Citroën ë-C4 Sähköauton lataus – kuvituskuva – hybridi- ja sähköauton osto

Ajoneuvot Uutinen 3.3.2022

Rekisteröinnit laahaavat samasta syystä, mutta ladattavat lisäävät suosiotaan

Henkilöautojen rekisteröinnit laahaavat ja ladattavien osuus kasvaa. Sähköautojen myyntiosuuden voimakas kasvu kaupunkialueiden ulkopuolella on uusi uutinen.

Ladattavien autojen suosio jatkaa kasvuaan viime vuoden jälkeenkin käyttövoimamurroksen myllertäessä. Tämä ei ole sinällään yllättävää, mutta viimeisimpänä trendinä nähdään sähköautoja hankittavan eri maakuntiin melko samaan tahtiin. Komponenttipulan ja tuotannon pullankaulojen johdosta kaikkien henkilöautojen rekisteröinnit laahaavat kuitenkin yhä perässä, vaikka tilauskanta on korkealla.

– Rekisteröintitilastojen ennakoidaan normalisoituvan vasta vuoden jälkimmäisellä puolikkaalla komponenttipulan hiljalleen hellittäessä. Uusien autojen tilauskanta on viime kuukausina tuotannon viiveiden takia kasvanut ennätyksellisen suureksi, kertoo Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio.

Rekisteröinnit laahaavat

Helmikuussa rekisteröitiin yhteensä 6 303 uutta henkilöautoa, mikä on 22,9 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden helmikuussa. Tänä vuonna uusia henkilöautoja on ensirekisteröity 14 187, joka on 19,2 prosenttia viime vuoden tammi-helmikuuta vähemmän. Uusien autojen rekisteröintilukemat ovat komponenttipulan ja tuotannon pullonkaulojen seurauksena vielä poikkeuksellisen matalia.

Käytettyjen henkilöautojen kauppaa käytiin helmikuussa noin 10 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden helmikuussa. Käytettyjä henkilöautoja myytiin helmikuussa 40 703. Tammi-helmikuussa käytettyjen henkilöautojen kauppa on jäänyt noin 6,8 prosenttia viime vuoden alkukuukausien tahdista.

Uusia pakettiautoja rekisteröitiin helmikuussa yhteensä 934, joka on noin 5,7 prosenttia viime vuoden helmikuuta vähemmän. Pakettiautoja on ensirekisteröity tänä vuonna 1 942, joka on 15,3 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden tammi-helmikuussa.

Uusia kuorma-autoja rekisteröitiin helmikuussa 231, joka jää 9,1 prosenttia viime vuoden helmikuun lukemasta. Kuorma-autojen rekisteröinnit ovat tammi-helmikuussa olleet samalla tasolla kuin viime vuoden alkukuukausina, sillä tammikuussa rekisteröinnit olivat viime vuotta suuremmat. Raskaita vähintään 16 tonnin kuorma-autoja on tänä vuonna rekisteröity 437, joka on 6,8 prosenttia viime vuoden alkua enemmän. Keskiraskaiden ja kevyiden kuorma-autojen rekisteröinnit ovat jääneet viime vuoden alun lukemista.

Ladattavat lisäävät suosiotaan

Helmikuussa ensirekisteröidyistä henkilöautoista 21,6 prosenttia oli ladattavia hybridejä ja 12,4 prosenttia täyssähköautoja. Ladattavien autojen osuus rekisteröinneistä oli yhteensä lähes sama kuin tammikuussa, noin kolmannes. Myös muiden ei-ladattavien hybridivoimalinjojen osuus on kasvanut noin kolmannekseen.

Alueelliset erot ladattavien autojen ensirekisteröineissä ovat vuoden 2021 aikana tasaantuneet. Vielä vuosina 2018–2019 ladattavia autoja hankittiin enimmäkseen suurilla kaupunkiseuduilla. Vuosina 2020–2021 sähköautojen osuudet ensirekisteröinneistä ovat eri maakunnissa melko samansuuruiset. Sähköautojen osuus on kasvanut tänä vuonna erityisesti Keski-Pohjanmaan, Etelä-Karjalan, Lapin ja Satakunnan maakunnissa.

– Ladattava auto on yhä useammalle uutta autoa hankkivalle kiinnostava vaihtoehto, sillä niiden mallivalikoima on viime vuoden aikana laajentunut ja toimintamatka pidentynyt. Maakuntakaupungeissa ja pienillä kaupunkiseuduilla mahdollisuudet kotilataukseen ovat usein suuria kaupunkikeskuksia paremmat, kommentoi Autoalan Keskusliiton toimitusjohtaja Pekka Rissa.

Ladattavat autot ovat yleistyneet myös työsuhdeautokannassa ja taksikäytössä. Työsuhdeautokannassa ladattavien autojen suosiota on lisännyt erityisesti viime vuosina käyttöön otetut kannusteet, jotka alentavat vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvoa. Tammi-helmikuussa ensirekisteröidyistä työsuhdeautoista noin 46 prosenttia oli ladattavia. Täyssähköautojen osuus oli 14 prosenttia ja ladattavien hybridien 32 prosenttia.

Täyssähköautojen osuus kasvaa tällä hetkellä ripeästi taksikannassa. Vielä vuonna 2020 sähköautojen osuus taksien ensirekisteröinneistä oli noin 2 prosenttia, mutta osuus kasvoi viime vuonna jo noin 19 prosenttiin. Osuudet on laskettu ilman esteettömiä tyypillisimmin yli 5-paikkaisia takseja, joiden osuus taksien ensirekisteröinneistä on noin neljännes. Koronapandemian takia uusien taksien rekisteröintimäärät ovat vähentyneet merkittävästi. Taksimarkkinan koko on pienentynyt yli puolella koronaa edeltäneeseen vuoteen 2019 verrattuna, jolloin uusia takseja ensirekisteröitiin noin 3 100. Vuonna 2020 uusia takseja rekisteröitiin noin 1 700 ja viime vuonna enää noin 1 300.

 

Jaa artikkeli

Kaikki koeajot

Uusimmat