20.3.2024

Vanhassa, yli 170 000 kilometriä ajetussa Škodassa havaittiin suuri öljynkulutus pian kauppojen jälkeen – myyjän mielestä autossa ei ollut vikaa luovutushetkellä

Skoda Octavia RS ja Scout

Kuluttajariitalautakunta antoi ratkaisun asiassa, jossa vuosimallin 2014 Škoda Octavian öljynkulutus oli suurta.

Mersulla ajanut autoilija halusi tehdä vaihtokaupan myyjäliikkeen kanssa vuosimallin 2015 Mercedes-Benz C -mallin autosta. Mersulla oli ajettu 150 000 kilometriä ja ostaja vaihtoi sen vuosimallin 2014 Škoda Octaviaan, jolla oli ajettu parikymmentä tuhatta kilometriä enemmän eli 172 000.

Kaupassa myyjäliike maksoi kuluttajalle välirahaa 3 731 euroa.

Kuluttaja osti auton toukokuussa 2022. Ostaja totesi auton kuluttavan paljon öljyä, kun hän oli ajanut Škodalla noin pari kuukautta ja 7 000 kilometriä.

Ostaja reklamoi myyjäliikkeelle auton öljynkulutusongelmasta. Myyjäliike otti auton korjattajaksi, mutta korjaus pitkittyi ja myyjäliike yritti käyttää kuluttajan ostamaa lisäturvaa. Öljynkulutusongelmaa ei kuitenkaan hyväksytty lisäturvan piiriin, koska kysymyksessä oli auton kuluminen.

Ostaja vaati asiassa kaupan purkamista. Vaatimus perustui hänen autoon teettämäänsä öljynkulutusmittaukseen, jonka mukaan auto kulutti öljyä 0,86 litraa per 1 000 kilometriä. Raportin mukaan öljyn kulutus ei ollut sallitun mukaista. Huoltoliikkeen tekemän arvion mukaan auton korjaus maksaisi 6 000–7 000 remonttia.

Kaupan purkamisen lisäksi ostaja vaati myyjää korvaamaan hänelle vikaselvityksen hintaa sekä autoon hankittuja varusteita ja uusia osia, joiden yhteissumma oli 2 969,78 euroa. Ostaja oli teettänyt autoon muun muassa jakohihnaremontin sekä vaihtanut uudet renkaat ja vanteet.

Auton myyjä kiisti kuluttajan vaatimuksen eikä luvannut tehdä autoon korvausta. Myyjä tarjosi, että se maksaa kolmanneksen auton arvioidusta 6 000 euron hintaisesta öljynkulutusremontista tai vaihtoehtoisesti 1 300 euroa kauppahinnanalennusta.

Myyjän mukaan auton öljynkulutusongelma oli havaittu autossa 7 000 kilometrin ajon jälkeen eikä kuluttaja ollut osoittanut, että kyseinen vika olisi autossa luovutushetkellä. Myyjän mukaan auto oli käyttökelpoinen, vaikkakin sen öljytasoa tulisi seurata.

Kuluttajariitalautakunta sai ratkottavakseen tapauksen, jossa se joutui ensin pohtimaan, onko lautakunnalla toimivaltaa asiassa, koska kaupan kokonaisuudessa oli kysymys kulutushyödykkeen hankinnasta vaihtokaupassa. Lautakunta totesi, että lautakunnalla on toimivalta asiassa.

Kaupan kohteen virheellisyyttä kuluttajariitalautakunta arvioi osapuoletn välisen sopimuksen sisällön kautta. Koska käytetyn tavaran kaupassa ei kuitenkaan yleensä sovita yksityiskohtaisesti siitä, minkälainen tavaran on ominaisuuksiltaan oltava, kuluttajariitalautakunta arvioi virheen olemassaoloa kuluttajansuojalain 5 luvun perusteella.

