10.2.2023

Vakavasti loukkaantuneita paljon enemmän kuin tilastot kertovat

Onnettomuusautot Mazda 323 ja Ford Mondeo peittyvät harjoituksen alkumetreillä savuun.

OTIn Liikenneturvallisuusjohtaja: valtaosa vakavista loukkaantumisista liikenteessä jää liikenneturvallisuuden kehittämisen näkökulmasta tietopimentoon.

Virallisen tilaston mukaan vuonna 2020 tieliikenneonnettomuuksissa Suomessa kuoli 223 ihmistä ja loukkaantui vakavasti 408 ihmistä.

– Todellinen liikenteessä vakavasti loukkaantuneiden määrä voi olla jopa 1 500 ihmisen tienoilla, OTIn Liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari arvioi.

Vammautumiset liikenneonnettomuuksissa tilastoituvat monen eri tahon toimesta ja erilaisin luokitteluin, joten kokonaiskuva liikenteen turvallisuudesta jää hämäräksi.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Kuolonkolarit tutkitaan tarkoin

Suomessa tutkitaan kaikki kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet tarkoin, mutta liikenteessä loukkaantumisista – myös vakavista loukkaantumista – ei saada samalla tavoin kattavaa ja yhteismitallista tietoa, jota voitaisiin käyttää ymmärryksen lisäämiskeksi ja liikenteen turvallisuuden kehittämiseksi.

Ongelmana on, että vammautumiset liikenneonnettomuuksissa tilastoituvat monen eri viranomaistahon toimesta ja erilaisin luokitteluin.

Haasteena on, ettei kenelläkään ole ajantasaista ja kattavaa kokonaiskuvaa liikenneturvallisuudesta vammautumisten näkökulmasta.

– Puutteellisen tilastoinnin vuoksi liikenneturvallisuutta edistävän päätöksenteon tueksi ei ole ollut käytettävissä riittävästi tietoa, Parkkari kritisoi.

Ongelmaan on herätty ja siihen ollaan kehittämässä ratkaisua.

Tietoja kerää moni taho

Liikenneonnettomuuksista kerääntyy monenlaista tietoa vammautumisista ja monen eri toimijan toimesta. Tiedot kerääntyvät osittain eri paikkoihin ja osittain eri lailla luokiteltuina, jolloin eri tahojen keräämien tietojen vertailtavuus tai sujuva ristikkäiskäyttö on haasteellista.

OTI on tuonut esiin, kokonaiskuvaa liikenteessä vakavasti vammautuneista on vaikea muodostaa, sillä onnettomuustieto on hajallaan useilla eri toimijoilla.

Parkkari tähdentää, että vakavien vammautumisten tietopohja on liian ohut monissa muissakin maissa ja EU-sisällä.

– Tämä ei ole vain Suomen haasteena. Ruotsissa sitä vastoin ollaan etenkin poliisin ja sairaaloiden välisessä yhteistyössä ja tiedonvaihdossa meitä pidemmällä, Parkkari myöntää.

Poliisin tietoon tulee vain osa

Suomen virallista tieliikenneonnettomuustilastoa ylläpitää Tilastokeskus.

Tilasto perustuu poliisin tietoon tulleisiin onnettomuuksiin, eikä poliisi käy likikään kaikissa tapauksissa paikalla. Tilastossa on paljon hyvää taustatietoa esimerkiksi onnettomuuspaikasta, osallisista ja olosuhteista, mutta likikään kaikki onnettomuustieto ei kuitenkaan kirjaudu osaksi tilastoja, muistuttaa Väyläviraston tieturvallisuuden johtava asiantuntija Noora Airaksinen. Hän on myös vammautumisiin johtaneiden onnettomuuksien tutkijalautakunnan puheenjohtaja.

– Ongelma on, että tilasto kattaa vain osan loukkaantumiseen

johtaneista onnettomuuksista, koska poliisi ei käy kaikissa onnettomuuksissa paikalla, Airaksinen linjaa.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Tilastojen valmistuminen kestää

Yksi haaste on tietojen kokoamisviive: tiedot vakavasti loukkaantuneista päivittyvät tilastoihin kokonaisuutena hieman yli vuoden viiveellä: tammikuussa 2023 valmistuvat käyttöön vuoden 2021 tiedot.

– Olisi toivottavaa, että tätä viivettä saataisiin lyhennettyä esimerkiksi niin, että terveydenhuollosta saisi vakavaan vammautumiseen liittyviä tietoja nopeammin esimerkiksi ennakkotietoina käyttöön. Nykymallilla on vaikea päättää liikenneturvallisuuden vaatimista korjaavista toimenpiteistä tarpeeksi ajoissa, jotta toimet olisivat myös vaikuttavia, Airaksinen erittelee.

Tilastoihin viemättä jää hyvin paljon erityisesti polkupyöräilijöiden, mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden loukkaantumiseen johtaneita yksittäisonnettomuuksia, mutta myös muiden tienkäyttäjäryhmien tapaturmia.

Onnettomuustietoinstituutin (OTI) arvioiden mukaan vakavaan vammautumiseen johtavia onnettomuuksia tapahtuu vuosittain yli tuhat.

Teksti: Marko Jokela Kuvituskuvat: Moottorin arkisto ja Onnettomuustietoinstituutti Lähteet: Onnettomuustietoinstituutti, Tilastokeskus / Tieliikenneonnettomuustilasto

Luetuimmat