autontarkastustoiminta autontarkastus suomen tulli raja auto valvonta EU koulutus tarkastus

Ajoneuvot Uutinen 26.7.2021

Suomen Tulli: EU:n paras autontarkastustoiminta perustuu ajoneuvotekniikan osaamiseen

Reippaasti yli tuhat valvottavaa rajakilometriä vaatii paljon resursseja ja osaamista. Autontarkastustoiminta on noussut nopeasti Suomen vahvuudeksi – nykyään Tulli kouluttaa myös muita EU-maita salakuljetusten estämiseksi.

Euroopan Unionilla on ulkomaarajaa kaikkiaan noin 12 000 kilometriä. Tästä 1 732 km on Suomen vartioitavana, joskin pohjoisen rajanaapurimme kuuluessa Schengen-alueeseen varsinaista rajanvalvontatoimintaa suoritetaan noin 1 290 km -pituisella itärajalla.

autontarkastustoiminta tulli raja auto valvonta

Korona-ajan ulkopuolella pelkästään rekkoja ylittää Suomen ja Venäjän rajan useita satoja vuorokaudessa, henkilö- ja pakettiautoja rajan yli kulkee päivittäin tuhansia – valvottavaa siis riittää. Yhteensä tulli teki vuonna 2019 erilaisia tarkastuksia 890 000 kappaletta.

Autojen monimutkaistuminen on tarkoittanut myös haastavampia tarkastuksia. Tulliylitarkastaja Lasse Ryyttäri kiteyttää autojen tarkastuksen lyhyesti.

– Ihmisessä on ainoastaan pari onkaloa, jotka on tutkittu aika nopeasti, tarkastusten toki vaatiessa omat perusteensa. Autossa onkaloita on käytännössä rajattomasti.

autontarkastustoiminta tulli raja auto valvonta

Vuonna 2014 Suomessa alettiin ymmärtää tarkastustoiminnan vanhanaikaisuus, ja päätettiin että jotain täytyy tehdä. Tulli tarttui tuumasta toimeen ja tänään Suomi onkin EU:n malliesimerkki autontarkastustoiminnasta ja jakaa paljon osaamistaan myös muille Unionin jäsenille. Miten tällainen muutos saatiin aikaiseksi muutamassa vuodessa?

Vaalimaan valvojat

Itärajan suurin ylityspaikka on Vironlahdella sijaitseva Vaalimaa. Vuonna 2019 rajan oli ylittänyt 72 651 kuorma-autoa ja 388 987 henkilö- ja pakettiautoa.

autontarkastustoiminta suomen tulli raja auto valvonta EU koulutus

Vaalimaa on myös Euroopan mittakaavassa harvinainen rajanylityspaikka siellä sijaitsevan kiinteän läpivalaisulaitteen ansiosta. Laite mahdollistaa myös jo jatkamaan päästettyjen ajoneuvojen myöhemmän tarkastelun. Esimerkiksi vuonna 2020 erään betonielementtikuorman jälkitarkastelussa oli huomattu jotain outoa ja auto oli ehditty tarkastamaan vielä Suomen puolella ennen sen matkaamista Ruotsiin. Kuormasta löytyi lähes kaksi tuhatta kartonkia tupakkaa.

Saapuessamme Vaalimaan raja-asemalle kesäkuussa 2021 liikenne on varsin vähäistä, koronan takia rajan ylitysmäärät ovat romahtaneet. Luvatta liikkujia tuntuu kuitenkin riittävän, edeltävänä päivänä karhu oli ampaissut rajan yli ja viikkoa aiemmin villisikalauma oli käynyt tunnustelemassa rajan menoa, mutta päättänyt kuitenkin kääntyä lopulta takaisin.

Paikan päällä Vaalimaan tullin vuoroesimiehet ja autontarkastuksen pääkouluttajat Jukka Nokka ja Pekka Aho pitävät toimittajille tiiviin juttutuokion tullin toiminnasta. Yllättävää tietoa on, että tulli tuotti vuonna 2019 valtion kassaan 274 miljoonaa euroa, josta 60 miljoonaa oli harmaaseen talouteen ja muihin rikoksiin liittyvää rahaa.

autontarkastustoiminta suomen tulli raja auto valvonta EU koulutus

Jukka Nokka (vasemmalla) ja Pekka Aho ovat olleet kehittämässä EU-tason ajoneuvotarkastuskoulutusta.