Koska kysymys oli käytetyn ajoneuvon kaupasta, ostajan aiheellisia odotuksia arvioidaan erityisesti sen perusteella, onko ajoneuvon kunto sellainen kuin sen iän ja sillä ajettujen kilometrien perusteella voidaan olettaa. Myyjä ei myöskään vastaa vioista, jotka johtuvat ajoneuvon normaalista kulumisesta, kuluttajariitalautakunta muistuttaa.

Kuluttajariitalautakunnan tulee ottaa myös huomioon asiaa arvioidessaan, onko ajoneuvon hinta yleisen hintatason mukainen. Lisäksi ajoneuvon huolto sekä hoito vaikuttavat tavaran kuntoon. Ostajalla on aihetta varautua myös siihen, että käytettynä ostettuun ajoneuvoon voidaan joutua tekemään välttämättömiä korjauksia ehkä hyvin piankin kaupanteon jälkeen. Kuluttajariitalautakunta kuitenkin muistuttaa, että tällaisissa tapauksissa auton korjauskustannukset eivät kuitenkaan saa muodostua kohtuuttoman korkeiksi huomioiden ajoneuvon ikä, kauppahinta sekä sillä ajetut kilometrit.

Kuluttajariitalautakunta piti päätöksessään todennäköisenä, että kyseisessä Škodassa on ollut öljynkulutusongelma jo siinä vaiheessa, kun ostaja ja myyjä ovat tehneet autosta kaupat tai vika on syntynyt hyvin pian kaupanteon jälkeen johtuen auton moottorin huonosta kunnosta. Lisäksi auto kulutti öljyä yli valmistajan antaman raja-arvon.

Kuluttajariitalautakunta siis totesi, että auto on ollut huonommassa kunnossa kun sen ostajalla on ollut syytä olettaa, joten auto on ollut virheellinen siten kuten kuluttajasuojalaissa tarkoitetaan.

Kuluttajariitalautakunta arvioi tapauksessa seuraavaksi sitä, että onko ostajalla oikeus kaupan purkamiseen. Kuluttajariitalautakunnan arvion mukaan ajoneuvossa ilmenneellä virheellä on ollut olennainen merkitys sen arvon sekä käyttökelpoisuuden kannalta. Ilmennyttä virhettä oli myös siten pidettävä sen merkitys edellä esitettyihin seikkoihin huomioon ottaen vähäistä suurempana.

Kuluttajariitalautakunta myös toteaa, että auton myyjä ei ollut myöskään korjannut virhettä kohtuullisessa ajassa. Lautakunta katsoo, että kuluttajalla on oikeus purkaa tekemänsä kauppa, jolloin myyjän tulee palauttaa kauppahinta mukaan lukien mahdollisen osamaksusopimuksen kulut sekä maksaa palautettavalle summalle tuottokorkoa.

Myyjän toista vaatimusta autoon hankkimistaan renkaista sekä vanteista ja jakohihnaremontista kuluttajariitalautakunta arvioi siten, että ne jäävät kaupan purussa myyjän hyväksi. Sen vuoksi lautakunta piti oikeana, että myyjä korvaa niistä ostajalle lautakunnan arvioimat 1 100 euroa. Lisäksi lautakunta toteaa, että myyjän tulisi kovata ostajalle myös 380 euroa auton öljynkulutusmittauksesta.

Raha tulisi tapauksessa liikkua myös toiseen suuntaan, eli ostajalta myyjälle, koska kuluttaja oli saanut autosta käyttöhyötyä parin kuukauden ja 7 000 kilometrin ajon aikana. Lautakunta arvioi käyttöhyödyn olleen 0,2 euroa per kilometri, joten myyjän ostajalle päin maksamasta hyvityksestä tulisi vähentää käyttöhyödyn arvo eli 1 400 euroa.

Kuluttajariitalautakunnan antamat ratkaisut ovat suosituksia, eikä lautakunta ole tuomioistuin. Noin 80 prosenttia elinkeinonharjoittajista noudattaa kuluttajariitalautakunnan antamia suosituksia.

Teksti Manu Tuppurainen Lähde Kuluttajariitalautakunta Kuva Moottorin arkisto

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Luetuimmat