudessa, linjaa Autoliitto lausunnossaan liikenne- ja viestintäministeriölle, joka liittyy arviomuistioon tieliikenteen kansallisesta päästökaupasta.

Autoliitto muistuttaa, että EU:n tasolta on myös suunnitteilla lukuisia polttoaineiden hintoja nostavia toimenpiteitä. Vaikka siirtymä sähköön ja sähköautoihin tapahtuu kiihtyvällä tahdilla, Suomen vanhassa autokannassa polttomoottoriautojen osuus säilyy suurena vielä hyvin pitkään.

Mikä tarkoittaa tieliikenteen kansallinen päästökauppa?

Liikenne- ja viestintäministeriön lausunnoilla ollut luonnos arviomuistiosta on ministeriön poikkihallinnollisen virkamiestyöryhmän valmistelema. Arviomuistio on selvitys päästökauppajärjestelmän ominaisuuksista ja vaikutuksista.

Työ on osa fossiilittoman liikenteen tiekartan valmistelua. Tiekartan toimet koskevat tieliikennettä, joka aiheuttaa valtaosan liikenteen päästöistä. Kolmivaiheisen suunnitelman tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Virkamiestyöryhmän valmistelu liittyy tiekartan kolmanteen, ehdolliseen vaiheeseen. Jos kahden ensimmäisen vaiheen toimenpiteet ja EU-tason ratkaisut eivät yhdessä riitä, päästökauppa voisi tulla mukaan kolmannessa vaiheessa.

Tieliikenteen päästökauppajärjestelmässä luotaisiin markkina tieliikenteessä käytettävien polttoaineiden aiheuttamille hiilidioksidipäästöille. Tieliikenteen päästökaupassa polttoaineen jakelija ostaa päästöoikeuksia. Tarvittavien päästövähennysten määrä vaikuttaa päästöoikeuden hintaan.

Teksti: Marko Jokela Kuvat: Moottorin arkisto Lähteet: Liikenne- ja viestintäministeriö, Työ- ja elinkeinoministeriö, Autoliitto, Lausuntopalvelu.fi 

a:7:{i:0;s:6:"105924";i:1;s:6:"105902";i:2;s:6:"104452";i:3;s:6:"100594";i:4;s:6:"100637";i:5;s:5:"84607";i:6;s:5:"90136";}

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Luetuimmat