Insinööriosaamista

Tulliylitarkastaja Ryyttärin mukaan autontarkastustoiminnan kehittämisessä lähdettiin liikkeelle ajoneuvotekniikan osaamisesta. Aiemmin tarkastustoiminnan pohjautuessa pitkälti esimerkkeihin aiemmista löydöksistä ja satunnaiseen tarkasteluun, päätettiin kelkka kääntää täysin toiseen suuntaan.

Aiemmin oltiin todettu, että liian usein tullin työntekijöillä tuli vastaan tilanteita, joissa jouduttiin miettimään kuinka pitkälle auton rakenteiden purkamisessa voidaan edetä aiheuttamatta vahinkoa ajoneuvolle. Ajoneuvon kunto ei saa tarkastuksessa huonontua, joten komponenttien hajotessa tulli on korvausvelvollinen auton omistajalle.

autontarkastustoiminta tulli raja auto valvonta

Osaamista lähdettiin hakemaan monitahoisesti. Ohjelman kehittämiseen valittiin mukaan ajoneuvoinsinööri, jotta jo henkilökunnassa olisi aiheen tuntemusta. Koulutusta itse ajoneuvoihin haettiin etenkin maahantuojien antamilta kursseilta, sekä Diagno-asiantuntijayritykseltä.

Etenkin ajoneuvojen rakenteen ymmärtäminen katsottiin olevan tullille oleellista mahdollisten jemmojen paremman ymmärtämisen kannalta.

autontarkastustoiminta suomen tulli raja auto valvonta EU koulutus

Videoskooppi on kätevä työkalu ahtaimpien kolojen tarkastuksessa.

Jemmat voidaan jakaa olemassa oleviin ja muokattuihin jemmoihin. Valmiina autossa olevia jemmoja on esimerkiksi hanskalokero, tuhkakupit ja muut säilytystilat. Nämä on helposti ymmärrettävissä ja löydettävissä ilman minkäänlaista ajoneuvotekniikan osaamista. Silti esimerkiksi meteoriitin palanen Ford Transitin vararenkaan sisällä voisi jäädä monelta huomaamatta.

Rajattomasti mahdollisuuksia

Muokatuissa jemmoissa mahdollisuudet ovat kuitenkin käytännössä rajattomat. Tullin Jukka Nokka ja Pekka Aho kertovat mitä uskomattomampia tarinoita erilaisista autoihin tehdyistä piilopaikoista. Laittomuuksia on koitettu tuoda rajan yli muun muassa Lexus-hybridin korkeajänniteakun sisällä ja BMW:n V12-moottorin toisen sylinteriryhmän sisällä.

autontarkastustoiminta suomen tulli raja auto valvonta EU koulutus

Kaiken lisäksi uskomattomimmatkin jemmat on toteutettu usein huolella. Vastassa on korkean tason tekniikan osaamista. Tullimiesten mukaan esimerkiksi mafiat palkkaavat salakuljetustekniikoiden kehittämiseksi ajoneuvotekniikkaa opiskelleita. Siksi tekniikka täytyy tuntea itsekin.

Silmiä avaavaa on myös ajoneuvotarkastusten laajuus. Valvottavia rajoituksia ja kieltoja on viitisenkymmentä, joten nykyään on turha etsiä tarkastettavista ajoneuvoista vain tiettyjä asioita – huumeiden ja tupakan lisäksi esimerkiksi asiakirjojen kerrotaan olevan kohtuullisen yleinen salakuljetettava asia.

autontarkastustoiminta autontarkastus suomen tulli raja auto valvonta EU koulutus tarkastus

Avoimet ovet löytyivät tällä kertaa raskaan kaluston tarkastushallista.

Eikä tarkastukset rajoitu vain maahantuontikieltoihin ja laittomiin artikkeleihin: tulli valvoo myös ettei Suomen teille päästetä kelvottomia romuja vaarantamaan liikenneturvallisuutta. Noin joka neljäs tarkastetuista rekoista käännytetään takaisin niiden kunnon vuoksi – korjauskehotuksen saa 60–70 prosenttia.

Koulutus kuntoon muutamassa vuodessa

Vuonna 2015 pidettiin ensimmäiset uuden tyylisuunnan ajoneuvotarkastuskoulutukset ja muutamassa vuodessa koulutuksia ruvettiin pitämään myös muille EU-maiden tulleille. Vaalimaan tulli nimitettiinkin muutama vuosi takaperin autontarkastuksen osaamiskeskukseksi. Koulutuksen tarkoituksena on ollut alusta asti pitää se niin, että koulutettavat voivat itse kouluttaa samat asiat eteenpäin – näin saadaan oppi leviämään tehokkaasti mahdollisimman laajalle koko Euroopassa.

