Älyristeys Helsingin Suutarila

Liikenne Uutinen 4.9.2022

Älyristeys karsii turhaa punaisissa vartomista

Helsingissä testataan älyratkaisua, joka poistaa turhaa punaisissa liikennevaloissa seisomista – mutta seuraavassa risteyksessä voi eteneminen jo seisahtua.

Turha punaisissa liikennevaloissa odottelu korpeaa kaikkia kulkijoita liikenteessä, lisää matka-aikoja ja tuottaa turhia päästöjä. Helsingissä on alettu koekäyttää älyratkaisua, joka poistaa niin autoilta, kävelijöiltä kuin pyöräilijöiltäkin turhaa punaisissa liikennevaloissa seisomista. Kokeilu on osa kansainvälistä AI4Cities-hanketta, jonka tarkoituksena on vähentää päästöjä kaupungeissa.

Keskiössä on risteykseen asennettu tekniikka, joka havaitsee konenäön avulla kulkuvälineet ja kevyen liikenteen käyttäjät risteyksissä. Kun tielläliikkujia ei ole tulossa suunnasta, jolle valot palavat vihreinä, ratkaisu ohjaa vaihtamaan vihreät toiselle suunnalle, jos sieltä on tulossa liikkujia.

Ratkaisu poistaa näin kuolleita sekunteja, joina tienkäyttäjä odottaa valojen vaihtumista punaisissa liikennevaloissa turhan takia.

Tavoitteena on paitsi liikenteen parempi sujuminen ja ruuhkien helpottaminen, myös liikenteen päästöjen leikkaaminen 3–8 prosentilla.

Kokeilu Suutarilassa

Kokeilu Helsingin Suutarilassa sijaitsevissa risteyksissä on alkanut kesäkuussa ja jatkuu syyskuun loppuun.

– Ratkaisun laajemmasta käytöstä Helsingissä ei ole vielä päätöksiä, mutta kokeilun tulokset tullaan käymään läpi Helsingin kanssa kokeilun lopussa.

– Tieliikenne vastaa yksinään yli neljänneksestä EU-alueen päästöistä. Suurin osa kaupunkien liikennepäästöistä muodostuu silloin, kun ajoneuvot pysähtyvät ja kiihdyttävät risteyksistä. AI4Cities-hankkeessa kehitetty ratkaisu alentaa näitä päästöjä merkittävällä tavalla, ilman negatiivisia vaikutuksia yhdellekään liikenteen käyttäjälle, MarshallAI:n toimitusjohtaja Marcus Nordström sanoo.

Eikö kenenkään kulku hankaloidu?

Arkiliikenteen ruuhka-aikojen pullonkauloja ja toisaalta joustavia vihreitä aaltoja pohtivalla epäilevällä Tuomaalla herää mieleen keskeinen kysymys, joka kuuluu: onko tosiaan niin, että kuolleiden sekuntien taklaaminen ei aiheuta muualla/muissa risteyksissä uusia ongelmia?

– Optimointi on lähestymistapa, jossa kenenkään asemaa nykytilanteeseen verrattuna ei heikennetä, Nordström kiteyttää.

Älyristeys Helsingin Suutarila

– On toki mahdollista, että vaikka yksittäisen liikennekäyttäjän kokemus on optimoinnin kautta parempi kyseisessä risteyksessä, niin hän joutuu kuitenkin pysähtymään kuten aikaisemmin seuraavassa tai seuraavissa risteyksissä. Syynä tähän voi olla esimerkiksi toisen liikennesuunnan liikenne tai se, että optimointia ei ole otettu käyttöön kyseisessä risteyksessä.

Vihreä aalto kaikille?

Liikenteen sujuvuuden takaaminen on monen tekijän summa, eikä liikennesuunnittelun palapeli ole aina helppoa.

– Liikennevalojen rytmitys ja sen kautta saavutettava vihreä aalto on erittäin toimiva ratkaisu silloin, kun risteyksessä on selkeä pääsuunta ja kyseisellä hetkellä suuri liikennemäärä, Nordström erittelee.

– Myös tässä kokeilussa pidetään ruuhkahuippujen aikana voimassa kokeilua edeltävä rytmitys, jonka aikana optimointia ei tehdä.

Älyristeys Helsingin Suutarila

Kolmivuotinen kokeiluhanke

Suutarilan älyristeyksien ratkaisut ovat kehittäneet MarshallAI ja Dynniq Finland Oy. Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinki koordinoi hanketta.

– Helsingin kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali jo vuoteen 2030 mennessä, ja tämä hanke tukee tavoitetta osaltaan, projektipäällikkö Kaisa Sibelius Forum Virium Helsingistä kertoo.

Kokeilu on osa kolmivuotista AI4Cities hanketta, jonka rahoitus tulee EU:n Horizon 2020 ohjelmasta. Hankkeen tarkoitus on löytää uusia innovatiivisia ratkaisuja alentamaan eurooppalaisten kaupunkien päästöjä liikkumisessa ja energian kulutuksessa. Hankkeessa on Helsingin lisäksi mukana Pariisi, Amsterdam, Kööpenhamina, Tallinna ja Stavanger.

Jaa artikkeli