kysy autoista ympäri vuoden kesärenkailla

Ajoneuvot Kysy Autoista 28.4.2023

Kysy autoista: saako yksityinen kerätä tiemaksua omalta tieltään?

Yksityistien pelisäännöt saattavat olla välillä vaikeita tulkita. Lähtökohtaisesti yksityistiellä kulkemiseen tarvitaan lupa, mutta tilapäinen kulkeminen on sallittua, jos siitä ei aiheudu merkittävää vaikutusta tien kunnossapitokustannuksiin.

Moottorin lukija oli huomannut tien vieressä liikennemerkin, jossa nopeusrajoituksen alla lukee ”maksullinen yksityistie”.

Se herätti kysymyksiä: velvoittaako merkki maksamaan maksua tien käytöstä, ja millä perustein voidaan ylipäätään vaatia maksua yksityistien käytöstä?

Lukijan lähettämä kuva liikennemerkistä.

Yksityistie on nimensä mukaan tie, jonka omistaa yksityinen taho. Tällöin tie ei ole valtion tai kunnan omistuksessa eikä sitä ylläpidetä julkisin varoin. Tien kunnossapidosta syntyy luonnollisesti omistavalle taholle kustannuksia, jolloin tien käytöstä voidaan periä maksua. Yksityistielaissa määritellään, millä perustein ja keneltä maksua voi periä.

Yksityistielaki 28 §

Muiden kuin tieosakkaiden oikeus käyttää tietä

”Muiden kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuva yksityistien käyttäminen säännöllisiin ja tilapäisiin kuljetuksiin, säännölliseen kulkemiseen sekä tien kunnossapitokustannuksia selvästi lisäävän toimintaan on luvanvaraista. Lupaa tien käyttämiseen ei kuitenkaan tarvita jokamiehenoikeuden nojalla tapahtuvaan kulkemiseen tai välttämättömien viranomaistehtävien tai postilain (415/2011) mukaisen yleispalvelun toteuttamisen edellyttämään tienkäyttöön.”

”Luvanvaraisesta tien käytöstä on suoritettava korvauksena käyttömaksu, jollei muuta sovita. Joka 1 momentin vastaisesti käyttää tietä, on velvollinen vaadittaessa suorittamaan tien käytöstä käyttömaksun. Käyttömaksun suuruudesta säädetään 38 §:ssä ja määräämisestä 41 §:ssä.”

Lain mukaan lähtökohtaisesti ulkopuolisten olisi täten saatava lupa yksityistien käytölle ja siitä voitaisiin tällöin periä maksu. Lupaa tien käyttämiseen ei kuitenkaan tarvittaisi tilapäiseen kulkemiseen, joka ei selvästi lisää tien kunnossapitokustannuksia.

Liikennemerkki ei tuo maksuvelvollisuutta

Lukijan lähettämässä kuvassa oleva liikennemerkki ei perusta mitään maksuvelvollisuutta. Jos ulkopuolista liikennettä ei tiellä haluta, tulisi tienkäyttö kieltää muilta kuin tieosakkailta asianmukaisella liikennemerkillä yksityistielain 29 §:n mukaisesti:

Tien käytön kieltäminen ja rajoittaminen sekä tien sulkeminen

”Tiekunta tai, jos sellaista ei ole perustettu, tieosakkaat voivat kieltää kaikilla tai joillakin moottori- tai hevosajoneuvoilla tapahtuvan tien käytön muilta kuin tieosakkailta tai rajoittaa tien käyttöä. Tällainen kielto tai rajoitus ei ole esteenä tieosakkaan kiinteistölle kulkemiseen luvallisissa asioissa eikä estä tieosakasta taikka, jos osakkaat muodostavat tiekunnan, toimitsijamiestä tai hoitokuntaa antamasta edellä 28 §:ssä tarkoitettua lupaa tien tilapäiseen käyttämiseen, jos siihen on painavia syitä. Sellaisen tien käytön kieltämisestä tai rajoittamisesta, jonka kunnossapitoa valtio tai kunta avustaa, säädetään 85 §:ssä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu kielto tai rajoitus on annettava tiedoksi asettamalla tien varteen asianmukainen liikennemerkki tai muu liikenteen ohjauslaite.”

Tiekunta tai tieosakkaat voivat kieltää ulkopuolisen ajoneuvoliikenteen ja jopa puomittaa tien. Kielto tai rajoitus ei estä tieosakkaan kiinteistölle kulkemista luvallisissa asioissa.

Jokamiehenoikeudella tapahtuvaa yksityistien käyttöä, kuten jalankulkua, pyöräilyä, hiihtämistä tai ratsastusta ei yleensä saa kieltää eikä liikennemerkein yksityisteillä edes rajoittaa.

Pysyvien liikennemerkkien ja muiden liikenteenohjauslaitteiden asentamiseen tarvitaan pääsääntöisesti suostumus tiekunnalta tai kaikilta tieosakkailta ja kunnan lupa. Lisäksi, jos yksityistien kunnossapitoa avustaa valtio tai kunta, tien käyttöä muuhun liikenteeseen kuin tieosakkaiden omaan käyttöön ei yleensä voida kieltää.

Teksti: Sini Ylivakeri Lähde: Finlex

Kysy autoista

Jätä meille autoaiheinen sinua askarruttava kysymys. Toimituksemme vastaa viikoittain moottori.fi:ssä tulleisiin kysymyksiin. Voit myös lähettää kysymyksesi suoraan sähköpostilla kysyautoista [ät] moottori.fi.
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Jaa artikkeli

Kaikki koeajot

Uusimmat