Ajoneuvot Sähköautot Uutinen 2.9.2022

Suuritehoinen kotilatausasema on nyt suosiossa – myynti kaksinkertaistui alkuvuonna!

Tehokkaimpien sähköautojen kotilatauslaitteiden myynti peräti kaksinkertaistui alkuvuonna, kaikkiaan latauslaitteita myytiin peräti yli 20000 vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Sähköautojen kotilatauslaitteiden myynti on käynyt vilkkaana vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Kiinteistöihin asennettavia sähköautojen latauslaitteita myytiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla 20 018 kappaletta, mikä on 28 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin, kertoo Sähköteknisen kaupan liiton (STK) ylläpitämä tilasto.

Samalla kun myynti on kasvanut, kiinnostus myös suurempitehoisia latauslaitteita kohtaan on kasvanut merkittävästi. Maksimiteholtaan 22 kilowatin peruslatauslaitteet vastasivat yksin kasvusta, ja vuoden ensimmäisellä puoliskolla niitä myytiin 101 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

STK kertoo, että kaikkien alempitehoisten peruslatauspisteiden (11 kW, 7,4 kW ja 3,7 kW) myyntimäärät laskivat, joidenkin osalta jopa puoleen aiemmasta.

Hinta vaikuttaa

Hinta on yksi syy, miksi kotilatauslaitteissa siirrytään nyt isompitehoisiin. Lisäksi ARA:n asuinrakennusten latausinfra-avustus edellyttää valmiutta vähintään 11 kilowatin tehoiseen lataukseen.

– Yhä useammin valitaan 22 kW tehoinen laite, koska hintaero ei ole kovinkaan suuri. Lisäksi uusilla autoilla on kyky ottaa vastaan aiempaa suurempia tehoja, mihin taloyhtiöt näyttävät selvästikin varautuvan, arvioi STK:n toimitusjohtaja Sallamaari Muhonen.

Useissa alkuvuonna myydyissä kotilatauslaitteissa on kaksi latauspistettä, jotka palvelevat vierekkäisiä autopaikkoja. STK:n tilaston mukaan ensimmäisellä vuosipuoliskolla myydyt latauslaitteet sisälsivät yhteensä 26 493 latauspistettä, joista hidaslatauspisteitä oli 10 907 ja peruslatauspisteitä 15 586. Sekä hidaslatauspisteiden että peruslatauspisteiden määrä kasvoi 32 prosenttia edellisvuoden vastaavasta jaksosta.

Valtion tuki tärkeää

STK:n Sallamaari Muhonen sanoo, että kiinnostus ladattaviin autoihin on kasvanut ennakoitua nopeammin.

– Siksi valtion tuen jatkaminen latauslaitteiden hankinnalle on yhä tärkeämpää. Autot ovat suurimman osan vuorokaudesta kodin tai työpaikan pysäköintipaikalla, jossa lataamisen tulisi olla mahdollista.

Taloyhtiöt ovat hankkineet hyvää vauhtia latauspisteitä. Maakunnittain tarkasteltuna ARA on myöntänyt taloyhtiöille ylivoimaisesti eniten avustuksia Uudellamaalla, jossa 1200 hakemuksella saatiin tukea 26 000 latauspisteelle. Toiseksi eniten avustuksia myönnettiin Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla, joissa kummassakin on hyväksytty noin 150 hakemusta kattaen 3000 latauspistettä.

Pohjois-Savosta ja Pohjois-Pohjanmaalta tuli yhteensä noin 50 hakemusta 200 taloyhtiölatauspisteelle. Muiden osalta on koko avustusaikana hyväksytty vain 3–28 hakemusta maakuntaa kohti.

Uusi yrityksille ja yhteisöille kohdistettu ARAn latauspisteavustus työpaikoille on ehtinyt tarjota noin 90 hakijalleen tukea 410 latauspisteen toteuttamisesta. Tässäkin Uusimaa avaa tietä 120 latauspisteellä Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pirkanmaan seuratessa jokainen noin 50 latauspisteellä. Muiden maakuntien osalta on vasta vain joitakin hyväksyttyjä hakemuksia.

Komponenttipula vaivaa

– Nykyinen maailmantilanne on aiheuttanut komponenttipulaa, joka hidastaa ladattavien ja täyssähköautojen tuotantoa. Komponenttipulan vaikutusta näkyy jonkin verran myös latauslaitteiden vuoden toisen kvartaalin myyntiluvuissa, Muhonen sanoo.

– Siirtymä ns. päästöttömään sähköiseen liikenteeseen ja koko liikennejärjestelmämme muutos edellyttävät kattavaa latausverkostoa, jonka tulee ulottua taloyhtiöiden ja työpaikkojen pysäköintialueille. Niiden vaatimat laitteet kyllä kyetään toimittamaan. Rakentamisen vauhtia tulisikin lisätä muun muassa tukien jatkamisella ja niiden entistä sujuvammalla myöntämisellä taloyhtiöille ja kiinteistöille.

Lähde: Sähköteknisen kaupan liiton (STK)

Jaa artikkeli

Kaikki koeajot

Uusimmat