5.6.2020

Uusi tieliikennelaki: Autoilija velvoitetaan ennakoimaan toisten toimintaa liikenteessä

Destia_tietyömaa

Autoliitto lain valuviasta: ennakointivelvoitteesta huolimatta liikennesääntöjä noudattavalla tienkäyttäjällä tulisi olla oikeus luottaa, että myös toinen tienkäyttäjä noudattaa liikennesääntöjä.

Lakiuudistuksen tavoitteena oli saada aikaan liikenneturvallisuuden ja kansalaisten oikeusturvan paremmin huomioon ottava, entistä selkeämpi kokonaisuus, joka uudistaisi myös rangaistusjärjestelmän.

Yksi uusista ajatuksista on ennakointivelvoite. Se on kirjattu tieliikennelain 4. pykälään ja kuuluu seuraavasti: ”Tienkäyttäjän on ennakoitava toisten tienkäyttäjien toimintaa vaaran ja vahingon välttämiseksi ja sovitettava oma toimintansa sen mukaisesti sujuvan ja turvallisen liikenteen edistämiseksi.”

Mutta mitä lainkohta käytännössä tarkoittaa, sitä on syytä kysyä lakiin perehtyneeltä Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalaiselta. Hänen mukaansa ennakointivelvoitteen noudattaminen tarkoittaa käytännössä, ettei tienkäyttäjä voi enää kaikissa tilanteissa luottaa siihen, että muut noudattaisivat liikennesääntöjä.

– Lisäksi mahdollisen erityistietämyksen - kuten paikallistuntemus tai kuljetettavan ajoneuvon ominaispiirteet - saatetaan katsoa velvoittavan tienkäyttäjää ennakoimaan keskimääräistä enemmän, Vesalainen arvioi.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Luottamusperiaatetta ei ole sisällytetty lakiin

Hallituksen esityksessä tieliikennelaiksi olevien perustelujen mukaan ennakointivelvollisuus ei kuitenkaan sulje pois niin sanottua luottamusperiaatetta – siis sitä, että liikennesääntöjä noudattavalla tienkäyttäjällä on oikeus luottaa, että myös toinen tienkäyttäjä noudattaa liikennesääntöjä.

Näin ei kuitenkaan ole, jos toisen tienkäyttäjän toiminnasta tai ominaisuuksista on selvästi havaittavissa, ettei hän noudata liikennesääntöjä, tai että hänen kykynsä liikennesääntöjen noudattamiseen on alentunut. Juuri tällaisissa tilanteissa edellytettäneen ennakointivelvollisuuden noudattamista.

Vesalaisen arvion mukaan tässä suhteessa uudessa laissa on valuvikaa.

– Luottamusperiaatetta ei kuitenkaan ole sisällytetty lakiin – ennakointivelvollisuus sen sijaan on. Lainsäädännön toimiessa liikenneturvallisuuden perustana ei tienkäyttäjä voi enää kaikissa tilanteissa luottaa siihen, että muut noudattaisivat liikennesääntöjä, Vesalainen harmittelee.

Teksti: Marko Jokela Kuva: Moottorin arkisto Lähteet: Autoliitto ja Traficom 

Luetuimmat