kysy autoista ympäri vuoden kesärenkailla

Ajoneuvot Kysy Autoista 26.8.2022

Kysy autoista: voiko kahteen ruutuun pysäköinti olla peruste kahdelle sakolle?

Suurimmalle osalle autoilijoista on itsestäänselvää, että parkkikiekon tai -maksun unohtaminen johtaa yleensä parkkisakkoihin. Yhtä moni ei kuitenkaan ole tietoinen, että pysäköinnin jatkuessa samasta virheestä voi saada lisää sakkoja.

Kysymys: Tuttava oli saanut kaksi parkkisakkoa kerralla MB Sprinterillä. Auto vei kokonsa vuoksi kaksi parkkiruutua, voiko se olla peruste toiselle sakolle?

Lain mukaan samasta pysäköintivirheestä voi määrätä enintään kolme pysäköintivirhemaksua. Uutta pysäköintivirhemaksua ei saa määrätä, ennen kuin on kulunut vuorokausi edellisen maksun määräämisestä. Rengaslukon kiinnittämisen jälkeen ei saa määrätä pysäköintivirhemaksua.

Samalla kerralla tehdyistä useista pysäköintivirheistä määrätään yksi pysäköintivirhemaksu. Jos auto ei ole ollut yli vuorokautta parkissa, useammasta rikkeestä huolimatta pitäisi saada vain yksi sakkolappu. Kahteen ruutuun pysäköinti ei siis voi olla peruste kahdelle eri sakolle samaan aikaan. Toisaalta pysäköinninvalvojatkin ovat vain ihmisiä, ja joskus erehdyksessä saakin kaksi sakkoa samasta asiasta.

Sakkoa ei yleensä saa, vaikka olisi pysäköinyt autonsa kahteen ruutuun. Kunnallisen pysäköinninvalvonnan tulkinta on tähän mennessä ollut, että jos tietty alue on liikennemerkillä määritetty pysäköintialueeksi, kahteen ruutun pysäköiminen ei haittaa, kunhan ei häiritse muuta liikennettä.

Myös ajoneuvoa tai ajoneuvoyhdistelmää kahteen maksulliseen ruutuun pysäköidessä maksetaan vain yksi pysäköintimaksu kunnallisen pysäköinninvalvonnan käytännön mukaan. Jos pysäköit esimerkiksi auton perävaunun kanssa, niiden täytyy olla toisiinsa kytkettynä.

Mitä uusi tieliikennelaki sanoo pysäköinnistä parkkialueella?

Uuteen tieliikennelakiin (729/2018), joka tuli voimaan 1.6.2020 ei enää sisälly säännöstä, jonka mukaan pysäköinti yksityisellä alueella olisi kiellettyä ilman maan omistajan tai haltijan lupaa. Aikaisemmin tieliikennelaki määritti myös, että pysäköinti on kielletty merkityllä pysäköintipaikalla siten, että ajoneuvo osittainkin jää kullekin ajoneuvolle merkityn paikan ulkopuolelle.

Uudessa tieliikennelain 38 §:ssä luetellaan pysäköimistä koskevia kieltoja.

Ajoneuvoa ei saa pysäköidä:

6) siten, että ajoneuvo on osittain liikenteenohjauslaitteella osoitetun pysäköintipaikan ulkopuolella;

7) pysäköintialueella muulla kuin liikenteenohjauslaitteella osoitetulla paikalla;

Liikenteenohjauslaitteella tarkoitetaan liikennevaloa, liikennemerkkiä tai tiemerkintää.

Sekä vanhan että uuden tieliikennelain mukaan kiinteistöllä on toimivalta asettaa pysäköintikieltoa osoittava liikennemerkki tiealueelleen, mutta merkin asettamisen ehtona on kunnan suostumus.

Tieliikennelain näkökulmasta kiinteistön omistaja tai haltija siis päättää, sovelletaanko sen alueella tieliikennelakia vai ei. Kiinteistö osoittaa pysäköintikiellon tieliikennelain mukaan pysäköintikieltoa osoittavalla liikennemerkillä.

Laki mahdollistaa siis periaatteessa sakottamisen kahteen ruutuun pysäköimisestä tiealueella, jossa sovelletaan tieliikennelakia. Suurinta osaa kadunvarsipaikoista ei kuitenkaan ole merkattu ruuduin, jos pysäköinti tapahtuu kadun suuntaisesti. Täysin turvassa sakoilta on vasta silloin, kun auto on täysin viivojen sisässä.

Maanomistaja määrää pysäköintiehdot yksityisellä parkkialueella

Yksityisellä maalla pysäköinnin valvontaa voi suorittaa myös pysäköinninvalvontaan erikoistunut yritys, mutta sakotuskäytäntö on erilainen. Pysäköimällä alueelle hyväksytään maanomistajan alueelle määrittämät pysäköintiehdot, mutta ne pitää ilmoittaa selkeästi pysäköintitaulussa, jotta lain mukainen maksusopimus ehtojen vastaisesta pysäköinnistä syntyisi.

Kuluttajariitalautakunnan käsitteli muutama vuosi takaperin asiaan liittyvää tapausta: autoilija oli pysäköinyt yksityiselle pysäköintialueelle auton ja peräkärryn yhdistelmän kahteen ruutuun, mutta maksanut vain yhdestä paikasta ehtojen edellyttämän parkkimaksun.

Pysäköintifirma määräsi tästä 60 euron valvontamaksun, koska pysäköinti on sallittua vain merkityillä paikoilla, joilla tarkoitetaan yhtä ruutua. Kahdesta ruudusta tulisi maksaa kaksi pysäköintimaksua.

Kuluttajariitalautakunta kuitenkin suositti, että valvontamaksu tulisi palauttaa, sillä yhden ruudun ehtoa ei ollut ilmoitettu pysäköintitaulussa.

Teksti: Sini Ylivakeri Lähteet: Finlex, Kuluttajariitalautakunta

Kysy autoista

Jätä meille autoaiheinen sinua askarruttava kysymys. Toimituksemme vastaa viikoittain moottori.fi:ssä tulleisiin kysymyksiin. Voit myös lähettää kysymyksesi suoraan sähköpostilla kysyautoista [ät] moottori.fi.
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Jaa artikkeli

Kaikki koeajot

Uusimmat