Automyyntiä kotikäynnillä

Liikenne Liikennepolitiikka Uutinen 9.1.2022

Ladattavat autot yleistyvät – käyttövoimamurros jyllää rivakasti

Täyssähköautojen osuus henkilöautojen ensirekisteröinneistä kasvoi vuonna 2021 noin 10,3 prosenttiin ja ladattavien hybridien 20,5 prosenttiin.

Käyttövoimamurros jyllää, liikenne sähköistyy, ladattavat autot yleistyvät tieliikenteessä. Näin voisi summata viime vuoden autokaupan näkymät ja autoja ostavien kuluttajien käytöksen.

Täyssähköautojen osuus henkilöautojen ensirekisteröinneistä kasvoi vuonna 2021 noin 10,3 prosenttiin ja ladattavien hybridien 20,5 prosenttiin. Vielä vuonna 2020 vastaavat osuudet olivat 4,4 prosenttia ja 13,7 prosenttia.

Käyttövoimamurros näkyy siis ensirekisteröinneissä ladattavien autojen ja erilaisten hybridivoimalinjojen nopeana yleistymisenä.

Autoalan Tiedotuskeskuksen keräämien tietojen mukaan ei-ladattavien hybridivoimalinjojen osuus kasvoi vuoden 2020 noin 19 prosentista lähes 29 prosenttiin. Perinteisten bensiiniautojen osuus oli vuonna 2021 noin 31,2 prosenttia ja dieselautojen 8,5 prosenttia.

Kaasuautojen osuus henkilöautojen rekisteröinneistä sitä vastoin väheni viime vuonna hieman alle prosenttiin rekisteröinneistä, kun se vielä vuonna 2020 oli noin kaksi prosenttia.

Joulukuu toi ennätyksellisesti sähkiksiä

Joulukuussa Suomessa ensirekisteröitiin ennätysmäärä täyssähköautoja, noin 24 prosenttia. Ladattavat hybridit mukaan lukien ladattavien autojen osuus henkilöautojen rekisteröinneistä kasvoi noin 44 prosenttiin.

Luvut perustuvat Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin liikenneasioiden rekisteriin ja ne on tuottanut Tilastokeskus.

Autoalan Tiedotuskeskus arvioi, että vuoden lopussa ladattavien autojen määrä kasvoi poikkeuksellisen suureksi, sillä ajoneuvovalmistajat ovat panostaneet komponenttipulan aikana erityisesti strategiseen mallistoonsa, johon kuuluvat muun muassa ladattavat autot.

Joulukuussa 2021 rekisteröitiin kaikkiaan 11 265 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli 7 773. Ensirekisteröinnit laskivat 23,9 prosenttia edellisvuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. Uusia henkilöautoja rekisteröitiin joulukuussa 6 526, mikä on 19,8 prosenttia vähemmän kuin joulukuussa 2020. Henkilöautoista 24,2 prosenttia oli täyssähköautoja ja 19,9 prosenttia ladattavia hybridejä. Niitä rekisteröitiin yhteensä 2 875, mikä on 12,3 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Tilastokeskuksen julkistamissa luvuissa ei ole mukana Ahvenanmaan ajoneuvoja.

sähköauton kotilataaminen

Kärkenä Toyota, Volkswagen ja Škoda

Tammi–joulukuussa 2021 ensirekisteröitiin 176 389 ajoneuvoa. Lisäystä edellisvuoteen oli 2,0 prosenttia. Tammi–joulukuussa henkilöautoja ensirekisteröitiin 98 481, mikä oli 2,1 prosenttia edellisvuotta enemmän. Rekisteröintien määrä jää kuitenkin selvästi viiden vuoden keskiarvosta, joka on noin 114 000.

Ensirekisteröidyistä henkilöautoista 10,3 prosenttia oli sähköautoja. Yleisimmät henkilöautomerkit olivat vuoden 2021 ensirekisteröinneissä Toyota, Volkswagen ja Škoda.

Korona tahmasi kauppaa

Koronapandemia hidasti päättyneen vuoden automarkkinaa. Automarkkina vilkastui selvästi vuoden 2020 pohjalukemista, mutta rekisteröintien kasvu hidastui kevään jälkeen. Vaikka koronan puristusote taloudesta hellitti selvästi viime vuoden aikana, komponenttien saatavuus leikkasi globaalisti uusien autojen tuotantoa.

Vaikka asiakastilaukset ovat pitkälti jo palanneet koronaa edeltävälle tasolle, komponenttipula ja pandemian aiheuttamat tuotannon pullonkaulat jarruttivat tuotantoa, arvioidaan Autoalan Tiedotuskeskuksesta.

Auton keskihinta nousi

Uusien henkilö- ja pakettiautojen vähittäiskaupan liikevaihto kasvoi vuoden 2020 noin 4,0 miljardista eurosta noin 4,3 miljardiin euroon. Kasvu johtuu myynnin volyymin kasvusta sekä keskimääräisen uuden auton hinnan noususta, joka johtuu ladattavien autojen osuuden huomattavasta kasvusta.

Keskimääräinen ladattava auto maksaa noin 20 000 euroa enemmän kuin keskimääräinen uusi bensiinikäyttöinen auto.

Vaihtoautokaupassa vilkas vuosi

Autoliikkeiden käytettyjen henkilö- ja pakettiautojen kaupan liikevaihto kasvoi noin 3,6 miljardista eurosta noin 3,7 miljardiin euroon.

Uusista autoista poiketen käytettyjen autojen kauppa kävi vilkkaana myös koronavuonna 2020. Vuosi 2021 oli autoliikkeissä käytetyn auton kaupassa vielä tätäkin vilkkaampi. Autoliikkeiden käytettyjen henkilöautojen kauppa kasvoi vuonna 2021 noin 321 000 henkilöautoon vuoden 2020 noin 306 000 autosta. Käytettyjä pakettiautoja autoliikkeet myivät viime vuonna noin 29 800, kun vuonna 2020 määrä oli 28 600.

Ylletäänkö yli sadantuhannen myyntiin?

Talouden näkymät ovat automarkkinoiden kehityksen kannalta edelleen hyvät, vaikka viimeaikaisissa ennusteissa talouskasvun on arvioitu jäävän ennakoitua hieman maltillisemmaksi. Komponenttipulan ja raaka-ainemarkkinoiden heilahtelujen arvioidaan vaikuttavan autotuotantoon vielä vuonna 2022 ensi vuoden puolellakin.

Autoalan markkinaennusteen mukaisesti vuoden 2022 ensirekisteröinnit kasvavat vuonna 2022 noin 108 000 henkilöautoon ja 14 000 pakettiautoon. Nämäkin lukemat ovat vielä pitkän aikavälin keskiarvoa alemmat.

– Talouskasvu, työllisyyden kehitys ja yksityisen kulutuksen kasvu puoltaisivat huomattavasti suurempaa kysyntäennustetta, mutta komponenttipulan ja tuotannon katkosten on arvioitu hidastavan automarkkinan elpymistä vielä kuluvana vuonna. Komponenttipulan ennakoidaan hellittävän vähitellen, mutta raaka-ainemarkkinoiden kehitys ja toimitusketjujen pullonkaulat heijastuvat myös autoteollisuuteen ennakoitua pitkäkestoisempina, toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä kertoo.

Jaa artikkeli