Kurssille otetaan nykyään aina kahdeksan henkilöä jotka jaetaan kahteen eri ryhmään. Nelipäiväiseen kurssiin kuuluu aluksi teoriaopetusta aina työvälineiden käytöstä ja työturvallisuudesta kaiken kruunaavaan käytännön harjoituspäivään.

Käytännön harjoituksissa tarkastetaan etukäteen rakennettuja kätkötiloja, jotka on paikallistettava rikkomatta auton rakennetta – kaikki täytyy siis irrottaa ehjänä. Kurssilaisten on myös osattava perustella miksi mikäkin komponentti on irrotettu, sillä autoja ei pureta satunnaisotannalla, vaan purkamiseen on aina oltava jokin syy.

autontarkastustoiminta autontarkastus suomen tulli raja auto valvonta EU koulutus tarkastus

Jokainen autoa purkanut tietää, että sisustaverhoilun kiinnitysklipsut hajoavat herkästi.

Erityisen tärkeää koulutuksessa on perehdyttäminen uusien autojen tekniikkaan. Pekka Ahon mukaan salakuljetukseen käytetään yhä vain uudempia autoja, jolloin myös tarkastuskynnys nousee, mikäli teknistä osaamista ei ole. Aho mainitsee muun muassa sähköautojen korkeajänniteakkujen ilmakäytävät mahdolliseksi kätköpaikaksi.

Autojen monimutkaisuuden vuoksi neljä päivää onkin liian lyhyt aika tekemään kenestäkään täydellistä autontarkastajaa. Kuten monessa siviiliammatissakin, Nokan ja Ahon mukaan kaikkein parhaiten tarkastuksista oppii käytännön työssä kun pääsee soveltamaan kurssilla opittua tietoa. Lisäksi koulutusta autojen mallikohtaisiin erikoisuuksiin haetaan jatkuvasti maahantuojien ja muiden tahojen järjestämistä koulutuksista.

autontarkastustoiminta autontarkastus suomen tulli raja auto valvonta EU koulutus tarkastus

Osaamista ylläpidetään myös kontaktien avulla. EU:n jäsenmailla on järjestelmä, johon eri maiden tullit voivat lisätä kuvia uuden tyylisistä jemmoista.

Kovasta osaamistasosta huolimatta salakuljetus rajan yli kumpaankin suuntaan on suurta toimintaa, jonka toimintatavat ja trendit reagoivat joskus nopeastikin tullin toimintatapoihin. Siksi on tärkeää, että osaamista kehitetään ja ylläpidetään jatkuvasti – ’’vastapuoli’’ tuskin tulee koskaan luovuttamaan.

Tarkastus-Toyota

Kattavat tarkastukset vaativat myös oikeanlaisen kaluston. Iso osa nykyautoista vaatii purkamiseen erilaisia erikoistyökaluja, joita Vaalimaan asemalla riittää. Suuressa hallissa on kaikki kattavan autokorjaamon tarvitsevat työkalut siistissä järjestyksessä seinillä ja työkaluvaunussa. Erikoistyökaluille on oma työkaluhuone. Lisäksi paikan päältä löytyy jarrudynamometri.

autontarkastustoiminta autontarkastus suomen tulli raja auto valvonta EU koulutus tarkastus

Varastossa on myös yleisimpiä tarvikkeita, kuten sisustan osien kiinnityksessä käytettäviä muovisia kiinnikkeitä. Ne kun vanhentuessaan saattavat hajota herkästi oikeanlaisista työtavoista huolimatta.

’’Toimipisteen’’ lisäksi tullin kalustoon kuuluu erityisvarusteltu Toyota Hilux, jossa kulkee mukana käytännössä kaikki auton tarkastukseen tarvittava. Hiluxissa kulkee muun muassa iso määrä työkaluja, puntarit ja pakokaasukäyttöinen tunkki.

Auton tarkoituksena on, että kattaviakin tarkastuksia voidaan lähteä tekemään esimerkiksi poliisin tai puolustusvoimien pyynnöstä pidemmällekin matkalle. Hiluxin valitsemista käyttöön puolti sen lavan tilavuus, sekä tietysti maasto-ominaisuudet.

Teksti: Eetu Kokkonen Kuvat: Aake Kinnunen

Jaa artikkeli

Kaikki koeajot

Uusimmat